Monday, June 30, 2014

Hashtags

#salimbayankit
#sunpower
#sambongpandantea
#writingmustcomplywithbothFORM&CONTENTrequirements
#newDSbrochurecourtesyofmrmariano
#regimeofinjustice
#MSMEconference
#mabuway
#powerofcompoundinterest
#ginisangmunggo
#niluyahangkalabasadetox
#socialmarketinglecture

Salamat

- Salamat kay Charles sa pagbuo ng bagong Development Studies brochure.  Ipapamahagi ito sa gaganaping Salimbayan, Pagsalubong 2014, at pagbisita namin ng DevSoc sa mga piling hayskul sa Maynila.
- Salamat kay Carlo sa pagtipon ng kanyang mga orihinal na larawan at mga larawang kuha ng iba para sa binubuo ni Trysh na Development Studies AVP na kapwa rin dapat ipagpasalamat dahil sa malaking maitutulong nito sa pagpapalaganap ng kurso.  Kapwa rin sila aktibo sa pagkuha at pag-iimbak ng mga litrato ng mga mahahalagang kaganapan sa programa, departamento at kolehiyo.
- Salamat kay Amihan para sa kanyang patuloy na malasakit at pakikiisa sa programa sa pamamagitan ng pagiging giya at tagapag-ugnay ng praktikum, tagapagsalita sa career orientation, kinatawan ng alumni para sa pagtatasa ng kurikulum at pagbisita tuwing Linggo ng Agham Panlipunan at Araling Pangkaunlaran at marami pang makabuluhang ugnayan.

Ponsaran's academic load


Development Studies 121 (Poverty Studies)
Poverty theories and concepts
Poverty statistics and research
Poverty by sector and region
Globalization of poverty
Anti-poverty intervention

Development Studies 199.1 (Development Research)
Development research overview
Mainstream research paradigms
Alternative research paradigms
Research process
Research ethics

Development Studies 126 (Politics, Governance and Development)
Political sociology in the Philippines
Political economy of the Philippines
Political law in the Philippines
Political communication in the Philippines
Development communication in the Philippines

Economics 115 (Economic History)
Consumer movement: history and prospects
Cooperative movement: history and prospects
Fair trade movement: history and prospects (local)
Fair trade movement: history and prospects (global)

NSTP CWTS 1
UP History and Situationer
UP and the State
UP and the Development Sector
UP and the Mass Movement
UP and Globalization

Sunday, June 29, 2014

Loading

Prof Reginald Vallejos - DS 112 (Third World Development), DS 123 (Philippine Culture), DS 125 (International Development), DS 128 (HRD) TBA sections
Prof Ida Pantig - Econ 151 (Public Finance) both TBA sections

I recommend my students to also take subjects under Profs Vallejos and Pantig.

Praksis AVP

Magsimula na bumuo ng Praxis AVP script.  Ilimita ito sa apat na pahina (TNR, 12 points, 1.5 spacing).  Tandaang magkaiba ang paraan ng pagsulat ng pangkating ulat na ipinasa ninyo at ng AVP script para sa komperensiya.  Pareho itong kritikal sa pananaw pero kailangang mas payak at maikli ang pangungusap sa script dahil sa katangian ng ating mga manonood na maaring hindi lahat ay bihasa at maalam sa mga isyung panlipunan.  Bawat grupo ay dapat may sarili at natatanging paraan ng paglalahad sa kanilang AVP upang hindi maging pare-pareho ang istilo at hindi maging kabagot-bagot sa manonood.  Halimbawa, hindi lahat ng AVP ay dapat magsimula sa palasak na presentasyon ng heograpiya.  Maging maparaan kung paano sisimulan ang pagkukwento ng karanasan ninyo kasama ang batayang sektor sa komunidad.  At tandaan na dapat epektibo ninyong maipaabot bilang mga kritikal na iskolar at mananaliksik ang panawagan at pakikibaka ng batayang sektor para sa isang makatarungang lipunan sa paraang mapamukaw, mapanuri at makapagpanibagong-pananaw at hubog. #aja #kwentongmaykwenta #overallcoordinator:madamagsino #deputycoordinator1:narratorpat #deputycoordinator2:cherry

