Saturday, January 31, 2009

DS 100 (3 Feb., Tues., 8:00-11:30 AM)

Dadalo tayo ng isang ACLE na binuo ng NNARA tampok si Axel Pinpin (isang manunula, agricultural activist at dating bilanggong pulitikal na kasama sa tinaguriang Tagaytay 5) at isa pang kinatawan ng KASAMA-TK (Katipunan ng mga Samahang Magbubukid sa Timog Katagalugan). Gaganapin ito sa ating kwarto (RH 229) mula 8:00-11:30 AM, Peb. 3. Dadalo rin ang susunod na klase ni Prof. Aclan sa ACLEng ito. Nakatokang magbasa ng tula ang mga sumusunod: F. Abris (Frankenfood haiku*), G. Macasinag (Third Worldism haiku*) at ako (Paglayang hindi hiwalay sa paglaya ng sambayanan). Magdala rin ng malong (isa kada 4 na tao). 8:00 AM tayo magsisimula kaya pumasok ng mas maaga. Pakisabihan ang iba. Salamat po.

________________
*ipinasa ninyo dati sa akin

Third Worldism

Third Worldism
by Gabriela Amaris Macasinag

Hear me my nation
Detach our strings from the West
Resist and stand tall

Thursday, January 29, 2009

DS 125 (Haiku)

 • Alfonso (energy security)
 • Arroyo ("overworked")
 • Azarraga (sheconomics)
 • Bautista (unsustainable debt)
 • Bermejo ("facing" in retail industry)
 • Camunay (pingpong diplomacy)
 • Canamo (feminization of migration)
 • Cauton (Zionism)
 • De Guzman (Bushism)
 • Dola (UDHR)
 • Erive (ethical recruitment of health professionals)
 • Garino (www.tanaw.org)
 • Julaton (ethnocide)
 • Lanuzo (age of high-mass consumption)
 • Manlangit (www.nosweat.org)
 • Martinez (Espedeject ideology)
 • Mateo (Pedro Dungoc)
 • Medrano (Axel Pinpin)
 • Montano (eugenics)
 • Morano (health politics)
 • Penetrante (semi-periphery)
 • Perez (Pancasila)
 • Quialquial (Himpad Mangumalas)
 • Santos (balkanization)
 • Torrecampo (Kasambahay bill or Magna Carta for Household helper)
 • Torres (trade optimist)
 • Yang (trade pessimist)

  ______________________________________________________
  Submission: Tuesday (Feb. 3), LT, 1/4 sheet of paper, Filipino or English

Peasant class

Uring Magbubukid
ni Michelle De Leon


Uri na hapis
Panahon na, kilos na
Ngayo'y maningil

random links

Wednesday, January 28, 2009

Tagubilin

 • Para sa lahat, maaari pang magsumite sa Aklas-Sining Palayok Painting Exbihit hanggang Biyernes 0 Sabado (Jan. 30 and 31)
 • Isumite sa Biyernes (Jan. 30) ang mga Macli-ing Dulag bookmark
  (DS 100 - Tagalog; NSTP - English).

Mensahe ni Axel Pinpin para sa mga Iskolar ng Bayan

"Isulong natin ang alternatibong paaralan sa lansangan at kanayunan.
Karanasan ang pinakamahusay na guro ng Bayan."


-Axel Pinpin
28 Enero '09
Piketlayn sa harap ng Korte Suprema, Maynila

Tuesday, January 27, 2009

Agenda (Jan. 30 to Feb. 11)

 • DS 100 (Jan. 30-F) - discussion about IP issues and struggle; KATUTUBO exhibit deliverables
 • DS 112 (Jan. 30-F) - ARTernatibo rehearsal; consolidation of all the edited page entries for the Political Economy of Globalization manual (c/o Caranto); submission of the practicum biodata (DS 190)
 • DS 125 (Jan. 30-F) - continuation of the Political Economy of PMTP lecture; reporting on health activism (Dola, Erive, Garino)
 • DS 121 (Jan. 30-F) - reporting on coastal poverty (Labilles and Liquigan); submission of the discussion paper on the impact of the global financial crisis
 • DS 100 (Feb. 3-T) - Attend the Forum on Press Freedom in Asia (8:30-11:30, LT); students assigned at the BINHING HANDOG booth between 8:30-11:30 are excused
 • DS 112 (Feb. 3-T) -ARTernatibo rehearsal
 • DS 125 (Feb. 3-T) - Attend ARTernatibo (1-4 PM, LT)
 • DS 121 (Feb. 3-T) - Attend ARTernatibo (1-4 PM, LT)
 • DS 126 (Feb. 4-W) - Attend the Forum on Lessons from the Cuban Revolution (9-12 AM, LT)
 • NSTP (Feb. 4-W) - Attend the Forum on the Fil-Am War (1-4 PM, LT)
 • DS 100 (Feb. 6-F) - Attend the Forum on Dante Simbulan's Modern Principalia (8:30-11:30 AM, LT)
 • DS 112 (Feb. 6-F) - LPS on David's Modernity and the University
 • DS 125 (Feb. 6-F) - Attend Occupation 1o1 (1-4 PM, LT)
 • DS 121 (Feb. 6-F) - Attend Occupation 101 (1-4, LT)
 • DS 100 (Feb. 10-T) - DS 100 - reporting on Postmodernism in Development Studies (continuation)
 • DS 112 (Feb. 10-T) - lecture on propaganda and advocacy (DS 190)
 • DS 125 (Feb. 10-T) - reporting on Global malaria prevention,control and elimination (Julaton, Lanuzo, Manlangit)
 • DS 121 (Feb. 10-T) - film viewing on Philippine elections
 • DS 126 (Feb. 11-W) - long-exam on Philippine political situationer (read newspapers); discussion on IBON's Gawaing Pampropaganda
 • NSTP (Feb. 11-W) - ACLE on gender, policy and development
  http://jk22b.blogspot.com/2009/01/nstp-acle-on-gender-policy-and.html

