Tuesday, June 30, 2009

Mula sa masa, tungo sa masa

"Nakikita ko na ang kahalagahan
ng pagiging makabayan.
Nakikita ko na kung bakit ang mga
Iskolar ng Bayan ay laging lumalaban.
Gusto kong maging parte rin ako ng pagbabago
tungo sa ikabubuti ng bansa.
Ang mga mamamayan ang nagpapaaral sa akin ngayon
kaya balang araw, sila naman ang paglilingkuran ko."

-XXXX-34087

Monday, June 29, 2009

PAGKILALA

Pinakamataas na pagpupugay sa lahat
ng mga mag-aaral na bumuo sa
DALUYONG: Pakikibaka ng Masa sa Gitna ng Krisis.
Higit sa lahat ay kinikilala ko ang inyong ipinamalas na
husay, katatagan at sigasig sa nakaraang praktikum.


June 30-31 agenda

Tuesday, June 23, 2009

TagubilinSa mga kasalukuyang mag-aaral ng
Development Studies sa lahat ng antas,


Mahalagang makadalo at mabuo ninyo ang DALUYONG
Practicum Conference sa ika-26 ng buwang ito.
Makakaambag ito ng malaki upang mas maunawaan
ninyo ang katangian ng ating kurso at mas maihanda
kayo sa inyong practicum sa hinaharap.
Huwag natin sayangin ang pagkakataong ito.
Bukod dito ay pagpapakita ito ng inyong
pakikiisa sa mga kapwa mag-aaral ng kurso
na silang bumuo ng pagtatanghal.
Sa katunayan, kaya nila ito inorganisa ay para mismo sa inyo.
Makiusap sa inyong mga propesor na mapahintulutan
kayong makadalo sa minsan sa isang taong gawain tulad nito.
Inaasahan na gampanan ito ng buong klase
sa pangunguna ng blockhead.

Monday, June 22, 2009

The following classes are required to attend the DALUYONG Practicum Conference

 • NSTP CWTS 1 (Development and Social Change)
 • DS 123 (Filipino Identity and Culture)
 • DS 127 (Human Ecology and Development)
 • Econ 151 (Public Finance and Development)
 • Econ 115 (Philippine Economic History)
 • DS 126 (Politics, Governance and Development)

Programa


DALUYONG
Ang Pakikibaka ng Masa sa Gitna ng Krisis
Development Studies Practicum Conference 2009


Unang bahagi

I. Pambansang awit sa pangunguna ni Kate Martinez
II. Inbokasyon sa pangunguna ni Dyan Elefan
III. Pambungad na pananalita mula kay Prop. Roland Simbulan
IV. Mensahe ng pagtanggap mula kay Ces Politud
V. Introduksyon
VI. Mga presentasyong audio-visual
A. Abante: Hacienda Luisita Noon at Ngayon (Tarlac)
Awiting Buhay at Bukid na itatanghal nina
Karen Honrade at Dyan Elefan
B. Huwad na Kaunlaran (Batangas)
Awiting Hacienda Looc na itatanghal ng grupo
mula sa Batangas
C. Siklo ng Panaghoy (Bulacan)
Sabayang pagbigkas na pinamagatang
Panaghoy ng San Isidro na itatanghal ng
grupo mula sa Bulacan
D. Katig: Sandigan ng Masang Namamala-
kaya
(Binangonan)
Tulang Katig na itatanghal ni Pat Rosales
Political jokes (unang bahagi)
E. Obras Publikas: Bakal at Lupa (Nueva Ecija)
Awiting Ms. Yam na itatanghal ni Ienne
Eguico
F. Sa Ngalan ng Lupa: Kwentong-Buhay
ng mga Lider-Magsasaka
(Cavite)
Awiting Dapat Bawiin na itatanghal nina
Nika Caranto at Pat Rosales
VII. Haiku ukol sa mga usaping panlipunanIkalawang bahagi

I. Introduksyon
II. Mga presentasyong audio-visual
A. Ang Dagundong sa Parawagan (Montalban)
B. Kiriwi: Kasalatan sa Batayang Pangangai-
langan ng Tribong Alagan Mangyan

