Thursday, December 16, 2010

Christmas tree kunyari


*

^
^^
^^^
^o^^
^^^^^
^^^^^^
^^^^^o^
^^^^^^^^
^^^o^^^^^
^^^^^^^^^^
^^^^^^^^^^^
^o^^^^^^^^^^
^^^^^^^^^^o^^
^^^^^^^^^^^^^^
Happy Holidays!

Gawain habang bakasyon (para sa lahat ng klase ko)

 • Pakinggan online ang "Pasko ng Mahirap, Pasko ng Mayaman".
 • Alamin ang kwento ng "Rudolph the Nasally Empowered Reindeer".
 • Basahin online ang "The Politics of Christmas".
  http://www.taqrir.org/eng/showarticle.cfm?id=123

Monday, December 13, 2010

 • Kalinangang Pagpapakatao (Humanities) = ito ay ang sining at kaalaman ukol sa paglilinang sa tao tungo sa iba't ibang pagkaunawa sa pakatao, mga anyo at antas ng pagpapakatao at karunungang pantao, kasama na ang pagtaas at pagkamit ng kamalayang tao sa rurok ng kanyang kakayahan (Prof. Grace Odal-Devora)

 • Critical Anthropology = emancipatory type of Anthropology; the anthropologist becomes an activist and engaged in unravelling social injustice using political economy as theoretical lens (Dr. Jun Estacio)

 • Post-church Spirituality = practice outside of institutional or church practice; largely individual based on universal principles rather than doctrinal sectarian theology; stresses guidance by Inner Guides rather than by priests; guides are evolved humans and angels and they collaborate to help the person assigned to them thru counsel, lessons and life options (Prof. Erle Frayne Argonza)

Haiku


Micromanagement
by Kim Jalina, DS 126

Workers on glass slate
Boss focused like microscope
Blind to world around


* * *Kleptocracy
by Abigail Tayag, DS 126

Inequality
Wealth's in the hands of the few
State governed by thieves* * *Mass Movement
by Aurelio Isaac Doctor, NSTP 1

It is a display
Of true courage and freedom
In united march


* * *TNC Pesticide Poisoning
by Veronica Gregorio, DS 127

People are dying
The state must protect our health
Stop toxic shower


* * *Horsetrading
by Kristine Caraan, DS 126

Congress swaps favors
For coalition-building
And personal gains


* * *


Transactional Politics
by Nadine Conferido, DS 126

A quid pro quo deal
What the two parties can gain
The masses shall lose


* * *MIlitary Industrial Complex
by Kristine Caaan, DS 126

State and private firms
Strengthen the arms industry
Through their dirty deals


* * *Biopatenting
by Jebbick Jed De Guzman, DS 127

Enforced with patents
Biotech ruled my body
Research turned to theft

Sunday, December 12, 2010

DS 112 (optional)

Magpasa ng maikling persuasive essay ukol sa alinman sa mga sumusunod na paksa. May dagdag na puntos kung maiuugnay rin sa mga isyu at problema sa Ikatlong Daigdig. Isulat sa 1/2 crosswise yellow pad. Ipasa bukas o sa Miyerkules. Magsaliksik mabuti.

 • hyperconsumption
 • "ghost malls"
 • holiday depression
 • currency war
 • Liu Xiaobo
 • I, Rigoberta Menchu
 • slow movement
 • HIV/AIDS stigma
 • www.thebeverageinstitute.com
 • writ of kalikasan
 • bazaar economy
 • sympathy fasting
 • academic factory

Paalala sa DS 100

 • Aralin mabuti ang lahat ng mga takdang babasahin (kasama ang mga kabibigay lamang kay G. Soriano - Meanings of Development at Angkan ni Sokrates).
 • Maghanda sa isang mahabang pagsusulit sa susunod na tagpo. Mag-aral mabuti.
 • Ipasa rin ang ang reviewer na nakatokang buuin ng bawat isa. Format: Arial narrow, 1/2 lengthwise of 8x11 bondpaper, single-spacing, font size 7-10 points. Manghiram na ng libro a silid-aklatan para rito bago magbakasyon.
 • Sa susunod na taon mag-uulat sina Ms, Rojales at Ms. Baylon ukol sa E.F. Schumacher's Small is Beautiful. Samantala maghanda na ring mag-ulat sina Ms. de Leon ukol sa global trade imbalance gamit ang teoryang Dependency at Ms. Atienza ukol sa heavily indebted poor countries (HIPC) gamit ang kritikal na teorya ng international political economy.