DevStud Program Activities for the DSS Week '09

/ARTernatibo/
Alternative culture through art in promoting political consciousness and action
organized by the DS 122 class (DS juniors) of Dr. Edbert Villegas
with the participation of DS freshies
February 3 (Tuesday), 1-4 PM, Little Theater/KATUTUBO/
mini-exhibit about the issues and struggles of the Philippine indigenous people
organized by DevStud sophomores
February 2-6, LT Walk/BINHING HANDOG/
A donation drive for Aetas in Zambales
organized by DevStud sophomores
February 2-6, LT Walk/AKLAS-SINING PALAYOK PAINTING EXHIBIT/
February 2-6, LT Walk/MANWAL NG PANANALIKSIK BOOK RELAUNCH/
Relaunch of Prof. Roland Simbulan's Manwal ng Pananaliksik
February 3 (Tuesday), 4-7 PM, GAB 301-A&B/GLOBAL FINANCIAL MELTDOWN SYMPOSIUM/
Lecture on the Political Economy of the Global Financial Crisis
by Dr. Edberto Villegas
Feb. 6 (Friday), 4-7 PM, Little Theater


Monday, January 26, 2009

random points

5 paraan ng pagpuproseso ng gulay *

 1. pinatuyo (dried)
 2. de-lata (canned)
 3. atsara (pickled)
 4. ilado (frozen)
 5. binuro (fermented)

  *halaw mula sa Panimulang Aklat sa Paggugulayan (Villareal, et. al.)

"Overworked"

Pop culture at ako

"At kung ako ay ang uso,
At ang uso ay kupas na,
Sino kaya ako,
sino na nga ba ako?"


- sipi mula sa tula ni Geronimo Mangalus Jr.
para sa isang ACLE sa DS 121 ukol sa panggitnang-uri

Saturday, January 24, 2009

KATUTUBO

/KATUTUBO/
Isang mini-eksibit ukol sa mga katutubong Pilipino
sa selebrasyon ng Linggo ng Agham Panlipunan
2-6 Pebrero / CAS / UP Manila

random points

Submission of Aklas-Sining Palayok Painting Exhibit entries (optional)

 • DS 100 entries (Jan. 27, 28 or 30)
 • All the rest (Jan. 27 or 28)
 • You're also required to submit the title and short description of the entry, including the name of the artist/s, and the student/s who submitted the entry (8x11 bond paper, TNR, 12 points, single spacing).

Optional

Optional output (DS 100, DS 112, DS 125, DS 121, DS 126, NSTP 2)
Write a brief reaction paper about any of the following:
 • conditional cash transfer
 • bank assurance
 • shelter security
 • sachet phenomenon
 • e-book
 • India's disappearing daughters
 • jingoism
 • prosperity theology
 • political blogging
 • cultural determinism
 • Bono-isation of protest
 • primate trading
 • light pollution
 • migration hump

Write your output in 1/2 yellow pad crosswise and submit it on Jan. 27, 28 or 30.

NSTP ACLE on gender, policy and development

 • Opening remarks - Manarang
 • Global gender gap report (higlights only, manila paper, 12 minutes) - Acharon, Arnanta, Arquiza, Rojo
 • Womenomics (hand-outs, 10 minutes) - Baltazar, Bautista, Ciriaco, Coronel, Daradal, Asa
 • Rep. Liza Maza of GWP (manila paper, 8 minutes) - Cossid, Cruzes (3), de Leon
 • Lactivism (short skit - live, 6 minutes) - Detros, Domingo, Duhaylungsod, Fabros, Garcia, Gervasio, Peji
 • Speech (Filipin0, 3 minutes) on Gender and ABS (Access and Benefit Sharing) - Gregorio
 • Speech (Filipino, 3 minutes) on WHO's stand on FGM - Reyes
 • Crossword puzzle on gender and gender-related terms (manila paper,7 across & 7 down) -
  del Rosario, Ingeniero, Lapena, Mangulabnan, Miranda, Cuervo
 • Concept map on ecofeminism (manila paper, 7 minutes) - More, Nartea, Padilla, Paneda, Yu
 • Closing remarks - Tenorio

Agenda (Jan. 27, 28 and 30)

 • DS 100 - reporting on Postmodernism in Development Studies (continuation); submission of 2 haiku entries on http://jk22b.blogspot.com/2009/01/ds-100-haiku.html and IP rights and struggle
 • DS 112 - LPS on David's Modernity and the University
 • DS 125 - lecture on the political economy of medical tourism
 • DS 121 - discussion on Bulatlat's In Miserable Depths of Poverty (urban poverty situationer)
 • DS 126 - long exam on Tayag's Values and Ideology (bring 1 bluebook); submission of poem on ISMs
 • NSTP - ACLE on gender, policy and development
 • DS 100 - Face-off http://jk22b.blogspot.com/2009/01/jan-27-face-off-culture-and-development.html
 • DS 112 - ARTernatibo rehearsal
 • DS 125 - reporting on health activism (Dola, Erive and Garino)
 • DS 121 - reporting on coastal poverty (Labilles and Liquigan)

