Thursday, May 12, 2005

Bakit may mga aktibista?

Bakit may aktibista?
ni diwangpalaboy
May mga teorya na nagtangkang ipaliwanag kung bakit aktibo ang ilang kabataan sa mga kilos-protesta. Isa-isahin natin.
Una ay dahil diumano sa adbenturistang katangian ng mga kabataan. Madaling nakakaangkop ang mga kabataan dahil sa kaparehong aktibong katangian ng mga gawain ng kilusan.
Ikalawa ay ang identidad. Ang mga kabataan sa ganitong edad ay nasa yugto ng pagtuklas at pagkilala sa kanilang sarili. Ang matukoy at maituring na aktibista ay isang pagkakakilanlan.
Ikatlo ay bunga ng mga personal na isyu. Maaaring may personal na sama ng loob ang bata sa kanyang magulang at upang ito ay mailabas, kanya itong ibinabaling sa pamahalaan o sa nananaig na kaayusan.
Ikaapat ay ang idealismo. Aktibo sa paglulunsad ng makabuluhang pagbabagong panlipunan ang mga kabataan sapagkat ayaw nilang magmana ng lipunang di-makatarungan at dekadente sa hinaharap. Ganito rin ang binigyang diin ni Renato Constantino sa kanyang artikulong pinamagatang Parents and Activists. Para sa mga kabataang ito, ang kanilang mga pagkilos ay pagpapatuloy lamang ng mga laban na sinimulan ni Gat. Andres Bonifacio.

Ang Pagsalakay ng Manananggal

Ang Pagsalakay ng Manananggal
ni JNPonsaran

Minsan nang napabalita sa pahayagan at telebisyon ang pag-atake diumano ng isang manananggal (self-segmenting viscera sucker) sa kabahayan ng mga skwater sa Kamaynilaan.
Ito ay matagal-tagal ding naging usap-usapan sa mga taga-lungsod at taga-nayon. Tampok itong paksa sa mga umpok-umpukan sa kanto at talapapagan (talakayan sa papag).
Subalit ito ay isang urban legend lamang. Sa katotohanan, ito ay kathang-isip lamang ng mga maralitang tagalunsod (urban poor) na karamihan ay nagmula rin sa kanayunan (countryside). Sa kanilang pagdating sa kalungsuran (city), dala-dala rin nila ang kanilang kinasanayang kaisipan at kultura.
Bahagi ng kanilang kinalakihang pagtingin sa reyalidad ay ang paniniwala sa mga misteryo, kababalaghan at superstisyon. Bunga ito ng mga matatandang paniniwala na ipinasa sa kanila ng kanilang mga ninuno at ng direktang ugnayan nila sa kalikasan na pinaniniwalaang tinitirhan ng mga ispiritu.

Monday, May 09, 2005

MENTAL COLONIZATION

MENTAL COLONIZATION
ni John N. Ponsaran
University of the Philippines-Manila
jnponsaran@yahoo.com

Sa pamamagitan ng pagpapalaganap ng M.T.V., pelikula mula sa Hollywood at mga anunsyo ay sumasailalim ang mga bansang kabilang sa Ikatlong Daigdig (Third World Countries) sa mental colonization.

Kasabay nito ang pagkundisyon sa kamalayan (consciousness) ng mga mamamayan sa Ikatlong Daigdig na ang kulturang Kanluranin ang pamantayan (standard) ng moderno, kosmopolitan at maunlad na lipunan (affluent society). Pansinin ang mga pelikulang may temang Wild Wild West kung saan ang mga puting taga-kanluran (Caucasoid) ang siyang bida at ang mga American Indians naman ang mga kalaban.


Sa Pilipinas, may mangilan-ngilang pelikulang action-comedy din ang ibinatay sa temang ito. Bukod pa rito ang mga pelikulang may gasgas na temang umiikot sa mga espesyal na misyon ni James Bond laban sa mga komunista na sa pamamagitan ng patuloy na pagpapalaganap ay naging epektibo sa paghubog ng kaisipan ng mga susunod na henerasyon. Ang mga ganitong materyales ay napakapopular at kontrobersyal lalo na noong kasagsagan ng Cold War. Matatandaan na naging mainitan ang propaganda warfare na namamagitan sa U.S.S.R. at U.S. nang yugtong ito.

Sa mga paraang ito ay naipapakilala at naipapalaganap ng mga bansang Kanluranin ang kanilang kultura at kaisipan sa iba pang panig ng mundo. Taktika ito upang mapalaganap din ang konsumerismo, karirismo, kredensyalismo at neoliberalismo sa pinakamalawak na sakop.