Monday, September 29, 2014

Praxis Practicum Conference

Praxis Practicum Conference
17 October 2014 (8 am - 5 pm, LT Theater)

Umaga
Pambansang Awit
Pambungad na Pananalita - Prop. Allan Joseph Mesina
Pagpapakilala sa Panauhing Tagapagsalita - Jude Saqueton
Tagapagsalita - Ka Rafael Mariano
Intermisyon - "Para kay Dexter" ni Miguel Deanon
Team Cordillera's "Sulsullinek"
Team Quezon's "Paggaaw"
Palaro ni AJ
Team Pampanga B's "Bakod"
Intermisyon - "Wala Nang Tao sa Sta. Filomena" tampok si Diane Lopez
Team Tarlac's "Bungkalan"
Team Cavite's "Pribadong Dagat"
Intermission - "Lyra" ni Steven Besana
Team Rizal's "Daluyong"
Team Runruno's "Bato, Bato, Pick"
Tagapagpadaloy sa umaga - Chris Francisco at Donnabel Magsino

Hapon
Pambungad na Pananalita - Prop Ruth Shane Legaspi
Team Kayapa's "Agburas"
Team San Jose Del Monte's "Ningas"
Intermisyon - Awit ng Proletaryado
Team Palawan's "Buhay Buhay-Buhay"
Team Isabela's "Abasto"
Intermisyon - "Paano na Kami?" ni Kuya Martin Raymundo
Team Pampanga's "aNIAre"
Team Ilocos' "Gatud"
Intermisyon - "Rosas ng Digma" tampok sina Diane Lopez at Alonzo Miranda
Mensahe ng Pakikiisa mula sa PO, NNARA at susunod na mga praktikumer
Paggawad ng Sertipiko sa mga Nagsipagtapos na Praktikumer
Tagapagpadaloy sa hapon - Perry Festin at Meryl Avenido
Point persons: Bianca Luna, Patricia Basco at Aaron Dalisay

#ikalimangaraw
#itim
#kalmatayo

Forum on People's Culture


18 October (Saturday, 9-12)
Forum on People's Culture

Pambungad na Pananalita - Trixia Baco
Pagpapakilala sa Tagapagsalita - Monesa Carpon
Tagapagsalita - Concerned Artists of the Philippines
Intermisyon - Jennifer Serrano
Reaksyon - Prop Rommel Linatoc at Jennifer Serrano
Panawagan ng Pagkilos - Perry Festin
Tagapagpadaloy - Monesa Carpon
Point Persons - Monesa Carpon, Jen Serrano at Perry Festin

#ikaanimnaarawumaga
#itim

ARTernatibo (16 October, Thursday, 1-4 pm, CAS LT)


ARTernatibo 2014
Tema: Globalisasyon ng Kahirapan
16 October (1-4 pm, CAS LT)

Pambungad na Pananalita - Jhaypee Naco
Criteria for Judging - AJ Jose
Pagpapakilala sa mga Hurado - Patricia Basco
Unang Pagtatanghal
Intermisyon - Concerned Artists of the Philippines
Ikalawang Pagtatanghal
Intermisyon - UPM Indayog
Ikatlong Pagtatanghal
Intermisyon - Jhaypee Naco
Pag-aanunsyo ng Nagwagi
Tagapagpadaloy - Cid Manalo at Neen Sapalo
Point persons: Allia Acosta at Aaron Dalisay

#ikaapatnaarawhapon
#maroon/purple

Forum on Globalization of Mining (UPDATED)


Forum on Globalization of Mining
16 October 2014 (Thursday, 10-11:30 am)
GAB 301

Pambansang Awit
Pambungad na Pananalita - Jude Saqueton
Tagapagpakilala ng Tagapagsalita - Arianne Arras
Panauhing Tagapagsalita:
Leon Dulce, Campaign Officer, Kalikasan - People's Network for the Environment
Intermisyon - Jennifer Serrano
Reaksyon mula sa Mag-aaral - Patricia Montoya
Bukas na Talakayan
Panawagan ng Pagkilos - Patricia Mungcal
Paggawad ng Sertipiko
Tagapagpadaloy - DEANON AND VILLARDA
Point Persons - Bianca Aljibe at Pauline Guiyab

#ikaapatnaarawumaga
#maroon/purple


Michel Chossudovsky Lecture (UPDATED)


Forum on AMERICA'S LONG WAR AGAINST HUMANITY
15 October  (1-4 pm, CAS LT)

National Anthem
Opening Remarks - Prof. Roland Simbulan
Introduction of the Guest Speaker - BEA KARAMIHAN
Lecture:
"America's Long War Against Humanity" by Prof Michel Chossudovsky
Professor of Economics, University of Ottawa
Founder and Director, Center for Research on Globalization
Intermission - Jennifer Serrano
Faculty Reactor - Prof Rommel Linatoc
Student Reactor - Ariadna Calpatura
Closing Remarks - Prof Reginald Vallejos
Awarding of Certificate
Emcees: Jessica Julio and Nadine Marcelo
Point Persons - Bea Karamihan and Bianca Luna

#ikatlongarawhapon
#luntian

Pampolitikang Ekonomya ng Bioethanol (UPDATED)


Talakayan ukol sa Pampolitikang Ekonomya ng Bioethanol
15 Oktubre (Miyerkules, 9 - 12)

Pambansang Awit
Pambungad na Pananalita - CARLO TAN
Tagapagpakilala ng mga Tagapagsalita - ZALDY TOLENTINO
Unang Tagapagsalita:
Rosendo Ignacio (Tagapangulo, Alyansa Dagiti Mannalon Mapapaidaman Ti Daga)
Intermisyon - mga piling mag-aaral ng DS 111
Ikalawang Tagapagsalita:
Cita Managuelod (Punong Tagapagpanap, Sentro Para sa Tunay na Repormang Agraryo - Cagayan Valley)
Bukas na Talakayan
Panawagan ng Pagkilos  - Alec Ventura
Paggawad ng Sertipiko
Tagapagpadaloy - CHRIS BILLONES AT JACEL VILLARDA
Point Persons: Bianca Aljibe at Pauline Guiyab

#ikatlongarawumaga
#luntian

TATAK DEVSTUD (14 October, Tuesday, 8:30-11:30 n.u., CAS LT)TATAK DEVSTUD - White shirt
14 October (Tuesday, 8:30-11:30 n.u., CAS LT)