Random points

- Bought books about health economics and community radio broadcasting for 50 pesos each
- Developed a syllabus for Development Studies 100 consistent with the outcome based learning approach and presented it in a college conference last June
- Wasted our time watching Transformers 4
- Learned many things about Japanese material culture while visiting Japan surplus stores and auction houses in NCR and Cavite


Praxis AVP titles - 4th update

- aNIAre: Ang Kawalan ng Tulong Patubig para sa mga Magsasaka ng Pampanga
- Buhay Buhay-buhay: Ang Pakikipagsapalaran ng mga Mangingisda sa Industriya ng Pagbubuhay-buhay sa Coron, Palawan
- AGBURAS: Ang Kalagayan ng mga Magsasaka ng Gulay sa Kayapa, Nueva Vizcaya sa Ilalim ng Nueva Vizcaya Agricultural Terminal
- GATUD: Ang Pakikibaka Laban sa Makabagong Monopolyo ng Tabako sa Ilocos Norte, Ilocos Sur at La Union
- BATO, BATO, PICK: Ang Tunggalian ng Maliitan at Malakihang Pagmimina sa Brgy. Runruno, Quezon, Nueva Vizcaya
- PANGGAAW: Ang Pakikibaka ng mga Magniniyog para sa Coco Levy Fund at  Pagsugpo sa Cocolisap sa Sariaya, Candelaria at Tiaong, Quezon

- "PRIBADONG DAGAT": Ang Banta ng National Reclamation Project sa mga Mangingisda sa Bayan ng Rosario, Tanza at Naic, Cavite
- ABASTO: Ang Pangkabuhayang Epekto ng Kawalan ng Irigasyon sa mga Magsasaka ng Quezon, Isabela
- BAKOD: Ang Paglabag sa Lehitimong Karapatan sa Lupang Ninuno at Kabuhayan ng mga Magsasaka ng Hacienda Dolores
- SULSULLINEK: Ang Kasalatan at Kakapusan sa mga Batayang Rekurso ng mga Mamamayan sa Kalinga at Abra
- DALUYONG: Ang Pakikibaka ng mga Magsasaka Laban sa Bigong Reporma sa Lupa sa Montalban
- TAMBIOLO: Ang Huwad na Repormang Agraryo at ang Sistematikong Rekonsentrasyon ng Lupain ng Hasyenda Luisita sa Pamilya Cojuangco-Aquino
- NINGAS: Ang Laban para sa Seguridad Pantao ng mga Mamamayan sa San Isidro, SJDM, Bulacan

#doublecheckforchanges
#tatakDS(S)


Saturday, June 28, 2014

Hashtags

#speciallugaw
#anghang
#mrtlrt
#japaneseceramics
#since1997!
#smallworld
#6thdegreeofseparationtheory
#concoction (ashitaba,pandan,talinum,gotukola,oregano,sambong)
#beefstew
#salimbayan+praksis
#outstanding

SALIMBAYAN 2014 Objectives

- Forge a stronger linkage with POs and NGOs in the development sector.
- Strengthen the community orientation of the program.
- Identify common research agenda and advocacy work.
- Use the gathered data and insights to update and improve the community orientation of the curriculum.
- Foster accountability on the part of the program and the university in deepening and broadening academe-PO-community engagement.

Lupet

Pagpupugay kay Prop Arguelles para sa kanyang http://clevearguelles.wordpress.com/.
Iminumungkahi ko rin sa aking mga klase na regular na bisitahin ito.

Salamat

Salamat kina:
Bianca para sa Salimbayan 2014 poster
Josh para sa mga coffee painting na token of appreciation para sa Salimbayan 2014
Charles para sa bagong Development Studies Program brochure
Miguel para sa pagtitipon ng mga mahahalagang teksto na gagamitin sa brochure
Trysh para sa bagong Development Studies Program orientation AVP
Madam Donna para sa koordinasyon sa DevSoc bilang paghahanda sa gaganaping Salimbayan 2014

#paumanhinsaabala
#unokayosapusoko #sentisabado


Praxis 2014 AVP titles (partial list)