Thursday, December 09, 2010

Doc Ed on materialist conception of history (historical materialism)


"Ang materialist conception of history ay ang pag-aaral kung paano ang mga pwersa ng produksyon (forces of production) mula sa kalikasan, paggawa (labor) at mga kasangkapan (simpleng kagamitan at makina) ay nagpapasulpot ng mga relasyon sa produkson o social relations of production (halimbawa: relasyong magsasaka-panginoong may lupa (PML), relasyong manggagawa-kalitalista, at iba pa).

Kapag nagkaroon ng kontradiksyon ang lumang pwersa ng produksyon sa mga sumusulpot na bagong relasyon sa produksyon (halimbawa: guilds kontra pabrika) ay bumibigay ang lumang relasyon sa produksyon sa pamamagitan ng pagyanig sa lipunan (social upheavals) kagaya ng rebolusyon. Ito ay napatunayan ng kasaysayan (halimbawa: pag-aalsa ng mga alipin na nagbigay-daan sa pagdating ng pyudalismo sa Europa, rebolusyon ng mga burgis laban sa monarkiya).

Ang ideolohiya ng sosyalismo ay nabuo upang imaksimisa ang lumalabas na bagong relasyon ng produksyon dahil sa pag-abante ng teknolohiya tungo sa panlipunang pag-aari (social ownership) ng pwersa ng produksyon para hindi na mangibabaw muli ang paghahari ng iilan sa lipunan at magkaroon na ng tunay na demokrasya.

Ang interaksyon ng pwersa ng produksyon at relasyon ng produksyon ay ang tinatawag na moda ng produksyon sa lipunan. Kapitalismo ang moda ng produksyon sa US, sosyalismo sa Cuba at mala-pyudal at malakolonyal (MPMK) sa Pilipinas. Nakakaapekto ang moda ng produksyon (tinatawag ding economic base, substructure, o base structure) sa sistema ng politika at kultura. Ang ugnayang ito ay tumutukoy sa politikal ekonomya (political economy) ng lipunan.

Isinasaad ng material conception of history (historical materialism o HM) na mag-uumpisa muna pag-aralan ang materyal na kondisyon (economic conditions) ng tao para maunawaan ang kanyang politikal at kulturang kalagayan."

Sunday, December 05, 2010

DS 100

Be able to discuss the following:

 • major assumptions of and criticisms to Modernization theory
 • highlights of the economic development experience of the east Asian economies
 • major assumptions of and criticisms to Dependency theory

Agenda Dec. 7-10

 • NSTP (T) = submission of the Manila studies matrix; discussion on the urban poor situationer; graded recitation on David's connectivity society and Tan's Filipino cities
 • Econ 116 (T) = mini-reporting on tourism-related updates; submission of Philippine tourism tagline
 • DS 112 (T) = continuation of the DOLE, POEA and OWWA reporting; exam on Myth of Migration and Development reading material
 • DS 112 (W) = continuation of the panel discussion on government's program for migrant labor rights and welfare; submission of the migration output # 3 (migration statistics by pair) and # 4 (glosaryo ng termino ukol sa pandaigdigang migrasyon - grupo)
 • DS 100 (1) = continuation of the discussion on Prof. Tolosa's Perspectives on Society, the Economy, and the State; reporting on Hong Kong's economic development experience (Somera); Slow City Movement (Baltazar) and E.F. Schumacher's Small is Beautiful (Rojales)
 • DS 100 (2) = continuation of discussion on Prof. Tolosa's Perspectives on Society, the Economy, and the State; reporting on Taiwan's economic development experience (Arboleda) and E.F. Schumacher's Small is Beautiful (Baylon)
 • DS 123 (Th) = Discussion on Blood Donor Profiling in the Era of Altruistic Blood Donation; Reporting on Philippine Red Cross (Acuin, Amiyan, Baniago)
 • Econ 116 (F) = Reporting on Travel and Tourism Competitiveness Report (Dela Pena and Della)
 • DS 112 (F) = Reporting on specific cases involving migrant Filipinos as victims of human rights violations (Arquiza, Baltazar, Bautista); Read PIDS's (1) How do Filipino families use the OFW remittances and (2) Diaspora: explaining a modern Filipino phenomenon (to be provided by the professor)