Wednesday, August 29, 2012

Agenda (Humabol ang mga mabababa ang grado)

 • NSTP - reaction paper on Prof. Arao's online article (same format), approval of the education poster by pair (e-copy only for now), test on DS and Econ course description
 • DS 127 - prelim exam (coverage: Prof. Segovia's eco-dictionary from A-Z, Ponsaran's Natural Economics articles, forestry cosplay multilevel sentence outline, agri-cosplay hand-outs, Cordillera activism cuecards, current events about Philippine environment) 
 • DS 126 - presentation and approval of the instructional video proposal (format: creative title, objectives, content outline, methodology, references, proponents' profile;  provide two copies of the proposal) 
 • DS 123 - long exam on Philippine health laws with focus on the health promotive programs and services (Please coordinate with Mr. Allan Plares for your copies)

 • Econ 115 - (CORRECTION) presentation and approval of the instructional video proposal (format: creative title, objectives, content outline, methodology, references, proponents' profile;  provide two copies of the proposal); prelim exam (coverage: The Economist glossary from A-G and Colayco material - chapters 1-7)
 • DS 121 - individual poster presentation (VENUE: RH 119)
  Poverty from the perspectives of:
  National Anti-Poverty Commission (NAPC)
  Mainstream mass media
  Roman Catholic Church
  United Nations Development Programme (UNDP)
  IBON Foundation
  National Economic Development Authority (NEDA)
  Philippine Institute of Development Studies (PIDS)
  Chronic Poverty Research Center (CPRC)
  UP School of Economics (UPSE)
  Wallace Business Forum (WBF)
  International Monetary Fund (IMF)
  World Bank (WB)
  World Trade Organization (WTO)
  Dr. Arsenio Balisacan of UPSE and NEDA
  Dr. Edberto Villegas of IBON Foundation and UP Development Studies Program
  etc.

Paalala

 • Narito ang tala ng mga asignaturang hahawakan ko sa susunod na semestre:
  DS 100 (Development Theories and Institutions) - 2 sections
  DS 112 (Third World Studies) - 2 sections
  DS 123 (Filipino Identity and Culture) - 1 section
  NSTP (Urban Studies) - 1 section
 • DS Sophies - Maghanda sa susunod na semestre sa pamamagitan ng pag-aaral ngayon ng mabuti.
 • DS Juniors - Ipasa ang dokumentasyon sa nakaraang DevStud Week.
 • DS Seniors - Bisitahin ang ating DS practicum corner sa CAS library.  Pakitiyak na makumpleto ang mga kulang ng bawat grupo (AVP in CD format with label and group photo).  Si Bb. Arboleda ang makikipag-ugnayan sa lahat ng grupo upang makumpleto ito.  Dalawa ang ipapasang AVP CD
  (Ang isa ay ipapasa sa akin bilang kopya ng DSS at isa ay para naman sa DS practicum corner sa library)
 • Salamat sa DPSM para sa pag-imbita sa akin na magtalakay sa kanilang mga mag-aaral sa kursong Computer Science, Applied Physics at Biochemistry ukol sa Political Economy of Development Issues.  Sa kahilingan ni Prop. Avegail Carpio, narito ang aking mungkahing gawain para mas makapagpalalim kayo sa paksa:
  Identify one development issue in the Third World apart from the topics already covered by the speaker and discuss its extent as a problem and impact to the marginalized sectors.  Refer to the Third World Resurgence website for information.

Sunday, August 26, 2012

Aug 28-29 (T, W)

 • NSTP - long exam (social and development issues, essays on sovereignty, alumni testimonies)
 • DS 127 - agri-cosplay (continuation) and long test
  (Segovia's eco-crisis dictionary and Ponsaran's Natural Economics articles)
 • DS 126 - merit vs. demerits table about local governance issues
 • DS 123 - Attend the K-12 forum at GAB 301A&B
 • Econ 115 - long test
 • DS 121 - reporting (OFW and poverty by Bangug, progressive left and poverty by Militante);
  read online articles about the role of social entrepreneurship in poverty alleviation (assume a critical perspective in understanding and analyzing the article) 

Sunday, August 19, 2012

Para sa mga DS alumni 2012


Bago ang lahat, ipinapaabot ko ang aking pagbati at pakikiisa sa mga bagong henerasyon ng propesyonal.