Pambansang Awit - Jennifer Serrano
Pambungad na Pananalita - Perry Festin
Kalakaran ng Tagisan - Donnabel Magsino
Pagpapakilala sa mga Hurado - Camille Dumalaog
Pagpapakilala sa mga Kalahok (8 pangkat) - Mga tagapagpadaloy
Unang Bahagi (Quiz Bee - konsepto at larawan)
Intermisyon - "Komersyalisasyon" ni Diane Lopez
Ikalawang Bahagi - Handang talumpati ukol sa "corporate-led globalization"
Intermisyon - UPM Indayog
Ikatlong Bahagi - Impromptu speech
Development Studies AVP na binuo ni Trysh Olives
Pag-anunsyo sa Grupong Tatak DEVSTUD
Tagapagpadaloy - Bea Karamihan at Jude Saqueton
Point Persons: Bea Karamihan at Jude Saqueton

#ikalawangarawumaga
#puti

Forum on EDCA (13 October, Monday, 1-4 pm)


Forum on Enhanced Defense Cooperation Agreement (EDCA)

Opening Remarks - Camille Dumalaog
Women on EDCA - Rep. Emmie de De Jesus, Gabriela Women's Party
Intermission - "Ang Pagiging Babae" tampok si Diane Lopez
Youth on EDCA - Krizz Darnelle Santos, Gabriela National Propaganda Committee Head
Open Forum
OBR Flash Mob
Call to Action - Lyrra Magtalas
Awarding of Certificate
Emcee - Trisha Franco
Point person - Camille Dumalaog and Trisha Franco

#unangarawhapon
#pula

Opening Ceremony (October 13, Monday, 9-11 am)


Development Studies Week 2014
Theme: People's Struggle Against Neoliberal Globalization

Opening Ceremony - Red shirt
October 13 (Monday, 9 - 11 am)

National Anthem to be led by Raine Jayag
Opening Remarks by Prof. Allan Joseph Mesina
Intermission by Development Studies majors (Buhay at Bukid)
Line-up and Schedule of DS Week Activities by Donna Magsino & Bianca Luna
EDCA Forum Invitation by Trisha Franco
Intermission by Development Studies majors (Awit ng Proletaryado)
Presentation of the Participating Booths and Exhibits (c/o emcee)
Praxis Exhibit Invitation by Pau Guiyab
Exhibits and Booths Ribboncutting to be led by the DS faculty and student coordinators
Exhibits and Booths Viewing (accompanied by the singing of protest songs - Awit ng Magbubukid, Awit ng Pag-asa, Buhay at Bukid, Awit ng Proletaryado, Progressive UP Naming Mahal)
Emcee - Prof. John Ponsaran
Point Persons: Pau Hermogenes and Patricia Basco

#unangarawumaga
#pula

Saturday, September 27, 2014

ARTernatibo 2013 #ala-ala

"Blood diamond"
"Impiyerno ng kalawang" - chemicalization of food and agriculture
Tb corn (tradisyunal na barayti) vs Bt corn (bacillus thuringiensis)
Buhay at bukid

#lara
#natadecoco
#naghihimagsiknailongnichangamy
#managerpunzalanwithhollowblocks
#managertison
#3magsasakalangnakulanganggulay
#pamosoconjuring

Call to action

Junk GATT-WTO!
End All Unequal Trade Relations!
(LIM)

It is time for system change!
(LIM)

Isulong ang pagkakaroon ng maayos na sistemang pangkalusugan lalo na para sa mga ina at magiging ina!
(ENCARNACION)

“Walang sa inyo mga dayuhan,
AKIN LANG ANG LUPA KO!”
- Magsasakang Africano
(RELOX)

Suicide seeds ay huwag tangkilikin.
Seed activism, isulong at linangin.
(MEDEL)

Pollution: Weapon of Mass Destruction
(JAVIER)

Foreign Aid = Foreign Raid?
(MENDOZA)

Organic Beings Deserve Organic Food
No to Genetically Engineered Foods
(MARIANO)

Smoking is a slow and shared suicide.
(TOLENTINO)

Media: Bridge or Barrier to Expression?
(SANTIAGO)

Stop Chemicalization of Hunger!
(SANTIAGO)

Empower Women, Empower Humanity
(MUNGCAL)

Luha lamang ang malinis na tubig
na dumadampi sa balat
ng mga naghihirap sa tubig.
(TAN)

Palayain ang mga Republikang Saging!
(ANTONIO)

Ibaon at Lagyan ng Lapida ang LaPiDa.
(MONTOYA)

Global Warming is a Global Warning!
(MONTOYA)

Hanggang saan aabot ang 53 pesos mo?
(COBOL)

Nature is the womb of life,
destroying it would be like killing your own mother.
(SALES)


Save the “Web of Life”!
(ASUNCION)

Tao Ako, Hindi Kulay!
(ASUNCION)

McDo and Die
(REPOLLO)

Ang sustenableng kaunlaran ay may katwiran
sapagkat ito ay para sa akin, sa iyo
at sa magiging apo ng mga apo mo.
(BRUEL)

“I don’t believe that water is colorless.
Because our water at home is brown.”
- Poor Citizens
(MANSAL)

“Remember when you were my hero and I was your home.”
- Earth
(MANSAL)

Promote Community Health Informatics!
(FRANCISCO)

Barcodes are for Things, NOT People.
Combat Human Trafficking!
(FRANCISCO)

Victim Blaming = Problem Shading
(FRANCISCO)

Say No to Patenting of Indigenous Plants
by Transnational Corporations!
(VILLATURA)

Disease kNOw MORE!
(PINEDA)

YOU SHOULDN’T OWN WHAT OUT-OWNS YOU.
Stop the Land-grabbing of Ancestral Domains!
(PUNZALAN)

Third World Countries are NOT Dumpsites!
(OCBINA)

Fight Structural Root Causes that Create Social Injustices! (AQUINO)

Dictatorship is a Problem, Never a Solution!
(VIRTUCIO)

GLOBAL WARMING:
Intensified by Few, but Suffered by All
(FELICIANO)

Everytime is the perfect timing to address global warming. (DAYANDANTE)

For a child is meant to see rainbows and butterflies,
not dead bodies and armallites.
(DAYANDANTE)

DEBT TRAP = DEATH TRAP
(KARAMIHAN)

Cut Tied Aid!
(FESTIN)

End the Epidemiology of Poverty!
(FESTIN)

Stop Drone Attacks on Communities!
(FESTIN)

Yes to Gender Sensitive Health Care System!
(DUMALAOG)

Respect, Protect, Fulfill Human Rights!
(CARPON)

No to BIO-IMPERIALISM!
Yes to BIO-DEMOCRACY!
(CARPON)

EDUCATE = EMANCIPATE
(FORTIN)SocSciyaw 2013

"Tarpauliticians" - traditional politicians
"Stephanie Makaspak" - culture of decadence
"Food tableaux" - animal cruelty, food pornography, hidden hunger, GMO
"Storm Classic" - environmental plunder and climate politics

#corn
#bananaman
#cheflogroregime
#epicpantomime
#cryingstorm

ARTernatibo 2012 #pagbabaliktanaw (updated)

Sa himig ng mga popular na awitin ay bumuo ang mga mag-aaral ng mga awit ng protesta ukol sa mga isyung kinakaharap ng mga kababaihan

"Telephone" - Exploitation of women
"Call me maybe" - Objectification of women
"Sad" - Hidden hunger affecting women
"Rolling in the deep" - Maternal and infant health

#concertkungconcert
#popinformsocialincontent
#madamjulao
#loboprops
#malupetnajacketnimrbillones
#therese
#simulangpagsikatnidianne

Book sale

Suportahan ang ProgresiBOOKS booth
ni Jhaypee Naco ngayong parating na
Development Studies Week.  

