Monday, June 06, 2011

Practicum Conference 2011

 • Amaga: Ang Buhay sa Gitna ng Tagtuyot sa Lawa ng Mangubul sa Pangasinan

 • Kabalintunaan: Silang Nagpapakain sa Sambayanan ang Siyang Nagugutom (Isang dokumentaryo ukol sa Bentahan ng Palay sa Victoria, Laguna)

 • Kalbaryo: Ang Banta ng Balog-Balog Dam sa Buhay ng mga Katutubong Aeta sa San Jose, Tarlac

 • Uma: Lupang Kinamkam sa Ngalan ng Agresyong Pangkaunlaran sa San Jose del Monte, Bulacan

 • Huwad na Katig: Ang Nakakubling Banta ng Agresyong Pangkaunlaran sa Lawa sa Laguna

 • Sigwa: Ang Pakikibaka ng Batayang Sektor para sa Kabuhayan at Kalikasan sa Casiguran, Aurora

 • Tulos: Ang Paghihikahos ng Industriya ng Gulay sa Laguna

 • Balat-kayo: Ang Banta ng Ekoturismo sa Taytay, Palawan

 • Hawan: Ang Pampulitikang Ekonomiya ng Dislokasyon at Karalitaan ng Uring Magsasaka sa Montalban, Rizal

 • Sementadong Bukid: Ang Pakikibaka ng mga Magsasaka sa Cavite Para sa Lupa, Kabuhayan at Karapatan

 • Monoculture: Ang Masamang Epekto ng Laganap na Kumbersyon ng Tamin sa Isabela

 • Kontradiksyon: Ang Mapanghating Iskema ng Huwad na Reporma sa Lupa sa Guimba, Nueva Ecija

 • Luoy: Ang Epekto ng Sabwatang Lokal at Globalisasyon sa Industriya ng Gulay sa Quezon