Apat na taon na ang lumipas simula nang kayo ay pumasok sa pamantasan ng bayan sa kursong Araling Pagkaunlaran. Inaral natin ang dialektika ng lipunan at pagbabago. 

Ngayon naman ay nagsisimula na kayong bumuo at magtaguyod ng kanya-kanyang career sa iba't ibang larangan tulad ng human resource development, environmental research, policy development, medical studies, international studies, transnational crime research, market research, capital market development, business management, community organizing, social welfare, local government, women's health research and advocacy, at iba pa gawaing pangkaunlaran.  Gayundin, nagpapatuloy sa mga larangang ito ang dialektika ng buhay.  Kaya inaasahang taglayin pa rin ninyo ang lawak ng kaisipan, kritikal na pagsusuri, at tatag ng karakter na nahubog at nilinang ninyo sa pamantasan.  Magiging salalayan at sandigan ninyo ito magbago-bago man ang karanasan, konteksto at kapaligiran sa trabaho.

Balikan ang mga konsepto, teorya at mga kasanayang natutunan sa loob at labas ng klase.  Ilapat sa konteksto ng inyong mga bagong karanasan ngayon.  Gayundin, humalaw ng mga bagong kaalaman mula sa inyong kasalukuyang mga karanasan at imungkahi sa akin para sa integrasyon nito sa kurso.  Sa pamamagitan ng ganitong ugnayan sa pagitan ng kaguruan at alumni ay magpapatuloy ang pagiging buhay, dinamiko at napapanahon ng Araling Pangkaunlaran sa antas ng teorya at praktika. 

Maraming salamat at hanggang sa muli....
 

Paalala (Sumangguni rin sa mga naunang blogpost)

 • Econ 115 - Aralin mabuti ang 3 babasahin at mga bank flyer na natipon. 
  Agahan ang pasok para sa pagsusulit.
 • DS 121 - Paghandaan mabuti ang 2 pagsusulit (comprehension response and picture analysis)
 • NSTP - Husayan ang pagsusulat ng 2 reaksyong papel ukol sa mga artikulo nina Marasigan at Tolentino.
 • DS 127 - Paghandaan mabuti ang agri-cosplay at sumunod sa takdang oras ng haba ng pagtalakay.
  Simulan na ring mag-usap online para maaral at mapaghandaan ang climate change initiative flip chart presentation.  Padalhan dapat ng e-copy ang ibang mga kagrupo upang masimulan na rin nila itong aralin habang walang pasok.  Magpadala rin ng kopya sa jnponsaran@yahoo.com.  Tambalan din ito sa Miyerkules ng group study para mas maging malaman ang talakayan at mas mahasa sa presentasyon.  Ipinaaalala ko na bagamat ito ay binuo bilang grupo, ang presentasyon ay isa-isang isasagawa.
 • DS 126 - Aralin mabuti ang 2 babasahin ukol sa local innovations.  Pagkakataon ito para makahabol ng puntos.  Sa kabuuan ay 140 items na ang 2 magkasunod na pagsusulit. 
  Bagamat opsyonal ang policy lobbying matrix, tiyaking huhusayan pa rin ng mga magpapasa ang pagbuo nito.
 • DS 123 - Bagamat opsyonal din ang critical content analysis ng local TV ad, tiyaking huhusayan pa rin ng mga magpapasa ang pagsusulat nito.  Paghandaan din ang pag-uulat nito sa harap ng klase.