SocSciyaw 2012

"Makahiya" - exploitation of cultural workers
"Santa Elves" - labor exploitation
"Junior Master Chef" - food poverty
"Lolang Classic" - animal cruelty and ecological plunder

#simulangkasaysayan
#forte_ricatypecast
#pamelaangngoching
#walangnilabagnabatasngkalikasan

Friday, September 26, 2014

Development Studies Week deliverables this Tuesday

DS 121 - revised socio-economic diorama concept proposal; mobile photobooth poster layout
DS 121 - concept map by pair about your chosen Third World socio-economic issue
Bianca Luna - revised National Anthem AVP
Madam Magsino - revised excuse letters for the Development Studies Week
NSTP - memorized and rehearsed progressive songs
Econ 115 - praxis exhibit captions
Econ 115 - updated proposed artifacts and panel designs
Econ 115 - revised and improved AVPs
Pau Guiyab - revised praxis exhibit opening speech
Madam Magsino - revised calendar of activities announcement
Bianca Aljibe - revised Praxis practicon poster
Trishia Franco - revised EDCA forum script
Jude Saqueton - revised Praxis RTR script
Quezon Team - revised AVP poster
Tatak DEVSTUD teams - corporate-led globalization speech submission
Patty Basco - Tuesday schedule of AVP screening
Patty Basco - revised Ibon Bookshop invitation
Trishia Franco - update regarding the EDCA forum
Madam Julio - revised Women and EDCA poster
Pau Guiyab - update regarding the Minggan forum
Jen Serrano - memorized and rehearsed progressive songs
Raine Jayag - memorized and rehearsed progressive songs
Dianna Lopez - memorized and rehearsed progressive songs
Festin Regime - Tatak DEVSTUD opening remarks
Madam Magsino - revised Tatak DEVSTUD mechanics
Magneto - validation of quiz bee questions
Madam Julio - Globalization Debate poster
Bianca Luna - print out of CAS faculty M-F schedule
Josh Bata - pasalubong (Mabuhay ka!)

Wednesday, September 24, 2014

Socio-economic box diorama

Objectives
- To promote critical consciousness about Third World socio-economic issues using popular medium
- To expose the precarious conditions of the vulnerable sectors in the developing/underdeveloped regions and promote Third World solidarity
- To integrate political economy and arts appreciation in fostering social change

DS 121 box diorama exhibit (updated)

This is an output by pair.  Choose one from the list below and  avoid duplication. Ms. Villarda will coordinate to ensure this.  Based on your preliminary online and library research, submit a drawing of your proposed shoebox diorama that depicts the nature and extent of your pair's chosen socio-economic problem. Our due date for this proposal is on Friday.  Please see online samples of box diorama.  I will also email to Ms. Villarda some good designs that we can adopt.  Once approved, your final output will be featured in the Development Studies Week exhibit.
Topic list:
- Water plunder by Coca-cola in India
- Killer highways in Africa
- E-waste capital in China
- Coal mining in the Philippines
- Water poverty in Africa
- Poverty tourism in Brazil
- "Sahod-lampin" in the Philippines
- Toy factory in China
- Charity wards in the Philippines
- TNC agro-food complex in Asia
- Sakadas in the Philippines
- Latifundios in Latin America
- Pesticide aerial spraying in Mindanao
- Diabesity epidemic in Asia
- "Chemicalization of agriculture"
- Peasant landmine victims in Cambodia
- Formula milk's adverse impact on African infants' health
- Bakwet IPs in the Philippines

Agenda this Friday

Econ 115 - AVP screening and Development Studies Week tasking #labyouall
DS 121 - study "Filipino Women Working in Foreign Countries" #readingsunlimited
DS 126 - study economic geography #bawalbumagsaksatestpls
DS 199.1 - submit an expanded outline of your study's research objectives #malapitnamabuo
NSTP - show and/or submit your ARTernatibo deliverables this Friday #winningformula

Monday, September 22, 2014

DS 126

Study agri-news posted at www.da.gov.ph.
Prepare for a test.
Arrive on time.
Don't forget your concept map and ideology output.

Tatak Devstud

Perils of Corporate-led/Neoliberal Globalization
Team Ventura - trade in health services
Team Deanon - defense economy
Team Mungcal - pop art and pop culture industry
Team Tan - toy production
Team Julio - broadcast media
Team Montoya - pharmaceutical industry
Team Marcelo - agricultural and food technology
Team Villarda - development finance

#4minutespeech

Sunday, September 21, 2014

HT (updated)


#chilisauceunlimited
#matsukari
#booksforP10each
#mastercharlemariano
#pineappplejuiceunlimited
#timemanagement
#ARTernatibo201420152016
#mindmaps
#conceptmaps
#calltoactionlayoutartistallerite
#civilitybakamo?
#labananangkatamaran
#black
#dignityinruralwork
#neensapalopamantayanngVO
#happybirthdaysofia
#motivationtostay:studentscommittedtolearn
#laborlaw:googleremigiosaladero
#absenteeism
#kapagsinuongpanindigan

NSTP deliverables this Monday

Please personally present to me your deliverables tomorrow (Monday) at DSS
- voice over
- photo
- background music
- additional script and write up
- costume proposal
- print out of updated script, lyrics, and sabayang pagbigkas piece
- etc.

Salamat po.