Thursday, January 22, 2009

random points and thoughts

Wednesday, January 21, 2009

DS 100 Haiku

 • Abris (Bioimperialism)
 • Alfonso (Urban blight)
 • Ang (Medicalization of hunger)
 • Balicsa (Ethnomedicine)
 • Bautista (Vertical accountability)
 • Bejasa (Narcopolitics)
 • Bucog (Abjection)
 • Burgos (Upland poverty)
 • Cabiao (Coastal poverty)
 • Caraan (Culture of poverty)
 • Caspe (People's protracted war)
 • Cesar (Black feminism)
 • Conferido (Polyarchies)
 • Cortes (Media literacy)
 • Cortey (Social investigation)
 • Cruz, F. (Miguel Malvar)
 • Cruz, L. (Bob Marley)
 • Cruz, P. (Crispin Beltran)
 • Galang (Extrajudicial killings)
 • Gomez (Macario Sakay)
 • Hermosa (Booty capitalism)
 • Jalina (Apolinario Mabini)
 • Lugay (Fidel Castro)
 • Mabansag (Emilio Jacinto)
 • Macasinag (Third Worldism)
 • Mendoza (Panopticon)
 • Rendon (Ecofeminism)
 • Roa (Ecocentrism)
 • Santos (Distributive justice)
 • Santuele (Herstory)
 • Soliza (Restorative justice)
 • Tayag (Social medicine)
 • Tenorio (Planned obsolescence)
 • Tesio (Judicial activism)
 • Torres (E-nabling disabled)
 • Villaceran (Crony capitalism)
 • Yang (Horizontal accountability)

  ____________________________________________________________________
  original, research well, Filipino/Tagalog/English, provide 2 copies, submit on Jan. 27 (T)

Ponsaran's tentative load next semester

 • DS 123 (Filipino Identity and Culture)
 • DS 127 (Human Ecology)
 • Econ 115 (Philippine Economic History)
 • Econ 151 (Public Finance)
 • NSTP 1 (Peasant Studies)

Paalala ukol sa Aklas-Sining Palayok Painting Exhibit

Binhing Handog '09

Ang Binhing Handog ay proyekto ng Development Studies Society (DEVSOC)
sa pakikipagtulungan ng Kabataan para sa Tribung Pilipino (KATRIBU).
Ang layunin ng proyekto ay makalikom ng donasyon para makabili ng mga binhing ipamamahagi sa mga katutubong Aeta sa Zambales. Isang booth ang itatayo sa CAS na tatagal mula Peb. 2-6 para sa pangangalap ng donasyon. Sa pagbisita ng mga Aeta sa huling araw sa UP Manila ibibigay ang mga binhi. Ang sumusunod ang mga binhing inaasahang ipamamahagi: ampalaya, sitao, pipino, talong, mustasa, pechay, labanos, sili, kamatis, upland kangkong, kalabasa, patola at upo. Nagkakahalaga ng 2-5 piso ang bawat pakete ng binhi na bibilhin ng grupo mula sa Bureau of Plant Industry (BPI). Sana'y makatulong kayo. Salamat.

Paanyaya!

ARTernatibo*
(alternative culture through art in promoting political consciousness and action)

CAS Little Theater

1-4 PM, February 3 ((Tuesday)___________________________________________
*handog na pagtatanghal ng mga mag-aaral ni Dr. Edberto M. Villegas
sa kursong DevStud 122 (Alternatibong Istratehiya sa Pag-Unlad)

DSS Week '09

Department of Social Science Week '09
Kontra-Krisis
2-7 February 2009
College of Arts and Sciences
University of the Philippines Manila

Monday, January 19, 2009

Sunday, January 18, 2009

DS 112

The following students should write a contemplative essay about the "judicialization of politics and politicization of judiciary" in the Philippine context.
Write your output in a yellow pad and submit it on Jan. 27.
2005-22048
2004-35155
2005-07792
2006-34451
2006-57840
2006-02106

Jan. 27 Face-Off (Culture and Development)

 • Jalina* vs. Mabansag (Indigenous Peoples Rights Act of 1997)
 • Macasinag* vs. Mendoza (Wowowee)
 • Rendon* vs. Roa (Aswang Festival of Capiz)
 • Santos* vs. Santuele (WOW Philippines)

  Opening remarks: Tenorio
  Closing remarks: Tesio

  *Merits
  -semi-formal, 10 minutes each, without codigo, English or Tagalog, research well
  -guest jurors will be invited-grading system: 1.0 vs. 5.0

Top scorers in class (as of Jan. 19, 2009)

 • DS 100 - Burgos, Yang, Alfonso
 • DS 112 - Yang, Politud, Mayoca
 • DS 125 - Santos, Morano, Azarraga
 • DS 121 - De Guzman, Tuason, Labilles
 • DS 126 - Manalac, Talal, Joson

DS 126 book chapter primer

DS 126 (WBYDX)
The book chapter primer is only an optional requirement.

Saturday, January 17, 2009

DS 126 (Poetry writing)

 • Abesames (liberalism)
 • Barakat (neo-liberalism)
 • Bersola (conservatism)
 • Blasco (neo-conservatism)
 • Cruz (Marxism)
 • Dacanay (neo-Marxism)
 • De Sagun (fascism)
 • Domingo (neo-fascism)
 • Fabon (anarchism)
 • Joson (postmodernism)
 • Lao (ecofeminism)
 • Lariosa (Maoism)
 • Lodrono (Leninism)
 • Magdaong (Stalinism)
 • Manalac (Democratic centralism)
 • Manalastas (Historical materialism)
 • Mangalus (Dialectical materialism)
 • Montenegro (Nazism)
 • Orejola (neo-Nazism)
 • Pagdonsolan (Trotskyism)
 • Pamintuan (Realism - IR)
 • Reyes (Idealism - IR)
 • Sze (Cultural feminism)
 • Talal (postmodern feminism)
 • Villanueva (Radical feminism)

  _____________________________________________________________
  original, flexi-style, Filipino or English, yellow pad, submit on Jan. 28 (W)

Agenda (Jan. 20, 21 and 23)

 • DS 100 - creative presentation on Postmodernism in Development Studies; submission of "book hunting" output
 • DS 112 - reporting on Cuban Social Medicine (Belgira, Brusellas, Caranto); deadline of submission of the globalization book project page entries (Ms. Martinez, please write the Preface in Filipino)
 • DS 125 - recitation and exam UNESCO Migration Studies material
 • DS 121 - reporting on Anthropology of Happiness (De Vera and Hizon)
 • DS 126 - discussion and exam on Values and Ideology authored by Dr. Josefina Tayag; primer III submission
 • NSTP - poetry reading (haiku)
 • DS 100 - LPS (blogposts since October 2008)
 • DS 112 - LPS about the UP System (Read David's Modernity and the University and related materials)
 • DS 125 - lecture-discussion on the Political Economy of Philippine medical tourism program
 • DS 121 - In the Miserable Depths of Poverty
  http://bulatlat.com/main/2008/12/20/in-the-miserable-depths-of-poverty/print/

Friday, January 16, 2009

Neutrality is a myth

"To write is already to choose."