- aNIAre: Ang Kawalan ng Tulong Patubig para sa mga Magsasaka ng Pampanga
- Buhay Buhay-buhay: Ang Pakikipagsapalaran ng mga Mangingisda sa Industriya ng Pagbubuhay-buhay sa Coron, Palawan
- AGBURAS: Ang Kalagayan ng mga Magsasaka ng Gulay sa Kayapa, Nueva Vizcaya sa Ilalim ng Nueva Vizcaya Agricultural Terminal
- GATUD: Ang Pakikibaka Laban sa Makabagong Monopolyo ng Tabako sa Ilocos Norte, Ilocos Sur at La Union
- BALITOK: Ang Tunggalian ng Maliitan at Malakihang Pagmimina sa Brgy. Runruno, Quezon, Nueva Vizcaya
- PANGGAAW: Pakikibaka ng mga Magniniyog para sa Coco Levy Fund at Pagsugpo sa Cocolisap sa Sariaya, Candelaria at Tiaong, Quezon

#lupet
#legit
#tatakDS #lamna
#penaltyforthelastgrouptoseekapproval

Friday, June 27, 2014

Sipi mula sa mga akda ni Dr Ed Villegas na tinipon ng mga mag-aaral (Ikalawang bahagi)


"The working class must develop an ideology of their own to counter the ideology of the owners of the means of production, the latter's ideology being disseminated in the mass media and educational institutions." - Dr. Edberto Malvar Villegas


"A revolutionary working class constitutes the vanguard class in the fight of the oppressed against capitalism because in all struggles to transform society, a vanguard force is necessary." - Dr. Edberto Malvar Villegas

"Foreign firms have also adversely dominated our economy, robbing the nation of its material bases the control of which is the pre-requisite for political and cultural independence." - Dr. Edberto Malvar Villegas

"Late American capitalism with its individualistic and irrational style of production, its greed for profit, its lack of social responsibility, its degradation of the lower classes, its threat to world peace, its exploitation of weak nations can only deserve the death wish from those who seek the true justice and freedom for mankind." - Dr. Edberto Malvar Villegas

Indeed, everything is not equal in the world of the capitalists and the market is only "free" as the battlefield of monopoly capitalists against each other. - Dr. Edberto Malvar Villegas

"Truly, capitalism develops within its own bower the contradictions which will overwhelm it." - Dr. Edberto Malvar Villegas

"The development of money as a fetish has reached such a height in our age that it has become supreme to all virtues that human civilization has been capable of - culture, art and science." - Dr. Edberto Malvar Villegas

"It is only the collective decision and action of the working class, the foremost victims of capitalist oppression, that could prove equal to the task of dismantling the moribund system of monopoly capitalism." - Dr. Edberto Malvar Villegas

"Capitalist speculative investments have gradually become alienated from the real world of productive activities and had brought humankind into a netherworld where greed for capital and the desire to be first are the norm." - Dr. Edberto Malvar Villegas

"Those who have been sacrificed by history shall be redeemed by history." - Dr. Edberto Malvar Villegas

"The Philippine banking system is characterized by the concentration of the ownership of capital in a few banks, the control of the leading banks by the comprador bourgeoisie and the interlocking of these banks with affiliate family business." - Dr. Edberto Malvar Villegas

"Lack of knowledge of the causes of one's exploitation is a basic condition for the continuance of the exploitation." - Dr. Edberto Malvar Villegas

On the day of the victory of the working class in alliance with all the other "wretched of the earth" shall be built on the carcass of capitalism a new social order whose primary goal is not to profit from others but the emancipation of humanity from want and the civilization of science, art and culture for the welfare of all. - Dr. Edberto Malvar Villegas

"Capitalism is basically selfish and in a system fueled by selfishness only a few, often the most ruthless and unscrupulous and not the best, prevail." - Dr. Edberto Malvar Villegas

"It is indeed in finance capital where the capitalists, the mafia gangster and the tyrants of the world have become truly one." - Dr. Edberto Malvar VillegasSipi mula sa mga akda ni Dr Ed Villegas na tinipon ng mga mag-aaral


"The quantifying mania has in a great measure exacerbated the compartmentalization of social knowledge, which of course has paralyzed practitioners in their own little expertise, afraid to make pronouncements on the specialization of others." - Dr. Edberto Malvar Villegas

"National accounting is blind to who acquires the greater part of the gross domestic product whether, for instance, only the top 10% of the population gets the largest 90% share of the economic pie while the rest of the population only earns the remaining 10%."
- Dr. Edberto Malvar Villegas

