Thursday, May 26, 2011

Paalala para sa Practicon Exhibit 2011 • Ang bawat grupo ay kailangang magpasa 50 litrato na nagsasalarawan ng inyong karanasan sa practicum. Ipapasa ito sa unang araw ng klase sa Econ 115. Ang mga litrato ay kailangang kombinasyon ng gawaing pamproduksyon, pakikipanayam, pulong-masa, mobilisasyon, paglalakbay, kalikasan, masasayang tagpo at iba pa. Lagyan ang bawat isang litrato ng angkop na titulo. Katumbas ito ng inyong unang pagsusulit:
  45-50 napili = 5 points
  40-44 napili = 4.5 points
  35-39 napili = 4 points
  30-34 napili = 3.5 points
  25-29 napili = 3 points
  20-24 napili = 2.5 points
  15-19 napili = 2 points
  10-14 nalipi = 1.5 points
  5-9 napili = 1 points
  0-4 napili = 0.5 pointsWednesday, May 25, 2011

Haiku on healthHealth Financing
Stephen John Duma

It's not just the cure
It's about reaching the poor
Healing knows no wall.* * *Women in Care Work
Ana Georgina Ciriaco

This hero at work
Toils and tires for other's care
Does the same at home.* * *
Lactivism
Kristine Grace Reyes

Breastfeeding is good
Love, bonding and life-giving
Both for mom and child.* * *Communicable Diseases
Kenneth Nicholson More

Perilous to life
Impedes human's work and play
from one to others.

Wednesday, May 18, 2011

DS Practicum 2011

 • Aurora (Mesina)
 • Nueva Ecija I (Mesina)
 • Nueva Ecija II (Mesina)
 • Isabela (Mesina)
 • Tarlac (Mesina)
 • Binangonan, Rizal (Villegas)
 • Quezon (Villegas)
 • KTK (Villegas)
 • Palwan (Villegas)
 • Cavite (Ponsaran)
 • Laguna (Ponsaran)
 • Pangasinan (Ponsaran)
 • Bulacan (Ponsaran)
 • Montalban, Rizal (Ponsaran)

Development Studies Program Roster of Faculty

 • Prof. Roland Simbulan, MPA (New York University)
 • Prof. Chester Arcilla, MDE* (UP Diliman)
 • Prof. Allan Mesina, MA** (Australian National University)
 • Prof. John Ponsaran, MPM** (UP Open University)
 • Prof. Ruth Shane Erive-Legaspi*** (UP Manila)
 • Dr. Edberto Villegas**** (UP Diliman)
 • Dr. Leothiny Clavel (UP Diliman)
 • Prof. Silver Sevilla (UP Iloilo)
 • Atty. Mia Wacnang (Ateneo de Manila University)
 • Atty. Karol Sarah Baguilat (Univesity of Sto. Tomas)


  _____________________________
  *On leave (research fellowship)
  **Co-chairs
  ***New faculty
  ****Academic and practicum coordinator

Wednesday, May 11, 2011

Kamalayang Pilipino

 • Tumutukoy ito sa suma-total na prosesong pangkaisipan mula sa kanyang pagkilos na panlipunan at pangkasaysayan (i.e., paggawa, ugnayang sosyal, pangkapaligiran, panrelihiyon, at iba pa) at pagsulong ng kanyang pananalita na magbubunga sa kanyang pag-unawa at kaalaman sa kanyang obhetibong mundo bilang mamamayan ng kanyang bansa. - Prof. Amante del Mundo

On sociology (by Prof. E. Argonza)


 • Macrosociology = deals with the realities at the national, regional and global levels

 • Mesosociology = deals with networks of organization and institutions

 • Microsociology = deals with face to face and intra-organization interaction

  Source: Prof. E. Argonza