-College Editors Guild of the Philippines (CEGP)

Paano kung ipatupad ito sa UP Manila? Lagot ka(yo)!

Optional assignment

Optional output (DS 100, DS 112, DS 125, DS 121, DS 126, NSTP 2)
Write a contemplative essay about any of the following ideas:
 • Deschooling
 • Restorative justice
 • Hyperreality
 • Mcjob
 • Red crystal
 • Cyberslacking
 • Subvertising
 • Gwapotel
 • Gerrymandering
 • Chindia
 • "Development" as planned poverty
 • Politicide
 • Democide
 • Affirmative action
 • Reverse discrimination
 • Social marketing
 • Presenteeism
 • Hikikomori
 • Gross national happiness
 • Throw-away society
 • Conspicuous consumption
 • Affluenza
 • (Ernst) Engel's Law
 • Small is beautiful
 • Geniocracy
 • Green fatigue
 • Green retailing

Write your output in 1/2 yellow pad crosswise and submit it on Jan. 20, 21 or 23.

Mass line (Mula sa masa, tungo sa masa)

"It can be said that dire lessons in history are not learned by those who benefit from them. "

"Those who serve false masters shall not be there with the people in their hour of victory."

- Prof. Edberto Villegas, Ph.D.
Development Studies Program
University of the Philippines Manila

random points

 • www.time.com = Time magazine
 • www.times.com = The New York Times
 • migration = pandarayuhan = pangingibang-bayan
 • Smiling = http://www.time.com/time/health/article/0,8599,1871687,00.html
 • How presidents age in office = http://www.time.com/time/photogallery/0,29307,1872168,00.html

Wednesday, January 14, 2009

DS 100 Book Hunting Activity

Visit the Solidaridad Bookshop along Padre Faura. Browse through its Filipiniana collections. Evaluate the content of the books and expertise of the authors. Recommend one book relevant to the field of Development Studies which you believe should be part of our library's book collection. Write your justification in 1/2 yellow pad crosswise and submit it on Jan. 20 (Tues.). http://jk22b.blogspot.com/2008/10/ds-123.html

random points

Paradigm shift in spending pattern

Ayon kay G. Ben Rances ng Area Studies, dapat daw ay ugaliing magtabi ng 20% ang mga mag-aaral mula sa kanilang baong pera kada linggo. Magsisilbi itong pagkukunang pondo para sa agarang pangangailangan o bahagi ng kanilang ipon, dagdag niya. Ito rin ang gustong bigyang-diin ni G. Francisco Colayco sa akda niyang Wealth Within Your Reach. Sa halip na INCOME - EXPENDITURE = SAVINGS, dapat daw ay INCOME - SAVINGS = EXPENDITURE ang maging panuntunan ng mga mamamayan sa pampinansyang aspeto. Kumbaga sa halip na iaasa ang savings sa anumang matitira (kung meron man) mula sa income, dapat daw ay ibawas agad ang savings at pagkasyahin ang anumang matitira para sa mga gugulin o kagastusan. Inaasahan na sa pamamagitan nito ay mas magiging disiplinado ang mga mamamayan na mag-impok. Kaso paano kung sadyang kulang na kulang ang kita at patung-patong ang gastos?

random thoughts

 • Sukdulan nang inilantad ni GMA ang kanyang motibong imanipula ang Korte Suprema sa pagtatalaga sa isa na namang kaalyado bilang mahistrado.
 • Pagbati sa mga Cubano para sa ika-50 taong anibersaryo ng Cuban Revolution.
 • Tumataas ang kaso ng nakawan ng laptop. Ibayong pag-iingat.
 • Sa ibang bansa, mas inaalam ng human resource department ng mga korporasyon ang katangian ng kanilang mga aplikante sa pamamagitan ng iba't bang social network (Facebook, Multiply, Blogspot at iba pa). Wika nga ng isang lathalain, "Clean your online dirts."
 • Sa maraming pagkakataon, traydor ang teknolohiya (lalo na sa pinaka-hindi natin inaasahan).

Agenda (Jan. 20, 21)

 • DS 100 - creative presentation on Postmodernism in Development Studies
 • DS 112 - reporting on Cuban Social Medicine (Belgira, Brusellas, Caranto)
 • DS 125 - lecture on the Philippime medical tourism program
 • DS 121 - reporting on Anthropology of Happiness (De Vera and Hizon)
 • DS 126 - discussion and exam on Values and Ideology authored by Dr. Josefina Tayag; primer III submission
 • NSTP - poetry reading (haiku)

Agenda (Jan. 16)

Sunday, January 11, 2009

Thesis tips for cramming students

http://services.inquirer.net/print/print.php?article_id=20090109-182464

The Alternative

Ang The Alternative ay publikasyon ng Development Studies Society (DEVSOC)
na sinimulang ilathala noong 2000.
Pansamantala itong nawala sa sirkulasyon pero muli itong ilalabas sa Pebrero.
Kasalukuyan nilang binubuo ang isyu para sa semestreng ito.
Maaaring magpadala ang mga mag-aaral ng DevStud ng sanaysay, tula,
maikling kwento, atbp. sa cazvr@yahoo.com.ph o caz.reburiano@gmail.com.
Salamat.