Saturday, September 20, 2014

Tanghal-tula

Bumuo ng orihinal na tula ukol sa mga nakatokang paksa.
Magsaliksik mabuti, at maging malikhain at kritikal.
Ipasa ngayong Martes.
Itatanghal ang mga ito sa Praxis Practicum Conference.
Pascua (DS I) - Masang magsasaka sa ilalim ng di-makatarungang sistema ng pautang
Besana (DS II) - Manggagawang bukid sa ilalim ng contract growing scheme
Deanon (DS III) - Katutubo sa sektor ng "ekoturismo"
Saqueton (DS IV) - Kababaihang masa sa subsektor ng aquaculture
Raymundo (Alumnus) - Pagpapalit-gamit ng lupa at banta nito sa katiyakan sa pagkain

DS 121 and NSTP readings

http://bulatlat.com/main/category/poetry/
pages 1-10

Dianne Lopez intermission schedule #indemand

Women, Militarization and Globalization Forum (Monday PM) - "Ang Pagiging Babae"
Tatak DEVSTUD (Tuesday AM) - "Komersyalisasyon"
Praxis Practicum Conference (Friday AM) - "Wala ng Tao sa Sta. Filomena"
Praxis Practicum Conference (Friday PM) - "Awit ng Proletaryado"

Coordinators: Ms. Buan and Ms. Novilla :) #managers

Dimensions of development and levels of analysis (updated)

As Development Studies scholars, we look into the various dimensions of development and underdevelopment in order to provide us a holistic and an integrated perspective and analysis of  complex development issues and challenges.
These dimensions of development are the following:
Economic
Ideological and philosophical
Ethical
Political
Legal and constitutional
Administrative
Environmental
Technological
Socio-anthropological
Geographical
Cultural
Psycho-social
We also evaluate development in various levels of analysis, namely: community, institutional, regional, national, international and global.
It is in this context of studying the complex process of development and the reality of poverty that I enjoin our students to view and apply their learnings from all their courses in an integrative and dialectical manner.  Aside from the practicum, this academic training in the university is best complemented by active membership in socio-civic, development-oriented, and mass-oriented organizations.  Our training in development theorizing must undergo the rigid test of development practice.  It is only through this dialectical interaction that genuine, empowering and transformative education and development will take place.

Tasking

ARTernatibo poster - Mr Mariano (done, posted)
Women, Militarization and Globalization Forum poster - Ms Julio (work in progress)
Neoliberal Globalization Debate poster - Ms Julio (WIP)
Tatak DEVSTUD poster - Ms Olives (WIP)
Praxis Practicum Conference poster - Ms Aljibe (WIP)
Lupang Hinirang AVP - Ms Luna (done, for evaluation)
Michel Chossudovsky Forum poster - Mr Mariano (details to follow)
Globalization of Mining Forum poster - Ms Aljibe (WIP)

Development Studies 126 (updated)

Submit a concept map featuring an article about Philippine contemporary politics authored by one of the following columnists or institutions (front page). Only a maximum of three students may share with the same author but must work on different column articles.
Randy David
Danilo Arao
Rolando Tolentino
Ramon Casiple
CEnPEG's Issue Analysis
Carol Araullo
Conrado De Quiros
John Nery
Peter Wallace
Solita Monsod
Harry Roque
Raul Pangalangan
Artemio Panganiban
Leonor Magtolis-Briones
Sarah Raymundo
Mahar Mangahas
Alex Magno

Based on the article and on your follow-up online background investigation, be able to identify the political ideology of the author in question. Briefly justify and substantiate your answer (back page).

For Development Studies majors, avoid duplication of topic.
For Political Science and Organization Communication majors, the instruction about non-duplication will not apply.


Agenda


Econ 115 - AVP screening (All groups should present)
DS 121 - graded recitation about "Gender bias in abortion: ideology, practice and policy"; submission of two deglobalization bookmarks (different designs)
DS 126 - long test about agrinews featured at www.da.gov.ph
DS 199.1 - long test about research design and research ethics, output submission (see previous posts)

HT

#tinapayunlimited
#greentea
#tortangsili
#margauxsigue2060
#susanAFRICA
#sining+pakikibaka=ARTernatibo
#KAUSWAGANweek2014
#thesisparasabayan
#mahusaynamgabriefingpaper
#conceptmapunlimited
#senyorasantibanez
#happyhappybirthdaymadamdowna
#happyhappybirthdayAJ

Friday, September 19, 2014

#hART

Mahalaga ang papel ng mga guro at organisasyon na madiskubre, malinang, maitampok at mapalaganap ang mga talento at husay ng mga mag-aaral.  Kapwa rin mahalaga na ito ay malagyan ng kritikal at mapagpalayang linya. Tandaan na ang sining ay hindi lamang dapat participatory, mahalagang empowering din ito sa mga nagtatanghal, manonood at sektor na ipinaglalaban.  Laging itanong: Kaninong interes nagsisilbi ang iyong tinatangkilik at isinusulong na sining at kultura? #ARTernatibo2014 #hindipagagapi #pilipinas,africa,daigdig,lumayaka #susanafrica

NSTP Kultura at Kalayaan

Memorize and rehearse the following:
Alternative UP Naming Mahal
Awit ng Pag-asa
Awit ng Magbubukid
Dam ni Gary Granada
Buhay at Bukid
Rosas ng Digma
Babae ni Inang Laya
Makatarungang Karunungan ni Bb. Gia Dela Cruz

Ms. Dela Cruz, kindly consolidate all the lyrics and have them reproduced.

Econ 115, DS 121, NSTP at Sophies

Magpasa bawat mag-aaral ng 10 kritikal at malikhaing panawagan ng pagkakaisa (call to action/slogan) ukol sa mga napapanahong pandaigdigang isyu na tampok sa www.globalissues.org at www.twnside.org.sg.  Isulat sa 1/8 sheet bawat panawagan at ipasa ngayong Martes.  Maaaring sa wikang Filipino o Ingles.
Tagakolekta:
Econ 115 - Bb Carpon
DS 121 - Bb Mungcal
NSTP - Bb Guerrero
Sophies - G. Ocbina

May dagdag na puntos sa klase kapag napili ang inyong panawagan. Itatampok ang mga ito sa mobile political selfie at groupie sa Development Studies Week 2014.

Note:
Sa DS 100 ikakarga ang para sa sophies.

Karapatan, ipaglaban! #ARTernatibo

#karunungan
#kababaihan
#kabuhayan
#kalikasan

#4Kparasaafricanliberation!
#tuloytuloytuloy
#ngayonangsimula
#cheerdancingparasakalayaan

ARTernatibo 2014 #solidarity #ubuntu

I. Makatarungang Karunungan ni Bb. Dela Cruz

II. Kababaihan at Ligalig ("Daloy", "Superlola", "Sandata")
nina Bb.  Bailon, Bb. Coronel at Bb. Guerrero

III. Confronting and Resisting Bioimperialism by Mr. Villegas

IV. Storm 3.0 by Ms. Fortin

Thesis

All ten - Write an essay applying the theories and practices of research ethics in your specific research study. Use various sources in writing and developing this essay.

