Monday, June 30, 2014

Salamat

- Salamat kay Charles sa pagbuo ng bagong Development Studies brochure.  Ipapamahagi ito sa gaganaping Salimbayan, Pagsalubong 2014, at pagbisita namin ng DevSoc sa mga piling hayskul sa Maynila.
- Salamat kay Carlo sa pagtipon ng kanyang mga orihinal na larawan at mga larawang kuha ng iba para sa binubuo ni Trysh na Development Studies AVP na kapwa rin dapat ipagpasalamat dahil sa malaking maitutulong nito sa pagpapalaganap ng kurso.  Kapwa rin sila aktibo sa pagkuha at pag-iimbak ng mga litrato ng mga mahahalagang kaganapan sa programa, departamento at kolehiyo.
- Salamat kay Amihan para sa kanyang patuloy na malasakit at pakikiisa sa programa sa pamamagitan ng pagiging giya at tagapag-ugnay ng praktikum, tagapagsalita sa career orientation, kinatawan ng alumni para sa pagtatasa ng kurikulum at pagbisita tuwing Linggo ng Agham Panlipunan at Araling Pangkaunlaran at marami pang makabuluhang ugnayan.