Tipid tips mula sa mga mag-aaral sa UP

 • "Magbaon na lang ng pagkain sa halip na bumili pa." - Ms. Mendoza, DS sophomore

 • "Sa campus na lang kumain. Mas magasto sa Rob Place dahil sa banta ng impulsive buying. P'wede ring magbaon na lang." - Ms. Solano, DS senior

 • "Matutong humanap ng mura ngunit malinis na kainan. Gumamit ng recycled materials sa mga isinusumiteng proyekto. Mag-isip ng maaaring pagkakakitaan na hindi naman makakasagabal sa pag-aaral (hal. e-loading)." - Mr. Yu, DS freshie

 • "Magbaon." - Mr. Cervantes, PS senior

 • "Hangga't maari kumain na sa bahay bago lumarga para mabawasan ang gastos."
  - Ms. Gagarin, DS senior

 • "Tigilan na ang bisyo. Sayang ang pera." - Ms. Eguico, DS junior

 • "Likumin ang mga 'di na kailangan papel. Maaari pang magamit ang mga ito bilang scratch o papel na pagpriprintan ng mga borador (draft)." - Ms. Balanag, DS senior

 • "Maglakad kung malapit lang ang pupuntahan. Iwasan ang Rob Place kung kakain.
  Pumili ng mura pero ligtas na kainan."
  - Ms. Martinez, DS junior

 • "Huwag maging maluho." - Mr. Go, PS senior

 • "Huwag masyado kumain sa fastfood.
  Maghanap ng ibang kainan bukod sa mga nasa loob ng mall."
  - Ms. Morano, DS senior

 • "Magbaon na lang ng pagkain at inumin." - Ms. Paneda, DS freshie

Paalala (Jan. 13)

 • DS 100 - 8:15 ang simula ng ating klase bukas.
  Bukas din ang pasahan ng Constitution Primer (optional).
 • DS 112 - Bukas ang pasahan ng unang 2 pahina ng Book Project (Political Economy of Globalization).
 • DS 125 - Magbasa ng mga karagdagang lathalain ukol sa pampulitikang ekonomya ng pagkain para makabahagi sa talakayan. Sa Jan. 16 na natin masisimulan ang Migration Studies. Samakatwid, mas mahabang oras ang maaring itagal ng pag-uulat ng pangkat nina Bb. Cauton.
 • DS 121 - Huwag kalimutan magdala ng malong para sa Tanghal-Tula.

Agenda Jan. 16

Work

"Work can be an expression of yourself.
Work can be a major part of your quest for meaning
but it can also be a source of meaninglessness."

-Gerald and Marianne Corey

random points

 • ethnography = writing about the way of life or culture of social groups
  (Patrick Mcneill and Steve Chapman)
 • quality of life security = human security
 • values education = edukasyong pagpapahalaga
 • Office of the Solicitor General = legal arm/defender of the Government, its officials and agents
 • Bantay Korte Suprema = coalition of legal luminaries from the academe, law groups and the Makati Business Club that is calling for “transparency” in the selection and appointment of 7 members to the Supreme Court (PDI)

Saturday, January 10, 2009

DS 125 (poetry writing*)

 • Alfonso (Zionism)
 • Arroyo (Failed state)
 • Azarraga (Guerrilla warfare)
 • Bautista (Just war doctrine)
 • Bermejo (U.S. military-industrial complex)
 • Camunay (Affirmative action)
 • Canamo (Chindia)
 • Cauton (UN peacekeeping mission)
 • De Guzman (Development diplomacy)
 • Dola (Cross border trade in health services)
 • Erive (Collective security)
 • Garino (Low intensity conflict)
 • Julaton (militarization of space)
 • Lanuzo (Postmodern feminism in international relations)
 • Manlangit (Scorched earth policy)
 • Martinez (10 Flatteners by Thomas Friedman)
 • Mateo (CIA's Covert Operation by R.G. Simbulan)
 • Medrano (Deschooling)
 • Montano (Xanana Gusmao)
 • Morano (Rogue State by Wiliam Blum)
 • Penetrante (Women in combat)
 • Perez (Realpolitik)
 • QuialQuial (Glocalization)
 • Santos (Planned poverty)
 • Torrecampo (Che Guevara)
 • Torres (Jose Marti)
 • Yang (Why Socialism by Albert Einstein)


  *original, flexiformat, yellow pad, submit on Jan. 16 (F)

Optional output

Write another contemplative essay in Filipino or English about any entry posted at Diwang Palaboy.
Write it in 1/2 sheet of yellow pad (crosswise). Submit it during class hours (Jan. 13, 14, 16).

What is your brief definition of poverty?

 • "hand-to-mouth existence" - Atty. Ismael Khan, Supreme Court

 • "living below minimum level of basic needs or a low level of living
  that is accepted decent or above subsistence"
  - Prof. Erle Frayne-Argonza, sociologist and social development specialist

 • "patunay na hindi pantay-pantay ang mga tao sa lipunan at hindi makatarungan ang sistemang kinakapalooban nito" - Ms. Erica Bucog, KARATULA UP Manila

 • "sanhi ito ng (1) kawalan ng pagkukunan ng ikabubuhay, (2) katamaran at pagwawalang-bahala sa buhay at (3) pagyakap sa mendicancy at paghuhubad ng dignidad"
  - Prof. Carol Pulumbarit, UP Department of Arts and Communication

 • "old clothes, poor health, hunger" - Mr. John Forbes, American Chamber of Commerce

 • "absence/lack of will and/or resources to develop - Mr. Alberto Lim, Makati Business Club

 • "financial inability to sustain the provision of the necessities of life"
  - Mr. Mike Wooton, Manila Times columnist

 • "life devoid of material resource" - Regent Nelia Gonzalez, UP System

 • "state of life where people live a life bereft of dignity - whether financial or spiritual
  -Dr. Lileth Galban, UP College of Dentistry

 • "walang regular na trabaho kaya 'di sigurado kung may kakainin, dadamitin o titirhan"
  - Prof. Remedios Lorica, DLS-College of St. Benilde