"The method of deriving GDP by neoclassical economists is not a measure of the economic welfare for the majority of the people, and in fact may reflect the magnitude of the exploitation of the resources of a country, which increases poverty in that land." - Dr. Edberto Malvar Villegas

"Unless responsible leaders and organizations of the world come together to intellectually combat the various theories of human progress promoted by the dominant capitalist class, more miseries and cultural bankruptcies will prevail upon the world." - Edberto Malvar Villegas

"If global economy remains in the hands of those who seek primacy in the marketplace, GNP accounting will only be a myth of development."  - Edberto Malvar Villegas

"Unless the private ownership of the means of production is changed in favor of the collective goods of the people, GDP growth as measure of the productive activities of societies will only reflect the economic prosperity of the few over the labor of the many and the exploitation committed against the true producers of the wealth of humankind." - Dr. Edberto Malvar Villegas

"The finance market is one grand casino."  - Dr. Edberto Malvar Villegas

"The capitalist finance market, especially the stock exchanges, is like one grand casino where the unscrupulous and the manipulative thrive and most of the times win edging out the trusting and hopeful general public who merely desire to increase the values of their lifetime savings, their pensions and other liquid asses." - Dr. Edberto Malvar Villegas

"Since the main threat of the continued existence of American capitalism is the worldwide spread of communism, Filipino military officers have imbibed in themselves the anti-communist outlook of their American mentors." - Dr. Edberto Malvar Villegas

 "What is further unfortunate is that only one brand of Western social science is allowed to dominate by our educational authorities, and that is of the American type.  Thus, the people's choice regarding what could be the best society to build has become narrowed down to what their colonial-minded members allow to be laid on the table." - Dr. Edberto Malvar Villegas"It is the disunity of the working class that the capitalist class and its allies above all desire and encourage to prevent the proletariat to discover its awesome latent social power." - Dr. Edberto Malvar Villegas

"Dahil sa nagiging kaayusan sa lipunan natin na nagbubunga ng malalang diperensiya ng lungsod at kanayunan, ng industriya at agrikultura, patuloy na lumalakas ang mga taga-kanayunan patungong lungsod." - Dr. Edberto Malvar Villegas

"Ang demolisyon ay lantarang pagyurak sa dignidad ng mamamayan at pagkait sa kanilang karapatan sa paninirahan.  Bagamat ang ating bansa ay lumagda sa mga pandaigdigang kasunduan na nagdedeklarang di-makatao ang anumang uri ng demolisyon, patuloy pa rin itong nagaganap sa mga komunidad-maralita - isang realidad na lagi nang kakambal ng pagiging maralita." - Dr. Edberto Malvar Villegas

"Ang mataas na upa sa lupa, usura, pang-aalila, mababang pasahod, di-makataong kondisyon sa bukid, mataas na gastos sa produksyon, pandaraya sa kwenta ng gastos sa pagsasaka, kasama na rin ang kawalan ng sariling lupa bilang pangunahing problema at ang matinding humahagupit sa kabuhayan ng magsasaka ang nagtulak sa kanila na makipagsapalaran sa Maynila." - Dr. Edberto Malvar Villegas

"Ang makukuha nating aral sa kasaysayan ng Pilipinas ay ito: ang lumahok sa politika ng mga naghaharing uri ay ideyalistang paraan.  Kailangang palalimin ang pag-unawa ng uring manggagawa sa alternatibong sistemang papalit sa kasalukuyang lipunang umiiral sa Pilipinas at huwag umasa sa mga reporma na magmumula sa uring mapagsamantala." - Dr. Edberto Malvar Villegas

"An occupying army of foreigners will constantly remind the natives of their subjugation." - Dr. Edberto Malvar Villegas

"Ang mga kapitalista ay maaaring suportahan at palawakin pa ang mga akda sa sining at panitikan na walang katuturan sa problema ng isang lipunan. Sa naghaharing uri mainam na ang mga intelektwal at artista ay walang pakialam sa politika kung saan sila naghahari." - Dr. Edberto Malvar Villegas


SALIMBAYAN 2014 tasking

Peasant/Fisherfolks/IP - Dr Linatoc, Prof Vallejos, Prof Ponsaran, Ms Carpon, Mr Deanon, Ms Luna
Labor - Prof Mesina, Atty Baguilat, Atty Wacnang, Ms Hermogenes, Ms Olives
Urban Poor - Prof Arcilla, Prof Pantig, Ms Villarda, Ms Nacpil
Research Institutions - Prof Legaspi, Prof Simbulan, Madam Magsino, Mr Saqueton, Ms Jose


PRAXIS 2014

Text me your group's complete working title for the Praxis 2014 AVP on or before Monday noon. Those groups with approved working title already should resend it for final approval. To reiterate, your title should reflect the respective issue, sector and location of your chosen research study. Salamat po.