Social Haiku


ILLEGITIMATE DEBTNMS Dayandante

Loans that harm people
Violated human rights
Odious and unjust
DEBT BONDAGEKGA Bruel, NSTP

Simula bata
Ang utang ng pamilya
Ay aking pasan
TIED AIDKGA Bruel, NSTP

Ang tulong nila
Ay may kaakibat na
KAPALIT lagi!
TIED AID
NV Carillo Jr., NSTP

Utang sa 'kin
Pero sa 'kin mo lang din
Dapat gastusin
DEBT CYCLEAM Castillo, NSTP

Started with "Just once"
Continued with, "One more chance"
Ends with, "No way out"
UNHOLY TRINITYPML Montoya, NSTP

Helping's their facade
Masking with good intentions
Bringing debt and death
DEBT TRAPPMT Mungcal, NSTP

Exhausting cycle
Ends by starting another
Debt, high as tower
DEBT TRAP
ZD Tolentino, NSTP

Escaping a web
Where weaving another silk
Is the only way

My DS and Econ teachers from 1998-2000

 • Econ 11 - Prof. Gutierrez
 • Econ 101 - Prof. Gutierrez
 • Econ 109 - Prof. Simbulan
 • Econ 115 - Prof. Simbulan
 • DS 100 - Prof. Simbulan
 • DS 111 - Dr. Villegas
 • DS 112 - Prof. Rago
 • DS 121 - Prof. Abaya
 • DS 122 - Dr. Villegas
 • DS 125 - Dr. Villegas
 • DS 126 - Prof. Simbulan
 • DS 127 - Prof. Nolasco
 • DS 128 - Dr. del Prado-Lu
 • DS 151 - Dr. Clavel
 • DS 152 - Dr. Clavel
 • DS 190 - Dr. Villegas
 • DS 199.1 - Dr. Villegas
 • DS 199.2 - Dr. Villegas

random points

 • Pagbati kina Bb. Baylon at Bb. Magtalas (DS seniors) para sa scholarship na iginawad sa kanila ng Magdalo Foundation kamakailan. 
 • Pasasalamat kina Jigs Tenorio (PIDS) at Yfur Fernandez (Manila Bulletin) para sa paghuhurado sa nakaraang Praxis practicum conference.
 • Rekisitong babasahin para sa lahat ng klase ko ngayong semestre:
  Joma Sison on Ninoy, Marcos, Mao, Cory, P-Noy, Ara Mina & Lino Brocka http://www.philstar.com/Article.aspx?articleId=839405&publicationSubCategoryId=86
 • Sa wakas, namumunga na ulit ang aming dragon fruit.  Samantala, tuloy-tuloy naman ang pagmumunga ng aming passion fruit.  Mukhang matagal-tagal pa ang pamumunga ng paborito kong makopa  : (

Saturday, August 18, 2012

Aug 22 and 24 (TOXIC)

 • Econ 115 - submission of and discussion about bank flyers;
  1st long exam coverage:
  -Money and the Monetary System by Dr. Victor Venida
  -The Financial System by RM Laman and VP Laman
  -Wealth Within Your Reach Chapters 1-3 by Francisco Colayco
 • DS 121 -
  1st long exam (part 1) Coverage:
  -Types of poverty-oriented research
  -Social exclusion
  -The ethics of poverty research
  -Glossary of social research tools
  -Gender glossary
  -Parents and Activists
  1st long exam (part 2) - picture analysis using your researched concepts and theories about poverty
  Reporting (individual and by pair) - continuation
  -poverty among the ranks of the military and the police force
  -poverty among the LGBTs
  -poverty among perya workers
  -poverty among OFWs
  -poverty and the progressive movement
 • NSTP - listening session (progressive songs) & group presentation (sovereignty) - continuation,
  submission of the reaction papers about the online articles of Teo Marasigan and Rolando Tolentino
 • DS 127 - agri-cosplay (5 minutes each group, timer: Diestro and Abrenica)
  Opening remarks: Pilarta
  -Plight of the workers in the salt industry in the Philippines
  -Plight of women in the aquaculture industry in the Philippines
  -Plight of small-scale duck raisers in Laguna
  -Plight of the poisoned farmers in the banana industry in Mindanao
  -Plight of the sakadas in Negros
  -Plight of the vegetable farmers in Cordillera
  -Plight of the workers in slaughter houses in the Philippines
  -Consignacion in local fish terminals
  -BS Agriculture major in UPLB
 • DS 126 - submission of the policy lobbyists matrix (optional), continuation of the alternative policy prescription report, 3rd long exam (2 materials about the local policy innovations)
 • DS 123 - submission and reporting of the critical content analysis of local TV commercial advertisments of food and beverage (optional)