 • "A person is poor if he or she has limited capacity to attain his or her full potentials for decent living." - Prof. Danilo Arao, UP Journalism Department

 • "When a person, family and community cannot cope with basic needs for food, shelter, education, culture and security." - Dr. Arturo Pesigan, World Health Organization

 • "Poverty is when a mother cannot feed her child. It is present when hunger drives people to commit unimaginable crimes. Poverty is felt when one is left with no other option but to leave his/her family and country just so he could earn a living. Poverty exists when we allow children to toil beyond their capacity, to labor instead of taking care of their needs. Poverty is when we cannot afford healthcare and medicines. - Sheila Leynes, MD

 • "Poverty is systems failure of society where its citizens lack access or are deprived of the opportunities for wealth creation and total human development."
  - Jaime Galvez-Tan, MD, UP College of Medicine


 • "Poverty in general sense is the lack of what is necessary, important or valuable."
  - Dr. Lea Chiu, UP College of Education

Dr. Edberto Villegas on Poverty

"Poverty is structural in that it is caused by the control of a few
over the means of production of society like water, food, fuel, machines, etc.
These must be socially-owned and their suplus given in addition to their salaries
- back to the producers to uplift their welfare.
Even those who cannot work must be supported by society to uphold the dignity of man.
But the lazy will just be given a basic allowance in order to encourage him/her to work.
Society will provide jobs to everyone according to their inclinations.
It's not true that there will always be the poor among us
for man can entirely eliminate poverty."

-Dr. Edberto Villegas
Academic Coordinator, Development Studies Program
Chair, Ibon Foundation

Friday, January 09, 2009

Research

 • staycation
 • bromance
 • sexting
 • fur child
 • lawfare

People's Planner

Paanyaya po.
Maaaring bumili ng people's planner (P25/piraso).
Sa mga interesado, makipag-ugnayan kay Marice Hermosa ukol dito.
Bahagi ito ng income generating project (IGP) ng mga mass organization (MO)
para mas mapabuti ang pagkilos at pag-oorganisa sa loob at labas ng pamantasan.
Sana'y makatulong po tayo.

Marice, bumisita ka sa lahat ng mga klase ko sa Martes (Enero 13)
para maipakita mo ang iba't ibang disenyong maaaring pagpilian.

Personal finance

"If you find that more money is going out than coming,
you have 3 options:

Increase your income
Decrease your spending
or both"

Source: Gerald and Marianne Corey

random points

 • Executive Secretary = "little president"
 • proselytization = to induce someone to convert to one's own religion (thefreedictionary)
 • reactionary = resistant to change; opposite of revolutionary
 • scorched earth policy = a military strategy that involves destroying anything that might be useful to the enemy while advancing through or withdrawing from an area (wikipedia)
 • ecosophy = ecological philosophy
 • protest art = aklas sining
 • Development Studies = Araling Pangkaunlaran (Yang, Rendon)

Agenda Jan. 13-14

Faura Online

Thursday, January 08, 2009

Paanyaya

Ano: Tanghal-Tula (Tema: Pampulitikang Ekonomya ng Panggitnang-Uri)
Kailan: Enero 13, 2:30-4:00 n.h.
Saan: Gusaling Andres Bonifacio 301-B

Programa: http://jk22b.blogspot.com/2009/01/what-is-globalization-by-noam-chomsky.html

May karagdagang puntos ang mga makakadalo.

Aklas Sining Palayok Painting Exhibit

 • Isa sa mga kontribusyon ng Development Studies Program sa darating na DSS Week (Peb. 2-7) ay ang Aklas-Sining Palayok Painting Exhibit.
 • Mangyaring magtext sa akin ang mga estudyanteng interesadong magpasa at makibahagi ngayon pa lang. Nasa ibaba ang pagpipiliang tema.
 • Maaring magpasa ng mag-isa, may katambal o bilang isang grupo na may 3 hanggang 6 na kasapi.
 • Maaaring magpagawa sa mga kakilalang mahusay magpinta.
 • Pintahan ang palayok sa anumang posisyong nais. Mga kagamitan: palayok na may karaniwang laki, pintura, brush, atbp.
 • Isumite sa akin ang exhibit entry sa ika-27 ng Enero 2009 (Martes) kasama ang papel na naglalaman ng titulo nito, (mga) pangalan ng nagsumite, pangalan ng may dibuho at maikling paliwanag ukol dito (8x11 bond paper, TNR, 12 points, single spacing).
 • Ang mga sumusunod ang maaaring pagpiliang tema:
  -JPEPA
  -Youth activism
  -Charter change
  -TNC plunder of the environment
  -Peasant struggle
  -Struggle of the national minorities
  -Human rights violation
  -Counter-culture
  -People's movement
  -Women's struggle
  -Fisherfolk struggle
  -Struggle of health activists
  -US imperialism
  -Water democracy
  -Mcdonaldization of the society
  -Hyperreality
  -Food povery
  -Militarization
  -Campus journalism
  -Muslim struggle
  -Liberation theology
  -Gloria Macapagal-Arroyo
  -Street parliamentarism
  -Armed struggle
  -US military presence
  -Cultural imperialism
  -Pop culture
  -Urban poverty
  -"Frankenfood" (GMO food)
  -atbp.
 • Maaaring mas maging espisipiko pa kayo kaysa sa mga paksang nabanggit.
  Magsaliksik mabuti ukol sa temang napili upang higit na maisalarawan ang isyu.
 • Gawing mapanuri, malikhain at kakaiba ang dulog (approach).
 • May karagdagang puntos sa grado ang mga makikiisa.
 • Sana ay makibahagi rin ang mga pangmasang organisasyon sa kampus sa proyektong ito.
 • Lansagin ang kulturang dekadente, malakolonyal at kontra-mamamayan!
 • Magtext sa akin kung mayroon kayong nais linawin. Salamat.