(Mindoro)
Awiting Tugon na itatanghal nina Kate
Martinez at Jonathan Meneses
C. Riles o Dalisdis: Ang Pangamba ng Upland
Farmers ng Sitio Ricafort
(Bulacan)
III. Political jokes (ikalawang bahagi)
IV. Tanghal-tula ni G. Axel Pinpin
V. Parangal sa mga giya, POs at foster families
VI. Mensahe mula sa mga tagapayo na
pangungunahan ni Dr. Edberto Villegas
VII. Mensahe ng pakikiisa mula kay Enrique Tejada,
tagapangulo ng NNARA Youth UPM
VIII. Mensahe ng pakikiisa mula kay Faculty Regent
Dr. Judy Taguiwalo
IX. Awiting Sikhay na itatanghal nina Ienne Eguico at
Yfur Fernandez
X. Pangwakas na pananalita mula kay Atty. Karol
Sarah Baguilat
XI. Progresibong UP Naming Mahal

Sunday, June 21, 2009

Generic excuse letter for non-DevStud majorsUnibersidad ng Pilipinas
Programa ng Pag-aaral Pangkaunlaran
Departamento ng Agham Panlipunan


Hunyo ____, 2009


_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________Prop. ________________________

Magandang araw po.

Ang Programa ng Pag-aaral Pangkaunlaran (Development Studies) ay nagsasagawa po ng taunang kumperensya tampok ang karanasan ng aming mga praktikumer sa pag-oorganisa at pakikipamuhay kasama ang mga batayang sektor (magsasaka, mangingisda at katutubo) sa lalawigan. “DALUYONG: Pakikibaka ng Masa sa Gitna ng Krisis” ang tema para sa taong ito. Mayroon pong walong audio-visual presentation (AVP) na itatanghal kabilang ang ilang tanghal-tula, awitin, sabayang pagbigkas at iba pa.

Kaugnay nito ay nais ko po sanang hilingin na mapahintulutan ninyong makadalo ang inyong mga mag-aaral sa asignaturang ________ (seksyon: ______, oras ng klase: ______) sa kumperensyang ito.

Inaasahan pong makakaambag ang gawaing ito sa pagpapalalim ng panlipunang kamalayan ng ating mga
mag-aaral sa pamantasan.

Sana po ay mapagbigyan ninyo kami.


Lubos na gumagalang,


Prop. John N. Ponsaran
jnponsaran@yahoo.com

Saturday, June 20, 2009

Election registration stats

VFA haikus*


White men with their guns
VFA as their passport
Death is what they bring

by G. Becina
DS 126

* * *

Tulong na handog
Dala'y baril at g'yera
Gulo at dusa

ni A. Tan
DS 126


* * *


Tila ayuda
Sumusira na pala
Ng soberanya

ni F. Sagnip
DS 126

* * *


Sampung taon na
Kano ay nandito pa
Palayasin na!

ni N. Camunay
DS 126

* * *


Visiting Forces
Favors U.S. interests
Abolish it now!

by J. Barrios
DS 126_________________________________________
*halaw sa artikulo ni Prop. R. Simbulan ukol sa
pagtatasa sa nakalipas na 10 taong pag-iral ng VFA
http://www.cenpeg.org/IA%202009/IA/IA_07_s2009.htm

DevStud majors: Excuse letter na dapat maibigay ninyo sa inyong mga guro. Kumuha ng pirmadong kopya nito sa desk ko sa DSS.

Unibersidad ng Pilipinas
Programa ng Pag-aaral Pangkaunlaran
Departamento ng Agham Panlipunan
Hunyo __, 2009

____________________________
____________________________
____________________________
____________________________Prop. _______________________


Magandang araw po.

Ang Programa ng Pag-aaral Pangkaunlaran (Development Studies) ay nagsasagawa po ng taunang kumperensya tampok ang karanasan ng aming mga praktikumer sa pag-oorganisa at pakikipamuhay kasama ang mga batayang sektor (magsasaka, namamalakaya at katutubo) sa lalawigan. “DALUYONG: Pakikibaka ng Masa sa Gitna ng Krisis” ang tema para sa taong ito. Mayroon pong walong audio-visual presentation (AVP) na itatanghal kabilang ang ilang tanghal-tula, awitin, sabayang pagbigkas at iba pa.

