Monday, September 27, 2010

Oct 1 (Fri)

 • NSTP - panel discussion (pampulitikang ekonomya ng pangisdaan sa Pilipinas);
  continuation of newscasting
 • Econ 115 - graded recitation and discussion on job search 101
 • DS 126 - panel discussion on torture
 • DS 123 - show and tell (health-related)

Tuesday, September 21, 2010

Sept 28 (Tuesday)

 • NSTP - sharing of insights from the "Story of Stuff" (watch it online)
 • Econ 115 - long exam (coverage: The Economist glossary M-O)
 • DS 126 - long exam (coverage: Ponsaran's compiled articles)
 • DS 123 - AVP viewing on health and society (RH 313)

Sept 24

 • NSTP - long exam (coverage: compiled articles of Ponsaran); submission of the individual booklet output, and group poster and slogan vs. education budget cut
 • Econ 116 - continuation of individual report; long exam (coverage: exhibit write-ups)
 • DS 126 - no session
 • DS 123 - no session

Thursday, September 16, 2010

Agenda Sept 21-22

 • NSTP - continuation Philippine labor situationer; long exam
 • Econ 115 - eksibit ukol sa pampulitikal ekonomya ng mga produktong rural
 • DS 126 - graded recitation on The Military in Philippine Politics: Retrospect and Prospects (C. Hernandez)
 • DS 123 - ergonomic tips (individual)
 • DS 127 - face-off (white revolution, nutritionism, zoological garden, sachet phenomenon, ecofeminism, deep ecology, Farmville and Plants vs. Zombies phenomenon)
  -AVP screening
  -long test (Ibon's Gawaing pampropaganda, Segovia's eco-glossary P-T, Ponsaran's Taliba and Remate Tonight articles, etc.)
  -submission of the infoload on life sciences industry, seeds industry, magnetite mining industry, wildlife trade industry, and toy industry in the context of environmental health end ecological integrity

Wednesday, September 08, 2010

Sept 14, 15

 • NSTP - Sabayang pagbigkas (Kung tuyo na ang luha mo aking bayan ni Amado V. Hernandez; Republikang basahan ni Teodoro Agoncillo); bookmark assignment
 • Econ 115 - Pre-final examination (coverage: The Economist glossary P-Z); submission of the Econ 115 exhibit write-up (individual)
 • DS 126 - Exhibit on politics and society
 • DS 123 - Continuation of the sharing on risk society; submission of health advisory on geriatric and pediatric care (optional)
 • DS 127 - Trade expo (bamboo, coconut, malunggay and neem tree)

  Everyone is enjoined to attend the DS 126 exhibit on September 14 (Tuesday) at GAB 303 from 11:50 AM to 12:50 PM (duration: 1 hour only).

Saturday, September 04, 2010

September 7-8

 • NSTP - Sabayang pagbigkas; pasahan ng comic strip (cultural imperialism)
 • Econ 115 - Indibidwal na pag-uulat (huling pagkakataon at pumasok ng maaga)
 • DS 126 - Mahabang pagsusulit ukol sa inyong indibidwal na paksa para sa eksibit (Ang ibig sabihin nito ay magbasa para sa dagdag na kaalaman.)
 • DS 123 - Pagpapatuloy ng bahaginan ukol sa risk society; pasahan ng health advisory ukol sa geriatric care
 • DS 127 - 2nd screening ng AVP at mahabang pagsusulit sa diksyunaryo ukol sa mga krisis pangkalikasan ni Propesor Segovia (A-O) kasama ang Gabay sa Gawaing Propaganda ng Ibon

  PAKIUSAP: Ipagbigay-alam sa iba.

Friday, September 03, 2010

Paalala

Sa Setyembre 14 (Martes) natin itutuloy ang eksibit para sa DS 126 . Walang klase sa Setyembre 10.