Individual tasking (concept maps)
Karamihan - sustainable foreign aid, Michel Chossudovsky on conditionalities
Francisco - impact of poverty on heart health, health social movements
Dumalaog - microeconomics of pregnancy, impact of poverty on pregnancy
Luna - medicalization of maternal health, herstory of health
Hermogenes - life history, Five Families
Betito - disaster management financing, corruption in disaster management
Asprec - discourse analysis, social marketing in public health
Jose - 2 chapters in People's Economy by Masaaki Satake
Naco - agenda setting theory, critical disaster journalism
Arras - children's health situationer, Cuban social medicine

NSTP study guide


Familiarize yourself with the following concepts, theories and scholars
development aggression
ethnocide
fourth world
rights-based development
greenwashing
white pollution
agent orange
water democracy
agricultural sovereignty
climate debt
emission debt
adaptation debt
suicide seeds/terminator seeds
bureaucrat capitalism
iron triangle
power elite
regulatory capture
kleptocracy
illegitimate debt
highly indebted poor countries
strong state
weak state
failed state
collapsed state
yellow journalism
envelopmental journalism
parachute journalist
hegemony
counterhegemony
intellectual imperialism
cultural imperialism
Golden Arches theory
McDonaldization of society
double burden of diseases
hidden hunger
medicalization of hunger
social exclusion
social stratification
social darwinism
structural violence
judicial activism
alternative lawyering
retributive justice
distributive justice
restorative justice
revolutionary justice
critical criminology
ecofeminism
glass ceiling
glass elevator
womenomics
globalization
glocalization
modernization theory
dependency theory
world systems theory
neoclassical theory
Marxist theory
Renato Constantino
Vandana Shiva
Michel Chossudovsky

Thursday, September 18, 2014

Paalala, friends...

- Iwasang mag-iwan o magpasa ng rekisito sa pigeonhole sa labas ng DSS.  Para sa outgoing document lamang ito.  Sa halip ay ipasa o ipalagay ang rekisito sa pigeon hole o cubicle sa loob ng DSS depende kung ipinahintulot mismo ito ng guro.
- Ang paggagrado ko sa sociological cartoon, editorial cartoon o political comic strip ay mas nakabatay sa katuturan at mensahe, hindi lamang sa ganda ng pagkakaguhit.  Napakahalagang magsaliksik muna upang maging makabuluhan ito.
- Hasain ang kritikal na pagsusuri, konsentrasyon, pamamahala ng oras, kasanayan sa pagsusulat at pakikitungo upang matugunan ng mahusay ang mga rekisito sa klase.  Kapakipakinabang ang mga ito kinalaunan sa larangan ng empleyo sa partikular at sa buhay sa pangkalahatan.

Wednesday, September 17, 2014

jk22b trivia

- jk22b is short for John Katutubo, please hindi tutubi (dragonfly) : )
- I entitled it Diwang Palaboy because of its eclectic and random character.
- My first post was about the struggle of national minorities or katutubo.
- teridon.blogspot.com inspired me to start my own blog in 2004.
- I uploaded my first post in the computer room of Adamson University where I taught part-time before.
- My reflections about Diwang Palaboy blogging was published in the book "Before the Turning Point: Personal Stories of the University of the Philippines Manila" which was co-edited by Dr Abadingo and Dr Clavel.
- I continue blogging to maximize and extend my influence and contribution to social change, limited or small though it may be, and also to reach out to former students.
- I also encourage my students to blog.  A professor once said, "Ang pagsusulat ay isang porma ng paglaya."


Development Studies Week Debate


"Resolved that globalization's neoliberal policies of economic liberalization, privatization and deregulation will liberate Asia's poor from poverty"

featuring the Development Studies 140 (Special Problems in Development) and Development Studies 126 (Politco-Administrative Institutions and Behavior) classes of Prof Roland G. Simbulan

14 October 2014
1-4 pm | CAS UP Manila

Pasulong

Seniors - Pahusay ng pahusay ang mga socio-political video-documentary #majorinDSminorinMMA
Juniors - Pahusay ng pahusay kayo sa klase #moretoxicDS121ahead
Sophies - Patibay ng patibay ang ugnayan #jojo22b #changamy #yolandadoll
Freshies - Patalas ng patalas ang pagsusuri sa lipunan #ARTernatibonglandas #devstudchorale

Tatak Devstud

Coverage: Development Studies, Economics, Globalization

A. Quiz bee (concepts, principles, and issues)
B. Quiz bee (photos of important people and events)
C. Speech
Topics for the original speech (one speaker per group)
Corporate-led globalization in the fields of:
Trade in healh services
Broadcast media
Development finance
Food and agricultural technology
Pop art and pop culture industry
Higher education
Toy production
Defense economy

Juniors, please start consolidating your respective groups.
Incentive for the top three, deduction for the bottom three #talinosikhayatkarangalan

NSTP

Please personally present to me your deliverables tomorrow at DSS (11:30 am).
- voice over
- photo
- background music
- additional script and write up
- costume proposal
- print out of updated script, lyrics, and sabayang pagbigkas piece
- etc.

Salamat ng marami.

#panaloanggrupoatmgamanonood!
#kamandagngbunso
#tataKKKKafrica

Jhaypee Naco's political cosplay journey

- Sociology of bangungot (NSTP)
- Lolang 1.0 (SocSciyaw 2011)
- Captain America (ARTernatibo 2012)
- Storm (SocSciyaw 2012)
- Lolang 2.0 (ARTernatibo 2013)
- Storm 2.0/Yolanda (SocSciyaw 2013)

Practicon

Development Studies seniors,
Salamat sa kooperasyon ninyo sa ating mga binubuong AVP at paghahanda para sa Development Studies Week.  Responsable ninyo itong natutugunan sa kabila ng sabay-sabay na dapat asikasuhin sa tesis, electives, org work, at buhay pag-ibig (at negosyo).
#nosleep
#lamigsabatok
#mutant
#iwasyosi
#manalig
#juicecolored
#rendering
#monmoncountdown
#forte_rica
#cordicomeback
#cordivsaNIAre

NSTP song list

- Alternative UP Naming Mahal
- Buhay at Bukid
- Awit ng Pag-asa
- Awit ng Magbubukid
- Dam
- Rosas ng Digma

NSTP

Maraming maraming salamat sa kooperasyon, tawanan at blind audition kanina. #hahahahappiness
#tungosatagumpay
#potatocornsoya
#leonora
#walter
#cheerdancing
#devstudchorale
#loveteamsuncovered
#maricar
#damingbelter
#artistangbayan
#smokemachine!!!!!!
#4Ks!
#tuloytuloytuloynatagumpay
#shades
#awitngmagbubukid
#damdamdam
#mystique
#ubuntu
#kontradiksyon
#powerhug

Tuesday, September 16, 2014

Agenda

Econ 115 - AVP screening
DS 121 - graded recitation about "Gender bias in abortion: ideology, practice and policy"; submission of two deglobalization bookmarks (different designs)
DS 126 - long test about agrinews featured at www.da.gov.ph
DS 199.1 - long test about research design and research ethics

Monday, September 15, 2014

Babala

Huling babala
sa mga hindi nag-aambag 
ng tulong sa pagbuo ng bidyo-dokyumentaryo 
para sa Praxis Practicum Conference!