Wednesday, August 15, 2012

Social HaikuSHOCK THERAPYKSC Ignacio, NSTP

All of a sudden
Big economic changes
Public gone private
SHOCK THERAPYAM Castillo, NSTP

Deceptive treatment
Of wounded economy
False cures are prescribed
SHOCK THERAPYJAA Julao, NSTP

Those liberal minds
Think to suffer is to heal
To cure is to kill
SHOCK THERAPYJMJ Deanon, NSTP

Gulpi de gulat
Gamot ba o bangungot
Sa agaw-buhay?
BONO-IZATION OF PROTESTJCG Tan, NSTP

Benefit concerts
As a sign that we care, but...
It starts and ends there.
BONO-IZATION OF PROTESTJC Ibardaloza, NSTP

A fire that's been lit
Too small to create wildfire
Easilly put out
CONSPICUOUS CONSUMPTIONTDL Olives, NSTP

Bili nang bili
Para lang malaman na
Ako'y "mayaman".

GRAMEEN BANKARM Castillo, NSTP

A purse for the poor
Campaigning for the slogan:
"With less, there comes more."


Aug 17 agenda

 • NSTP = Essays on Sovereignty (R. Constantino) test; Essays on Sovereignty group presentation; haiku submission (political economy of foreign debt and sovereignty) - maghanda mabuti
 • DS 127 = graded recitation and long test about Agham Panggugubat (Contreras), Cultural Economies (Duhaylungsod), Pagsagip sa Likas-Yaman ng Pamayanan ng Cordillera (Boquiren), Cordillera Activism cuecards (DS 127 class), Ecological Crisis Dictionary A-L (Segovia), Natural Economics (Ponsaran) - mag-aral mabuti 
 • DS 126 = reporting (alternative policy prescriptions); 2nd long exam - maghanda mabuti
  coverage:
  The Political Economy of Economic Decision-Making by Dr. Anna Marie Karaos
  Doing Things Differently: Innovations at the Local Level by Dr. Alex Brillantes, Jr.
  Husay Balangay: Kalipunan ng mga Malikhaing Pamamaraan at Karanasan sa Pagpapaunlad at Pamamahala ng mga Barangay by Mr. Simeon Peter Gregorio, Local Government Academy
 • DS 123 = submisson of the interviews about comfort women's health: herstory, situationer and reflection; individual reporting about Michael Tan's articles on health, wellness and diseases (Balingit, Yap, Velasco, Sese)

  PAALALA:
  Agahan ang pasok at mag-aral mabuti.
  Napagdrop na ang mga walang naimbak na puntos nang magsimula ang klase hanggang ngayon.
  Samantala, mahalaga ang ipapakita ninyong paggampan sa klase sa mga susunod na araw bilang batayan ko para malaman kung sino sa mga may mabababang grado ang dapat na ring sumunod magdrop.   Salamat sa pakikiisa at pang-unawa.  

Sunday, August 12, 2012

Mga Paalala

 • Sa mga napayuhan kong mag-drop na sa mga klase ko dahil sa labis na pagliban at mababang grado, simulan na ninyong iproseso ito sa OCS. Salamat sa pag-unawa sa mabigat na desisyon kong ito.
 • Iniimbitahan ko ang iba pang mag-aaral ng DevStud na dumalo sa armchair exhibit ng DS 127 tampok ang pampolitikang ekonomya ng pagkain at nutrisyon ngayong Martes sa GAB 301B.
 • Ang nalikom na halaga mula sa Bookay-Ukay ay ipambibili ng binhi para sa mga marhinalisadong komunidad.  Samantala, ang mga natirang kalakal sa Bookay-Ukay ay ipinagkatiwala sa Gabriela Youth (UPM Chapter) para ipamahagi sa isang mahirap na komunidad sa QC at sa Tulong Kabataan Habagat relief drive.
 • DS Seniors: Magpasa sa akin ng 2 kopya ng inyong practicon AVP sa CD format upang mabigyan ng sariling kopya ang DSS at CAS library.  Lagyan ang mga ito ng cover title gamit ang poster lay-out na inaprubahan para sa AVP (yaong walang detalye ng petsa, oras at lugar).
 • Pagpupugay kina G. R. Reyes, Bb. Betito at Bb. Villarda sa pagkapanalo sa DevStud B U quiz bee.  Ganoon din sa mga DS Sophies para sa ARTernatibo. Hanggang sa muling pagtutuos.   : )
   