Hashtags

#criticism&selfcriticism
#token
#praxisoffinancialliteracy
#commandismo
#failonngayon
#careforthecaregivers
#securethejobinsecure
#viciouscycle
#cafeamadeo
#dysfunctionallyobstructive
#matabanglupain
#kimchi-unlimited
#kungmakaastapyudal
#ultrademocracy
#yahuhu

Thursday, June 26, 2014

HELP HELP HELP HELP

Please help us (Charles, Tryshy, Prof Ruth Shane and Diwang Lagalag) produce updated course orientation materials such as Development Studies brochure, PPT presentation, and AVP by sending relevant photos of Development Studies people and activities to jnponsaran@yahoo.com.

#help
#kulit

Wednesday, June 25, 2014

Blog survey on political development (part 2)


"Ito ay ang pagkamulat ng madlang nakararami upang organisado silang magkaroon ng kapangyarihan sa kabuhayan at politika." - Prof Roland Simbulan, Development Studies and Public Management Professor


"Ito ay ang pag-unlad ng relasyon sa pagitan ng dalawang tao o maging uri." - Gian Siapo, mag-aaral ng Dalubbanwahan


"Political development is a result of economic development.  We can only have leaders that are not from the landed class if we resolve the agrarian question in the countryside.  There also lies the determination whether political monopolies will be dismantled in the provinces." - Congressman Teri Ridon, people's lawyer and a graduate of Development Studies 

Hashtags

#salimbayan
#coop
#salamatbianca&charles
#mainpriority
#neveragain
#declutter
#newcover
#contestingdevelopmentbook
#bahaybuhay
#financialliteracy
#it'snevertoolate
#retool
#brochures
#giftbanking
#entrepzeal
#"fooltime"

Tuesday, June 24, 2014

Blog survey on political development


"When I think of political development, I think of the maturation of political institutions as they become more complex and adapt to the needs of the body politic.  I think this particularly applies to electoral systems (such as the proportional representation system) and the checks and balances of various branches of the government." - Prof Kevin Punzalan, DLSU

"Essentially, it encompasses political maturity, honest and dependable elections (which we don't have), and a working constitution that guides us to exercise our freedom." - Teresita Ang See, peace activist

"Political development is the process of evolving institutions of governance in the public sphere." - Prof Erle Frayne Argonza, development sociologist

"Pag-unlad ng sistemang pampolitika tungo sa isang makabayan at makamasang kaayusan, sa pamamagitan ng pagpapataas ng pampolitikang kamalayan at pagpapakilos ng iba't ibang batayang sektor ng lipunan." - Miguel Deanon, mag-aaral ng Araling Pangkaunlaran

"Political development is a regime free of bureaucratic inefficiency, bureaucratic corruption and bureaucratic capitalism." - Carlo Tan, Development Studies student

"Political development is when we elect better leaders." - Prof Xiao Chua, DLSU

"Political development connotes advancement and maturity in the way people view politics, government and societal institutions." - Prof Julian Advincula, UP Manila

"Para sa akin, ang konsepto ng political development ay tumutukoy sa positibong pagbabago sa sistema ng pamamahala, at pagiging sensitibo at masuri ng gobyerno.  Nakapaloob dito ang tunay na pagkilala sa kaisipan ng bawat mamamayang nasasakupan at pagsasang-alang-alang ng kanilang kakayahan at karapatan sa mga kaalamang may kinalaman sa mga isyung panlipunan." - Donna Magsino, mag-aaral ng Araling Pangkaunlaran

"Sa antas ng indibidwal, ito ang pagkilala na ang personal ay politikal, at ang kasanayang magsuri ng personal na sitwasyon sa konteksto ng mga salik na politikal.  Kung sa antas panlipunan, ito ay ang pag-unlad ng mga institusyon at maging ang mga halagahin ng mga mamamayan para sa pagsuri at pagtugon sa mga kinakaharap ng isang lipunan." - JM Lanuza, mag-aaral sa masterado, UP Diliman