#kilalaninyokungsinokayo

Development Studies Week 2014

Theme: Globalization and (Under)development
13-17 October 2014

Tentative line up of activities
Praxis Exhibit Opening (Monday morning)
Deglobalization Exhibit Opening (Monday morning)
Women, Militarization and Globalization Forum (Monday afternoon)
Tatak DevStud Quiz Bee and Speech Competition (Tuesday morning)
Debate on Globalization Policies (Tuesday afternoon)
Public Forum featuring Political Economist Michel Chossudovsky (Wednesday afternoon)
ARTernatibo - theme: globalization of poverty (Thursday afternoon)
            Freshies (Africa) | Sophies (Asia)  | Juniors (Latin America)
Praxis Practicum Conference (Friday wholeday)
Urban Poor Round Table Discussion (Thursday or Wednesday morning)
Globalization of Mining Forum (Thursday or Wednesday morning)
Jhaypee Naco's Development Studies mini-book shop (weeklong)
IBON Bookshop (weeklong)


Sunday, September 14, 2014

Paalala

Econ 115 - Husayan ang AVP
DS 121 - Husayan ang briefing paper
DS 126 - Aralin mabuti ang economic anthropology
DS 199.1 - Aralin mabuti ang research ethics at research design
NSTP - Husayan ang ARTernatibo scripts

Saturday, September 13, 2014

Abnormal

We can't help but notice the very strong imprint of the dominant business discourse in UP's enrollment system given the recent adoption of various market-oriented terminologies such as the following:
- shopping cart
- invoice
- first come, first serve
- business hours (see the bottom part of your form 5)

"Wika ang daluyan ng kamalayan", as cultural activists would put it.  The worrisome introduction of these terms in our language and system will allow "market fundamentalism" to become a norm in an educational institution that should be first and foremost public and rights-based in character.  As a form of "creeping privatization", it will normalize and legitimize the growing trend of marketization and corporatization of education - at the expense of the social justice and equity imperative!

Dear recent graduates

Reminders
- application of development studies knowledge, skills and advocacies in whatever field you are now
- feedback about your new learning experience which we can integrate/incorporate in our lessons
- continuing education and professional development (formal and/or non-formal)
- criticism and self-criticism, reflection and reflexivity
- financial literacy

Intellectual Imperialism

DS 199.1 - a must read
http://eprints.usm.my/8247/1/Intellectual_Imperialism.pdf

HT

#akweachievementunlocked
#festineregime
#karindirya
#africanliberation!
#newmagdaloscholars
#researchdesign
#researchethics
#illegitimaterule
#scriptwritingmode:ON
#storm3.0
#memacultureibasura!
#noassignmentpolicyepicfail
#michelchossudovsky
#ubuntu
#entrepreneurship=value-adding

Pagpupugay sa mga bagong Magdalo scholar

- Pau Guiyab
- Ren-ren Ramirez
- Mon-Mon Carpon
- Perry Festin
- Camille Dumalaog

#tuloytuloytuloy

Agenda

Econ 115 - AVP screening, revised poster, revised synopsis
DS 121 - gender and conflict LPS, optional gender and conflict sociological cartoon (requires additional research), diseases and poverty briefing paper
DS 126 - read articles about economic anthropology 
DS 199.1 - research design test coverage - http://www.nyu.edu/classes/bkg/methods/005847ch1.pdf
and "Avoiding Harm and Doing Good" (Research Ethics) by Mark Israel and Iain Hay

Friday, September 12, 2014

NSTP Africa

The deadline of your proposed topic about problems and issues in African society is on September 13 (Saturday). Kindly send your proposals through text.  Propose early to avoid duplication.  Please inform the rest.

Taga-paglinang


"And being a DevStud student, being a "taga-paglinang" , I will not venture out of that firm resolve and crucial role. That I will be providing myself a bright future while giving even a brighter future to my country. I will stand up and stand tall for the many and not for the few for I’ve been a witness to their true conditions."

- Patricia Guerrero
Manila Science High School
UP Development Studies Program

Thursday, September 11, 2014

DS 121 briefing paper (3 members per group)

Develop a briefing paper about one of the following topics.  Focus only on the poverty-disease link. Research online for briefing paper tips. Ms. Montoya will coordinate to avoid duplication of topic assignment.
- poverty and diabetes
- poverty and malaria
- poverty and stroke
- poverty and cardiovascular diseases
- poverty and cerebrovascular diseases
- poverty and kidney diseases
- poverty and depression
- poverty and respiratory tract infection
- poverty and blindness
- poverty and cancer
- poverty and skin diseases
- poverty and HIV-AIDS
- poverty and tuberculosis

Our due date is on Tuesday.

"NEON"


"Neon ang simula ng hiram mong buhay
Neon ang daigdig mo'y bata at makulay
Neon gugulin mo nang tama't mahusay,
Bawat saglit at sandali
Magsikap ka't magpunyagi
Maging aral bawat mali."

- Perry Espanto

#akwe
#enjoy
#victoria
#dev5tud
#dianijy #gulay
#ARTernatibo

Wednesday, September 10, 2014

NSTP Africa Resources

www.globalissues.org
Third World Resurgence www.twnside.org.sg
Ibon Education for Development http://iboninternational.org/resources/edm
Please refer also to other online sources.

Tuesday, September 09, 2014

Agenda

Econ 115 - AVP screening
DS 121 - conflict and disease test, optional brief explanatory paper about any health topic featured at
http://www.who.int/topics/en/  and relate it with poverty and underdevelopment
DS 126 - read articles about rural sociology and prepare for LPS (This topic will provide us with a better grasp of rural issues featured in the AVPs)
DS 199.1 - submit a list of possible interviewees for your thesis and their respective brief profiles (minimum of 8 resource persons)

NSTP

Alphabetical
Angeles to Balmes (Black team)
Cabalintan to Dela Cruz (White team)
Discaya to Guerrero (Orange team)
Gumpal to Limbaga (Violet team)
Liwag to Palma (Yellow team)
Pascua to Sagalongos (Green team)
Salvador to Villegas (Blue team)

Please wear a shirt that corresponds to your team's assigned color. Kindly inform the rest.
Be ready  for a teambuilding tomorrow in preparation for ARTernatibo and DS Week.
Refer also to the previous post in preparation for a graded recitation.

