Monday, January 26, 2009

Pop culture at ako

"At kung ako ay ang uso,
At ang uso ay kupas na,
Sino kaya ako,
sino na nga ba ako?"


- sipi mula sa tula ni Geronimo Mangalus Jr.
para sa isang ACLE sa DS 121 ukol sa panggitnang-uri