"Advancement of the interest of the people through national sovereignty, government integrity, and genuine development.  It is also the capacity of our state to mobilize national resources for the benefit  of the people guided by the concept of institutional accountability and transparency." - Prof Reginald Vallejos, UP Diliman DPA student

"Political development refers to the process of building the capacities of peoples and communities toward active and meaningful participation in the decision-making at all levels of government.  It involves the process of empowering peoples and communities to take charge and decide their destiny." - Dr Nymia Pimentel-Simbulan, incoming chair, DBS


Saturday, June 21, 2014

My basic tips in choosing a thesis topic

Choose a research topic that is:
- development-oriented, purposive, and contributory to the empowerment of the marginalized and disenfranchised sectors
- issue-specific, area-specific, sector-specific, time-specific and, of course, if it is a policy research or evaluation research it should also be policy-specific
- responsive to the identified research gaps in the field (hindi dapat palasak kaya mahalaga ang RRL)
- of interest to you
- within the limit of your available resources
- a product of serious reading, observation, interviewing, reflection/introspection and decision-makingHashtags #selffulfillingprophecy

#drarceo
#drdabalos
#drsigue
#drlucas
#drabrenica
#drvillarin
#attyrenticruz
#profbuenaventura
#drluna

SALIMBAYAN 2014

Sa pangunguna ng Development Studies Program ay magkakaroon ng konsultasyon sa mga piling pambansang pangmasang organisasyon at mga institusyong pananaliksik upang mas palakasin at palalimin ang pampamayanang ugnayan at oryentasyon ng kurikulum, pananaliksik at adbokasiya ng pamantasan at programa.  Pinagtitibay ng gawaing ito na ang UP at Development Studies Program ay may malaking pananagutan na dapat gampanan sa sambayanang Pilipino.

Sa panimula ay mahahati sa apat na grupo ang konsultasyon: pesante/mangingisda/katutubo, manggagawa, maralitang tagalunsod at institusyong pananaliksik.  Bukod sa Development Studies Program ay magiging katuwang din sa gawaing ito ang Development Studies Society.

Thursday, June 19, 2014

Hashtags comeback

#mpa
#microdialectics
#recordkeeping
#financialliteracy
#MDG
#rizal
#updatingCV
#giftbank
#emotionlesssocietyinislaputingbato
#6FTs
#correspondencewriting
#happybirthdayNNP
#sastre
#latestmeralcobillrevealed
#jobsDB
#outflow

Scrutinizing MDG

After writing a commissioned article about the UN Millennium Development Goals,  I realized that it requires serious mainstreaming in various Development Studies courses, notably DS 121 and DS 112, and more serious analysis to expose its drawbacks and controversies.  #criticalpoliticaleconomymode: ON AND FULLY CHARGED #grrrrrrrrrr


Wednesday, June 18, 2014

Uno para kay Therese

Paumanhin kung mala-guro pa rin ang pahayag na ito.
Pero tiyak ako, sa ipinamalas na husay at dedikasyon ni Therese sa nakaraang tatlong klase namin, ay magiging 1.0 muli siya sa DS 121 ngayong papasok na semestre.
Subalit, maliban sa grado, kaalaman at kasanayan,  kapwa rin o kung hindi man ay pinakamahalaga ang karakter - tatlong bagay na taglay ni Therese na sana ay magagamit niya sa kanyang pagiging alagad ng kaunlaran sa hinaharap.
Maaga man siyang lumisan, tiyak na hindi masasayang ang mga ito dahil magsisilbi siyang inspirasyon para pamarisan ng marami.
At habang kasama namin sa programa ang kanyang mga kamag-aral at kakurso, magiging parang kasa-kasama rin namin siya sa klase at sa iba pang makabuluhang larangan ng buhay.
Salamat at pagpupugay kay Therese...


Thursday, June 12, 2014

...
Salamat, Therese


--,--'------'-----{@
Para kay Therese

June 26, 2012 nang una akong nabigla sa aking pagpasok sa GAB 301B dahil bumungad sa akin ang isang napakagandang banner para sa isang NSTP ACLE ukol sa politics of  education.  Pinakamagandang disenyo ng banner ito sa kasaysayan ng aking pagtuturo, at marahil maging sa buong panahon nang ilalagi ko sa propesyong ito.