Kaugnay nito ay nais ko po sanang hilingin na mapahintulutan ninyong makadalo ang inyong mga mag-aaral na DevStud sa asignaturang ___________ (seksyon: _____, oras ng klase: ______) sa kumperensyang ito.

Makakatulong po ito ng malaki upang maihanda sila sa kanilang praktikum sa mga susunod na taon.

Sana po ay mapagbigyan ninyo kami.Lubos na gumagalang,


Prop. John N. Ponsaran
jnponsaran@yahoo.com

Haiku on social issues
Stop landlordism
We will fight for what is ours
Peasant uprising!

TUNAY NA REPORMANG AGRARYO
ni Reggie Quinn Soriano
DevStud NSTP I


* * *

Marcos binangga
Nang dam iyong kinontra
Buhay inalay.

MACLIING DULAG
ni Mariella Anna D. Hizola
DevStud NSTP I

* * *

People have the pails
Private sectors own the pipes
No pay, no water!

WATER DEMOCRACY
by Lean Akiko G. Sunga
DevStud NSTP I

* * *


Congress turns broker
Wanting to sell out our land
And we'll soon suffer.

HOUSE RESOLUTION 747
by Katrina Beatrice M. Atienza
DevStud NSTP I


* * *

Peasants left landless
Betrayed by their own leaders
In their own country.

HOUSE RESOLUTION 747
by Katrina Beatrice M. Atienza
DevStud NSTP I


* * *

Isa lang AKO
Pero kung pati KAYO
May PAGBABAGO.

PULONG-MASA
ni Noreen H. Sapalo
DevStud NSTP 1


* * *


Juan, gapasin mo
Ang mga palay at ang
Gobyernong bulok

KARET
by Maria Carmela Joven
DevStud NSTP I


* * *


Shattered, the culture
That grants race its living proof
By men clung with greed.

ETHNOCIDE
by Abigael Jamille P. Julao
DevStud NSTP I* * *


Repressed and abused
Farmers seeking for justice
This is their battle

AGRARIAN ACTIVISTS
by Beverly Ocampo
DevStud NSTP I* * *


Release a hero
The truth shall be heard again
So it was written.

AXEL PINPIN
by Julienne Cabahug Lomocso
DevStud NSTP I


* * *

Time to change the rules
We'll do it for our daughters
So they'll not suffer

PEASANT WOMEN
by Aubrey Nicole L. Arboleda
DevStud NSTP I


* * *

They get fat profits
Beneath the bed of roses
Lives have fallen off.

CORPORATE GREED
by Rosheic V. Sims
DevStud sophomore* * *


Complete dominance
Loathed for over brimming greed
Does he own the land?

PANGINOONG MAY LUPA
by Jona Marie Bautista
DevStud sophomore


* * *


Tomorrow’s gift is
Negative inheritance
Is that all there is?


CHRONIC POVERTY
by Gerald Padilla
DevStud sophomore


* * *


Massive conversion
Development for profit
Threat to society

GOLF TOURISM
by Amorn Dianne Arnanta
DevStud sophomore

* * *

Balanced, 'twas never
One was used, the other gained
Fairness overlooked

UNFAIR TRADE
by Kenneth More
DevStud sophomore

* * *

Iyo bang dinig
Pabulong niyang tinig
Isko, lumaban!

OBLATION
ni Kim Harold Peji

Friday, June 19, 2009

Haiku (freshies and sophies)

June 23 Agenda

 • NSTP - Walang klase dahil bahagi ako ng lupon na uupo
  na mag-gagrado sa ikalawang grupo ng mga aplikanteng
  guro na tatapat sa oras ng klase natin. Sa halip ay
  pagtuunan ng pansin ang 2 rekisitong dapat ninyong
  tapusin (haiku, repleksyon sa nakaraang DevStud orientation).

