Thursday, May 26, 2011

Paalala para sa Practicon Exhibit 2011 • Ang bawat grupo ay kailangang magpasa 50 litrato na nagsasalarawan ng inyong karanasan sa practicum. Ipapasa ito sa unang araw ng klase sa Econ 115. Ang mga litrato ay kailangang kombinasyon ng gawaing pamproduksyon, pakikipanayam, pulong-masa, mobilisasyon, paglalakbay, kalikasan, masasayang tagpo at iba pa. Lagyan ang bawat isang litrato ng angkop na titulo. Katumbas ito ng inyong unang pagsusulit:
  45-50 napili = 5 points
  40-44 napili = 4.5 points
  35-39 napili = 4 points
  30-34 napili = 3.5 points
  25-29 napili = 3 points
  20-24 napili = 2.5 points
  15-19 napili = 2 points
  10-14 nalipi = 1.5 points
  5-9 napili = 1 points
  0-4 napili = 0.5 points