Kahanga-hanga rin ang flip chart ng inyong grupo ukol sa pedagogy of the oppressed.  Excellent in terms of both form and substance.  Napakalaki rin ng ambag mo sa pagbuhay ng ating mga booth tuwing DSS at Development Studies Weeks. #minutetowinitdevstudeditionetc

Batay pa lamang sa mga ito ay alam ko nang magiging matagumpay ka sa pag-aaral at maging sa anumang propesyong tatahakin mo.  A person of brain, beauty and character, I must say.

Hindi ko rin malilimutan ang ipinakita mong malasakit sa mga kapwa mag-aaral sa pamamagitan ng pagpapaalala na huwag magpapabaya sa klase.  

At sa mga biruan sa loob at labas ng klase, laging nakahanda ang iyong mga ngiti ng pakikisama at pakikiisa.

Salamat sa  pagbabahagi ng iyong kabaitan, talino at pagkamalikhain sa amin at sa programa.

Pinakamataas na pagpupugay sa iyo, kasama, kaibigan, anak, at kapwa mag-aaral ng lipunan at kaunlaran.

Mahal na mahal ka namin ng iyong mga naging kamag-aral at guro.

Hanggang sa muli, Therese...

Wednesday, June 11, 2014

COURSE HIGHLIGHTS (Ponsaran's tentative load)


Development Studies 121
Poverty theories and concepts
Poverty statistics and research
Poverty by sector and region
Globalization of poverty
Anti-poverty intervention

Development Studies 112
Third world definition and situationer
Third world environment
Third world public health
Third world population
Third world migration

Development Studies 199.1
Development research overview
Mainstream research paradigms
Alternative research paradigms
Research process
Research ethics

Development Studies 126
Political sociology in the Philippines
Political economy of the Philippines
Political law in the Philippines
Political communication in the Philippines
Development communication in the Philippines

Economics 115
Consumer movement: history and prospects
Cooperative movement: history and prospects
Fair trade movement: history and prospects (local)
Fair trade movement: history and prospects (global)

NSTP
UP History and Situationer
UP and the State
UP and the Development Sector
UP and the Mass Movement
UP and Globalization

Monday, June 09, 2014

Development Studies Practicum Objectives


- Integrate with the marginalized sector of the Philippine society
- Conduct social research regarding the socio-economic and socio-political conditions of the rural poor.
- Examine the root cause of rural poverty and underdevelopment.
- Participate in the production work of the basic sectors.
- Conduct awareness campaign and advocacy work.

Development Studies Program Objectives (updated)


- Demonstrate competence in using theoretical foundation and analytical tools in studying development and underdevelopment in the context of  Philippine and Third world realities.

- Conduct social research for development work with the aid of appropriate information and communication technologies.

- Display the culture of nationalist and community-based development scholarship and practice.

- Capable of being advocates of community development to empower the marginalized and disenfranchised sectors.

- Develop appropriate development models based on the critical evaluation of the local conditions and similarly situated countries in the Third World.

Hashtags

#kimchichige
#greentea
#maverick
#sharingvegetableseeds
#newdevstudbrochureWIP
#save&invest
#laing&munggo
#assertademocraticRGEPconsultation
#thinkofpossiblethesistopics
#labong
#tagaytayconference

Friday, June 06, 2014

Development Studies 140

Development Studies 140 (Special Problems in Development)
Focus: ASEAN Economic Development and Relations with US and China
Faculty: Prof Roland Simbulan, MPA
Note: This subject may be taken as an elective for Development Studies majors and a cognate for non-Development Studies majors

New Development Studies faculty members

Prof Reginald Vallejos
University teacher, administrator and community organizer
BA Development Studies at UPM - Best Thesis
Master in Public Administration at UPD (major in Organizational Development)
Doctor in Public Administration at UPD (on-going)


Prof Ida Marie Pantig
Health researcher and project manager at PIDS
Shared faculty of the Master in Management Program
BA Development Studies - cum laude
Master in Public Policy from the University of Tokyo