NSTP

- Arrive on time
- Study the rethinking development and Filipino working class materials.
- Study Philippine current events (headlines)
- Memorize and rehearse the sabayang awit materials.

Monday, September 08, 2014

This is the moment

Punong-puno ng potensyal ang mga bunso ng Development Studies.
Pinatunayan nila ito sa loob at labas ng klase.
At tiyak ako maging sa nalalapit na ARTernatibo!
Seniors, hindi kayo magtatanghal sa ARTernatibo.
Malaon na ninyong napatunayan ang inyong sikhay at husay sa larangan ng aklas-sining.
Ngayon, panahon na ng mga bunso ng DS na yumabong at sumailalim din sa kaparehong pagsasanay na iniukol ko sa batch ninyo tulad ng mga kolaborasyong nabuo natin sa dalawang SocSciyaw.
Sila ang susunod na kayo!

NSTP deliverable deadlines

Reflection paper (Sept 12) http://jk22b.blogspot.com/2014/09/nstp.html
SONA critique presentation (Sept 12)
Concept proposal for the collaborative socio-political MTV (Sept 10)
Socio-political MTV (Sept 17) 

Pinakamataas na pagpupugay, Kalayo!

Agenda

Econ 115 - AVP screening, submission of deliverables
DS 121 - test about conflict and diseases
DS 126 - test about current events
DS 199.1 - multilevel sentence outline, definition of terms and proposed theoretical framework

Sunday, September 07, 2014

HT

#goodluckmgabunsosaPAGHUBOG&HISTObukas
#goodluckmacliing
#sidedishesunlimited
#dragonfruitharvest
#africandevelopment
#hahasainsaUPangtalasngisipattatagngloob 
#propmangubat'sbangcarwayan
#mag-ingatsaanalysisparalysis

Poll question

May poll question ------->

Done, done, done, done!

Done checking the following:
DS 121 Third World Resurgence outputs
DS 126 library work about political science/public administration concepts
Assorted practicon deliverables, penalty outputs, and follow up submissions

To follow:
DS 126 PS and OrCom outputs about visual sociology in subaltern studies
NSTP library work about development-related concept maps and editorial cartoon
NSTP DevPlan featuring Renato Constantino's alternative development agenda

#mahirapmagkasakit
#mahirapkumitangpera
#peropinakamasarapkapagmahalmoangtrabahomo
#angpagbabalik!

Subject-generated imagery

This alternative and empowering photo documentation technique is done by enabling your sector of study (e.g. indigenous people  or rural poor youth)  to also participate and assume responsibility in taking photos of themselves, their kapwa, as well as the material and non-material elements in their local communities from their own collective point of view and based on their value system as a group.

It is a sharp departure from the conventional and hegemonic practice of mainstream journalists and academic researchers who base their visual documentation practices involving other class, culture or social category on their ethnocentric, myopic, and bourgeois worldview, which by any measure and in all instances, do not reflect the actual collective sense of self, interests, and struggles of their sector of study.

Saturday, September 06, 2014

Mabuhay, Prop. Mangubat!

Google: UP Manila prof’s ‘bangkarwayan’ a mobile lesson for his class

Development Studies blockheads

Freshies - Timothy Jian Santos
Sophies - Steven Besana
Juniors - Diane Lane Lopez
Seniors - John Paul Naco

HT

#missingtheoutputsoftherese
#getwellsoontous
#holisticeducation
#macliingdulagIV
#ubuntu
#majorinDSminorinmultimediaartsparasabayan
#QTea
#DevsTea
#hopiaunlimited
#excitedanddeterminedtoevaluatetheAVPs
#locateorientintegratethenewestsetofshifteestoDS
#marialeonorateresakatakot
#osaka

Development Studies 199.1 (Development Research)

Submit a 3-pager multilevel sentence outline about your thesis topic. Use at least 8 major references (1.5 spacing). Attach 10 definition of terms pertinent to your subject matter. Also, cite and justify your proposed theoretical framework for your study.  Our due date is on Tuesday.

#dss


"VIRUS*" at KRISIS
ni Poldo Pasangkrus

Ating igpawan
Bakahin at tapusin
Hanggang tagumpay!


______________
*lamnyona

Friday, September 05, 2014

Tatak Development Studies quiz bee and speech competition

Red - Deanon, Aquino, L. David
Green - Julio, Besana, Discaya
Black - Marcelo, Dayrit, Encarnacion
Blue - Montoya, Manahan, Fortin
White - Mungcal, Marin, Lim
Orange - Tan, Mojica, Santos
Yellow - Ventura, Ocbina, Manalo
Violet - Villarda, Virtusio, Pascua

Please start coordinating with each other.
In preparation, please conduct review and advanced study sessions.
Coverage: NSTP, Development Studies and Economics subjects

Development Studies Week poster tasking

Aljibe - Praxis practicum conference
details already provided

Julio - U.S. Imperialism in the 21st Century
A public lecture featuring Prof. Roland G. Simbulan
14 October 2014 (Tuesday) | 1 -  4 pm
College of Arts and Science, UP Manila

Mariano - ARTernatibo 2014
tampok ang iba't ibang porma ng aklas-sining tungo sa makatarungang lipunan
Tema: Globalisasyon ng Kahirapan
Freshies: Africa
Sophies: Asia
Juniors: Latin America
16 October 2014 | 1 - 4 pm
CAS Little Theater, UP Manila

Olives - Tatak DEVSTUD
Quiz Bee and Speech Competition
14 October 2014 (Tuesday) | 9 am - 12 noon

Note:
Please do not forget to incorporate the following:
Development Studies Week
DSS logo
Development Studies logo
DevSoc logo
Appropriate photos

Our due date is on Tuesday.

Development Studies Week

Development Studies Week 2012 - DevStud@30 
Development Studies Week 2013 - Sustainable Development for the Filipino Masses
Development Studies Week 2014 - Globalization and (Under)development

Ecotourism

Tagpo: Klase sa RH 119 matagal na matagal na

Estudyante: Sir, a-absent po ako sa klase n'yo next meeting kasi may ecotour po kami sa isang subject.
Ako: Ok.
Estudyante: May puwede po ba ako ipasa para mapunan ang pagliban ko?
Ako: Sige.  Write a critical discourse about the perils of ecotourism to the biocultural resources of the indigenous communities.