 • May resulta na ang Best AVP at Best Photo para sa Practicon.  Samantala, naantala naman ang hatol sa Best Poster kaya hindi ko pa mai-aanunsyo ang kabuaang resulta.  Salamat sa pang-unawa.
 • NSTP (education) at DS 127 (climate change initiative) - Patuloy na aralin ang inyong mga flip chart bilang paghahanda sa indibidwal na presentasyon sa akin at iba pang kamag-aaral sa programa.
 • DS Seniors, Juniors and Sophies, ipaabot sa akin sa pamamagitan ng text ang inyong feedback ukol sa flip chart presentation ng mga DS Freshies ukol sa iba't ibang paksang may kaugnayan sa pampolitikang ekonomya ng edukasyon.  Martes hanggang Biyernes ang petsa ng kanilang presentasyon sa inyo. Inaasahan muli ang inyong kooperasyon sa gawaing ito. 
 • DS 126 - Maghanda sa daluyong ng mga babasahin. 

Friday, August 10, 2012

Aug 14-15 (T, W)

 • NSTP = listening session (protest songs by Gary Granada, Joey Ayala, Pol Galang, etc.)
 • DS 127 = armchair exhibit about the political economy of food and nutrition
  opening remarks: Sigue (political economy of food)
  closing remarks: Pilarta (political economy of nutrition)
  banner: Masesar and friends
 • DS 126 = long exam* and group report** (Castillo, Soriano, Arboleda, Plares, Palomares)
  *exam coverage
  Public Policy and the Role of Government by Prof. Romeo Ocampo
  Human Rights and Policy-Making by Atty. Carlos Medina
  Anti-Red Tape Law Q&A by Local Government Academy
  The Political Economy of Medical Tourism: Philippine Case by Prof. John Ponsaran
  **topic
  alternative policy recommendations by progressive party lists
 • DS 123 = long test - essay (Chapter 5: Philippine Health System, Chronically Ill, 2008) and individual reporting about selected Michael Tan articles about wellness, health and illness (Balingit, Bumanglag, De Leon)
 • Econ 115 = banking history and trends: an overview
 • DS 121 = reporting by pair; test (coverage: current events and previous lessons)
  reporting topics
  -poverty among Filipino prisoners
  -poverty among Filipino government employees
  -poverty among Filipino soldiers and law enforcers
  -poverty among Filipino senior citizens
  -poverty among the LGBT sector in the Philippines
  -poverty among perya workers


  Paalala: Patuloy na mag-ambag sa donasyong tinitipon ng Tulong Kabataan para sa mga nasalanta.

Saturday, August 04, 2012

August 10 (Friday) - UPDATED

NSTP = lecture on synthetic culture and underdevelopment; submit your own editorial cartoon about hyperreality with a short write-up at the back page
DS 127 = long test, graded recitation and LPS (Mag-aral mabuti)
-Panggugubat o Pangungulimbat: Ang Agham Paggugubat sa Kritikal na Pagsusuring Pang-uri, Pangkasarian at Kultural ni Antonio Contreras
-Rethinking Subsistence through Cultural Economies of Indigenous Peoples: Some Sustainability Insights from Anthropology by Levita Duhaylungsod
-Ang Papel ng Pamayanan sa Kordilyera sa Pagsagip ng Likas na Yaman ni Rowena Reyes-Boquiren
-Cordillera Activism cuecards (all DS 127 students)
DS 126 = lecture on policy studies; test on current events
DS 123 = Philippine health situationer: an overview


August 15 (Wed)
Econ 115 = banking history and trends: an overview
DS 121 = reporting by pair; test on current events
-poverty among Filipino prisoners
-poverty among Filipino government employees
-poverty among Filipino soldiers and law enforcers
-poverty among Filipino senior citizens
-poverty among the LGBT sector in the Philippines
-poverty among perya workers