Tuesday, January 06, 2009

Agenda (Jan. 9)

DS 100 - exam on Guzman; Thomas Friedman's The Lexus and the Olive Tree (Ang, Balicsa, Bautista) 1 hour
DS 112 - Samuel Huntington's The Clash of Civilizations (Baldres, Baquiran, Bautista) 1 hour
DS 125 - Food Poverty (Bautista, Bermejo, Camunay) 25 mins; FAO (Canamo, Cauton, De Guzman) 40 mins
DS 121 - Middle Class (Bulaon, Cruz, De Guzman) 45 mins

random points

Monday, January 05, 2009

Bureaucracy

Optional assignment for DS 100, DS 112, DS 125, DS 112, DS 126 and NSTP II

Write a contemplative essay in Filipino or English about any entry posted at Diwang Palaboy.
Write it in 1/2 sheet of yellow pad (crosswise).
Submit it during class hours (Jan. 6, 7, 9).

Seniors

Be sure to finish your thesis on time.
Each day should be a step closer to graduation.

Sunday, January 04, 2009

DS 100 (Jan. 16 Creative Reporting)

 • Cesar
 • Conferido
 • Cortes
 • Cortey
 • Cruz, F.
 • Cruz, L.
 • Cruz, P
 • Galang
 • Gomez
 • Hermosa
 • Tesio
 • Torres

  Theme: Post-modernism in Development Studies
  Duration: 1 hour

Cooperative learning

This semester, my NSTP (freshies), DS 100 (sophies) and DS 112 (juniors) classes have exactly the same number of enroled students (37 each). In order to take advantage of the situation, there will be collaborative projects/assignments with member(s) coming from each year level. I might also assign each group with one senior student to act as consultant. This is my first attempt to institutionalize cooperative learning across year levels in my subjects. Inaasahan ang pakikiisa ng lahat. Salamat.

DS 100 Jan. 13 Face-Off

 1. Bejasa* vs. Bucog - Development(al) Journalism during Marcos regime
 2. Burgos* vs. Cabiao - US Official Development Assistance to the Philippines
 3. Caraan* vs. Caspe - Metro Manila Development Authority

  Opening remarks: Conferido
  Closing remarks: Cortes
  Timer: Cortey
  _____________________________________________________________
  *Merits
  -semi-formal, 10 minutes each, without codigo, English or Tagalog, research well
  -guest jurors will be invited
  -grading system: 1.0 vs. 5.0

DS 112 Book Project

 1. Advani, Angeles, Baldres, Baquiran, Bautista, Belgira* (Global Health)
 2. Bruselas*, Caranto, Cauton, Concepcion, Cruz, dela Cruz (International Law)
 3. Duquiatan, Eguico, Elefan*, Fernandez, Francisco, Gamao (Global Migration)
 4. Hechanova, Hermosa, Honrade, Javier, Lara*, Lopez (International Social Movements)
 5. Martinez, Mayoca, Meneses, Onanad, Politud*, Rosales (International Marketing)
 6. Tan, Tecson, Villamora, Villanueva S, Villanueva K*, Yang, Yasay (Global Culture)


  *coordinators
  -Each page entry should contain facts, figures, illustration and analysis.
  -Write in Filipino or Tagalog.
  -Submit 2 page entries per week.
  -2 entries per 1 8x11 bond paper, landscape, computer encoded
  -Format: substitle, byline, content, sources
  -Avoid duplication of entries (Coordinators, please do your job.)
  -Submission dates: Jan. 9 and 16

Green parks

Not all urban parklands are green parks. According to Prof. Natividad Lacdan*, some urban parks have more cemented portions than plants and trees. She added that the establishment of miniforests such as Quezon Memorial Circle and Parks and Wildlife are steps toward the right direction but continuous tree planting is needed in order to transform them into good green parks.

_____________________________________________
*professor of Botany, Ecology and Sustainable Development in UP Manila

random points

 • "Green parks are lungs of cities since these serve as carbon sinks." (Prof. NF Lacdan)
 • carbon sink = http://www.google.com.ph/search?hl=tl&q=define%3Acarbon+sink&meta=
 • Many incumbent department secretaries and other high-profile appointees aspire to run as senators in 2010 confident that their national exposure and the administration's massive machinery will lead them to victory. But they should be wary of GMA's overt endorsement as it is a vote reducing variable (read: kiss of death).
 • One Town, One Product (OTOP) = http://www.otopphilippines.gov.ph/default.aspx

WARNING

Warning to students (and teachers) who habitually arrive late and/or miss classes.
Nalalapit na ang paghuhukom (sa klase).

Kakayahan vs. Kakanyahan

 • kakayahan = n. ability, capability
 • kakanyahan = n. individuality, identity

  Source: Prof. Amante del Mundo

Saturday, January 03, 2009

random points and links

Ayaw mabakante

Hindi kailangang laging tumanaw ng malayo para makakilala ng taong hayok sa posisyon.

Friday, January 02, 2009

Postmodern history

"World history doesn't exist because of the impossibility of coming up with
one canon of history for a planet that is intrinsically pluralistic and relative.
Thus it is appropriate to talk about diverse civilizational histories
than one mono-story agreeable to all."