#matutomanlanghabangnaglilibang
#dialecticsoflearning
#contradictionintheacademe

Thursday, September 04, 2014

NSTP

Submit a reflection paper through e-mail (jnponsaran@yahoo.com) about your new UP experience and how it strengthens or challenges your personal views on various aspects of society/dimensions of life.  Start your paper with a short introduction about yourself and attach your recent photo taken inside the CAS campus. This output will allow me to better know you as a learner and a person.  In the process, it will enable me to become a better teacher and adviser. Salamat sa pakikiisa.  Our due date is on or before Tuesday. Padayon!

Reminders

Econ 115 - Continue working on your video-documentaries about rural political economy

DS 121 - Read the Social Reform and Poverty Alleviation Act
Prepare well for the NSTP-DS 121 SONA critique presentation (see previous post)
Study  the "conflict and disease" reading list
Conceptualize well for the optional visual studies output (see previous post)

DS 126 - PS and OrCom: Submit a contemplative essay about the role of "visual sociology and visual ethnography in subaltern studies" thru e-mail on or before Saturday noon.

DS 199.1 - Visit the following sites for possible literature review:
Kasarinlan: Philippine Journal of Third World Studies
Philippine Journal of Public Administration
Philippine Institute for Development Studies
Senate Economic Planning Office Publications
Legislative Budget Research and Monitoring Office Publications (Senate)
Senate Tax Study-Research Office Publications (Senate)
Monthly Review
New Left Review
UP Manila Journal
Acta Medica
Third World Resurgence
Philippine Journal of Development
Ibon Facts and Figures
Institute of Political Economy Ibon (Primers and Policy Briefs)

NSTP CWTS - Per group, submit a concept proposal for your collaborative socio-political MTV on or before Tuesday next week thru e-mail (jnponsaran@yahoo.com) - see previous post
Prepare well for the NSTP-DS 121 SONA critique presentation
Continue practicing the three assigned titles for sabayang awit 
Continue studying the rethinking development and Filipino working class articles

Ethnomedicine

#malunggaypandanconcoction
#sambongpandanconcoction
#oreganopandanconcoction
#guyabanoleavespandanconcoction
#salabat
#watertherapy

Pinakamataas na pagpupugay!

Congratulations to:
Rogel Constantine Fajardo, MD
Margaret Pearl Laforteza, MD
Development Studies batch 2009

#tuloytuloytuloy

Development Studies 121 reading task

Social Reform and Poverty Alleviation Act
http://www.lawphil.net/statutes/repacts/ra1997/ra_8425_1997.html

Wednesday, September 03, 2014

Announcement

I will not hold classes this Friday (September 5) as I am still down with fever and sore throat.

Development Studies seniors in Econ 115, DS 126 and DS 199.1 classes, please continue working on your Praxis AVPs and other practicon deliverables.  E-mail your synopsis and revised AVP poster.

Development Studies 121 students, please submit your poverty-related disease sociological cartoon tomorrow. Ms. Lopez, kindly collect their outputs, put them in a sealed envelope, and place them atop my cubicle.

Political Science and Organizational Communication students in my DS 126 class, submit a contemplative essay about the role of "visual sociology and visual ethnography in subaltern studies" thru e-mail on or before Saturday noon.

Kindly inform the rest.

Salamat sa pang-unawa.

DS 121 sociological cartoon

Submit a sociological cartoon about poverty-related diseases in any of the following contexts (however, only three to four students are allowed per context):
prison
disaster aftermath
ARMM
5th class municipality
indigenous community
internally displaced people
migrants
immuno-compromised individuals
landlocked states
water-stressed communities
communities near incinerators or open dump sites
communities living under the bridge

Note: 

This is an individual output.  To reiterate, only three to four students are allowed to share a given context/topic. #hungergamesalways

This output requires preliminary research. #huwagbastadrawingagad #bawalangsabaw

Also, please do not forget to: 
provide an appropriate title
identify your chosen context
cite your references

Criteria: substance (70%) and creativity (30%)
Due date: This Friday

Tuesday, September 02, 2014

ARTernatibo 2014


Theme: Globalization of poverty
Freshies - Africa - Coach Ponsaran
Sophies - Asia - Coach Legaspi
Juniors - Latin America - Coach Mesina

#UBUNTUreloaded

NSTP SONA critique presentation to DS 121 students

Angeles - Antonio
Archeta - Asuncion
Armentia - Basco
Austria - Billones
Bailon - Bruel
Balmes - Buan
Cabalintan - Buhat
Coronel - Caranay
David, L - Cobol
David, T - Dayandante
Dela Cruz - Gray
Discaya - Deanon
Encarnacion - EJ Dela Cruz
Engay - Tan
Fortin - Julio
Guerrero - Dela Cruz, K
Gumpal - Lomibao
Javier - Lopez
Largoza - Malto
Lim - Marcelo
Limbaga - Mansal
Liwag - Villarda
Magno - Mariano
Manalo - Nacpil
Miranda - Mendoza
Palma - Montoya
Pascua - Mungcal
Rafael - Tolentino
Ravago - Novilla
Relox - Olives
Sagalongos - Ponciano
Salvador - Repollo
Santos - Ventura
Sim - Rosales
Solano - Umengan
Son - Ricaforte
Villegas - Santiago

NSTP students - Contact your assigned listener/juror. Inform him or her about your SPECIFIC subtopic in your SONA critique. Set an appointment for your presentation (venue: within CAS).  Rehearse well.  Bring simple visual aids (texts and icons). Be ready to answer follow-up questions pertinent to your presentation. Deadline of presentation: Tuesday next week

DS 121 students - Respond to their request.  Research about their specific SONA subtopic. Prepare follow-up questions to verify mastery of the subject matter.  Provide them feedback.  Submit to me a handwritten evaluation of their presentation in terms of content (matter) as well as form (manner and method). Deadline of evaluation: Friday next week

#beyondtheclassroom
#befriendly
#mentorship
#coaching

Development Studies 121 reading task

Conflict and burden of disease
Conflict and vector-borne diseases
Health systems, conflict and infectious diseases
Colombia and Venezuela: common borders
Philippines: The Mindanao Experience
Gender and conflict

Development Studies 121 optional visual studies photo

Must be an original photo with an original caption
Must be related to development/underdevelopment
Must involve preliminary research
Must contribute something new to the field
Must observe caution and ethical conduct in photo documentation

Email your outputs to jnponsaran@yahoo.com on or before Tuesday next week.

Agenda

Econ 115 - AVP screening
DS 121 - read articles about "subaltern atudies"
DS 126 - read articles about "subaltern studies"
DS 199.1 - lecture-discussion about "statement of the research problem"