Reiteration

I remain in UP mainly because of these four reasons:
- academic freedom
- psychic income
- responsible, conscientious. and appreciative students
- genuine concern from faculty mentors and friends


Thursday, June 05, 2014

Ponsaran's tentative academic load

Development Studies 112 - Third World Development
Development Studies 121 - Study of Philippine Underdevelopment
Development Studies 126 - Politico-Administrative Institutions and Behavior
Development Studies 199.1 - Development Research Methods
Economics 115 - Philippine Economic History
NSTP - Sectoral Studies

#tulunganninyoakongganapnaipatupadangnoassignmentpolicy

Development Studies Program roster of faculty

Prof Roland Simbulan (Master in Public Administration, New York University)
Prof Allan Joseph Mesina (Master in Environmental Management and Development, Australian National University)
Prof Chester Arcilla (PhD in Sociology ongoing, UP Diliman)
Prof Ruth Shane Erive (Master in Business Administration ongoing, DLSU)
Prof John Ponsaran (Master in Public Management, UPOU)
Atty Karol Sarah Baguilat (Bachelor of Laws, UST)
Atty Mia Zorayda Wacnang (Jurisdoctor, Ateneo De Manila University)
Dr Rommel Linatoc (PhD in Community Theater, United Kingdom)
Prof Reginald Vallejos (Doctor in Public Administration ongoing, UP Diliman)
Prof Ida Marie Pantig (Master in Public Policy, University of Tokyo)

#aralingpangkaunlaranparasabayan!

Random points

- Our deepest condolences to the family of Madam Lina V.
- The OBE compliance is a dialectical experience for many critical thinking educators.
- Welcome back, Prof Reginald Vallejos and Prof Ida Pantig, to the Development Studies Program.
- I am a firm believer of shared governance and shared accountability.
- I will be busy next week in drafting entries about concepts and issues in development studies as part of the Sentro ng Wikang Filipino's CAS glossary project.
- I was appalled to see an AVP of the UP Naming Mahal featuring and as if venerating an undeserving individual.
- No to textbook-only education, yes to experiential and cooperative learning!
- I learned from a recent conference that we should "know our biology and ecology", meaning ourselves and the environment where we are situated.
- We only demand desirable change, period!

Tuesday, June 03, 2014

Feature writing


Feature Writing Tips
By Aurelio Isaac L. Doctor

.
Always do your best to write simply, so anyone can understand it.
.
Make sure your paragraphs have a clear and logical flow.
.
Research well on the topic and triangulate your sources.
.
Check your grammar.
.
Use words that really paint a picture in the readers’ minds.
.
Read and learn from the works of other authors, like Conrado de Quiros.
.
Keep in mind Senator Miriam Santiago’s words that plagiarism is punishable by death.
.
Be receptive to your professor’s/editor's criticisms and corrections.
.
As cliché as this sounds, have fun writing and you’ll have a much easier time.


Random points (updated)

- Done with the eco-holiday and OFW remittance commissioned articles
- Preparing for the OBE conference at Century Park sponsored by UPM
- Applying 5S in controlling clutters
- Updating my CV in compliance with the university guidelines
- Collecting seedlings of fruit-bearing trees for replanting at our backyard
- Updating my reading list for the 1st semester of AY 2014-2015
- Chanced upon an original Godzilla collectible in a Japan Surplus shop for only 20 pesos
- Taking advantage of in-season fruits this summer
- Wishing all the job hunters well in their endeavor
- Bought Juggernaut, Captain America and Predator action figures

Monday, June 02, 2014

Hashtags

#labong
#vegetableseeds
#obeconference
#nowaybutup
#farmsystems
#competitivemode
#filemanager
#maturityforsale
#changemanagement
#econ115
#ds126
#ds121
#ds199.1
#nstp1
#irrationalityofrationalityinUPshet

Sunday, June 01, 2014

Hashtag days of the future past

#applemango
#eskaparate
#generalcleaning
#debtofgratitude!
#savesavesave
#amaranthharvestunlimited
#107borderline
#maybethistimehehe
#collectoystarget:yokozunavoltesVmagnetokingkong
#congratsprofreggie&profida
#extended
#cluttercontrol101
#500
#noassignmentpolicywillnowbeareality
#accounting
#pizza
#financialliteracy
#sewook
#profcleve
#chefSSP
#kayonaman
#respite