-Prof. Jose Alain Austria

40 richest in the Philippines

Private and Social Benefits of Education (Uma Kambamphati)

 • increases people's productivity
 • contributes to the formation of human capital
 • provides basic skills - literacy and numeracy
 • provides technical and specialized knowledge
 • provides administration and leadership skills
 • encourages self-discipline and hard work
 • promotes achievement orientedness
 • improves individual's career prospects and income
 • contributes to aggregate growth rate
 • decreases income inequality (social leveler)
 • broadens people's mind
 • widens and deepens people's social, cultural and political participation
 • improves people's political decisions
 • decreases fertility rate of women and infant motality
 • reduces crime rates

  DS 100 students, be able to add other benefits.

random points

 • TNC = corporation that has its headquarters in one country, and owns and operates subsets of itself (subsidiaries) in other countries (Source: Daniel Papp)
 • model = simplified representation of a reality
 • Harrizon Plaza = first shopping mall in the Philippines (1976)
 • welfare state = is one in which the state provides the majority of basic necessities either free of charge or at a highly subsidized cost (Source: Mike Wooton)
 • Red Crescent = used in place of the Red Cross in many Islamic countries (www.ifrc.org)
 • Red Cross and Red Crescent = http://www.ifrc.org/who/index.asp?navid=03_01

Pink urinals

 • Bukod sa mga tarpaulin, umabot na rin sa mga karatig probinsya ng NCR ang mga pink urinal ng MMDA. Mukhang malayo talaga ang gustong "marating" ni BF.
 • Nangangalingasaw sa panghi at naggigitata sa dumi ang umaapaw at tumatagas na mga pink urinal sa Pasay - marahil maging sa ibang bahagi rin ng Kalakhang Maynila.

The Crime of Empire

"What the following data and conclusions point to is not just the reality of global poverty.
More importantly, what it seeks to unravel is the reality of system-driven global impoverishment and poverty-creation in support of global enrichment and wealth-creation—
a process of high crime and grand fraud made all the more pernicious, not just by its patent exploitativeness and extreme social injustice, but also by its "invisibility" and concealment by the blinders of the market. It is thus a perfect crime, until, of course, it is adequately exposed.
But, until then, it remains the world's best-kept secret."

Ricco Alejandro M. Santos
http://leftbooks.com/store/product122.html

Praktika

"Without the experience of practice, it is hard to separate good theory from bad theory,
and useful theory from useless theory."

- John Levy

DS 121 Tanghal-Tula (Jan. 13) Tema: Panggitnang-Uri

 • Bulaon (American dream)
 • Cruz (intelektwal)
 • De Guzman (empleyado)
 • De Vera (ikaw bilang bahagi ng panggitnang uri)
 • Hizon (baby boomers)
 • Labilles (pop culture)
 • Liquigan (titulado/a)
 • Mangalus (prosperity theology)
 • Ortiz (holiday economics)
 • Pilarta (personal library)
 • Sagnip (panggitnang uri batay sa pagtanaw ng ND)
 • Tuason (mall culture)

  Pambungad na pananalita: De Vera
  Panghuling pananalita: Bulaon

 • Ang tema para sa ACLE na ito ay panggitnang uri. Samakatwid, dapat i-ugnay dito ang tula.
 • Sumulat ng orihinal na tula sa wikang Filipino o Tagalog ukol sa paksang nakatoka.
 • Katumbas ito ng isang mahabang eksaminasyon.
 • Magsaliksik bago sumulat.
 • Ilimita ang tula sa apat na stanza lamang.
 • Mag-isip ng angkop na pamagat.
 • Talakayin (2-3 minuto) muna ang paksa sa harap ng klase bago basahin ang tula (2 minuto).
 • Magsumite ng dalawang kopya ng tula. Isulat sa yellow pad.
 • Magdala ng kahit na anong bagay na higit na maglalarawan sa iyong paksa.
  Ipaliwanag kung bakit ito ang iyong dinala (1 minuto)
 • Samakatwid, hindi dapat lumampas sa 6 na minuto ang bawat pagtatanghal.
 • Maghanda mabuti. Mag-iimbita ako ng mga kapwa mag-aaral n'yo CAS bilang mga hurado.

Anong positibong bagay ang maaaring asahan sa 2009?

 • "Isang hinog na pagkakataon upang itama ang direksyong patutunguhan ng bansa."
  - Fajardo (DS 4th year)
 • "Isang taon na lang ang hihintayin natin bago matapos ang termino ni GMA."
  - Garcia (DS 1st year)
 • "Mananalo si Pacman vs. Hatton." - Manarang (DS 4th year)
 • "Wala." - Cauton (DS 3rd year)
 • "Mas makikilala ang mga Pinoy sa iba't ibang larangan." - Caranto (DS 3rd year)
 • "Trabaho para sa mga napauwing OFW." - Fernandez (DS 3rd year)
 • "Ang 2009 ay maaaring maging pagkakataon upang mas mapaigting ang kampanya para sa mas demokratikong pamahalaan. " - Go (PS 4th year)
 • "Pagiging masinop ng mga Pilipino - pinagkakasya ang anumang kita na kanilang natatanggap kahit na inaasahang liliit pa ito dahil sa krisis." - Alfonso (DS 2nd year)
 • "More efficient delivery of social services and wage increase." - Freyra (DS 4th year)
 • "Ang simpleng pag-asa ng tao na may positibong bagay pang maaaring maganap."
  - Eguico (DS 3rd year)
 • "Mas matinding pakikibaka ng masa para tiyaking mapigil ang anumang hakbang ni GMA na manatili sa puwesto at siguraduhing mapatalsik siya." - Tejada (DS 4th year)

New year greetings ala DSS

 • "Isang makabayang bagong taon!" - Dr. EM Villegas
 • "Isang mapagpalayang bagong taon!" - Prof. BLM Karganilla
 • "Isang maalab na bagong taon!" - Mr. E Tejada
 • "In times of crisis, the human spirit prevails!" - Prof. FA Castillo

Thursday, January 01, 2009

Reporting (Jan 9)

 • DS 100 - Thomas Friedman's The Lexus and the Olive Tree
  (Ang, Balicsa, Bautista) 1 hour
 • DS 112 - Samuel Huntington's The Clash of Civilizations
  (Baldres, Baquiran, Bautista) 1 hour
 • DS 125 - FAO (Canamo, Cauton, De Guzman) 45 mins
 • DS 121 - Middle Class (Bulaon, Cruz, De Guzman) 45 mins

Agenda (Jan 6-7)