 • DS 123 - Walang klase dahil sa nabanggit sa itaas at para
  mas mapaghandaan natin ang DALUYONG practicum
  conference. Sa halip, basahin ang dalawang ito:
  Eat food =
  http://services.inquirer.net/print/print.php?article_id=20080801-151937
  Nutritionism =
  http://services.inquirer.net/print/print.php?article_id=151481
  Kapwa natin tatalakayin ang 2 artikulong ito ni M. Tan
  sa pagbabalik natin sa silid. Bahagi pa rin ito ng ating
  paksang Health and Society: Philippine Experience.

 • DS 127 - Walang klase. Sa halip ay gumawa ng mga
  book mark na inyong ipamamahagi sa DALUYONG
  bilang tulong at pakikiisa sa mga DevStud senior.
  Ang siping ito ang gagawan ninyo ng book mark:
  "Courage to the last breath makes
  the martyr live beyond death." - JMS
  Maging malikhain sa disenyo pero tiyaking
  angkop ito sa tema ng Daluyong. Malinaw pa rin
  dapat na mababasa
  ang mensahe at hindi magastos.
  Bumuo grupo na may 4-5 myembro.
  Ang bawat grupo ay inaasahang makakapagpasa
  ng 25-30 bookmark. Ipasa ang mga book mark
  kay Janno Onanad sa Martes.

 • Econ 151 - Basahin ang Overview of Public
  Fiscal Administration
  ni Cuaresma, NCPAG.
  May kopya akong ipapahiram sa inyo.
  Maaaring gawing 5 ang Q&A sa tinatapos ninyong
  praymer kung nahihirapan kayong bumuo ng
  diskurso sa 3 Q&A lamang. Ipasa ito anumang
  oras sa Martes sa jnponsaran@yahoo.com.
  Walang attachment pakiusap.

Thursday, June 18, 2009

DALUYONG: AVP line-up for the annual DevStud practicum conference

 • Katig: Sandigan ng Masang Namamalakaya
  (Binangonan)
  nina Caranto, Lopez, Mayoca at Rosales
  Tagapayo: Prof. Roland Simbulan

 • Ang Dagundong sa Parawagan (Montalban)
  nina Advani, Belgira at Tecson
  Tagapayo: Prof. Roland Simbulan

 • Huwad ng Kaunlaran (Batangas)
  nina Javier, Meneses at Villanueva
  Tagapayo: Dr. Edberto Villegas

 • Sa Ngalan ng Lupa:
  Kwentong-Buhay ng mga Lider-Magsasaka
  (Cavite)
  nina Angeles, Baquiran, Bruselas, Elefan at Tan
  Tagapayo: Dr. Edberto Villegas

 • Kiriwi: Kasalatan sa Batayang Pangangailangan
  ng Tribong Alagan Mangyan
  (Mindoro)
  nila dela Cruz, Hechanova at Lara
  Tagapayo: Prof. John Ponsaran

 • Bakal at Lupa: Obras Publikas (Nueva Ecija)
  nina Cauton, Concepcion at Politud
  Tagapayo: Dr. Edberto Villegas

 • Abante: Hacienda Luisita Noon at Ngayon (Tarlac)
  nina Eguico, Honrade at Yasay
  Tagapayo: Dr. Edberto Villegas

 • Siklo ng Panaghoy (Bulacan)
  nina Fernandez, Gamao, Martinez at Onanad
  Tagapayo: Prof. John Ponsaran

Agenda (June 19)

Wednesday, June 17, 2009

Transformative education

"Transformative education is education that
will not only mold minds but shape values,
an education that enlightens the students to the
realities of our society without compromising idealism,
develops compassion to others and
sustain passion to bring about change."


-Atty. Rowena Soriano
BSP Legal Department
UP Manila Political Science Program

DALUYONG audio-visual presentation criteria for judging

 • Social relevance and critical analysis - 40%
 • Effectiveness as an advocacy material - 20%
 • Logical flow - 10%
 • Creativity - 10%
 • Originality - 10%
 • Visual clarity/quality - 1o%

Paanyaya sa lahat


Tuesday, June 16, 2009

Wanted Ad

BE PART OF A HISTORIC PROJECT!

The Automated Elections System (AES)
2010 project is looking for:

-One IT-competent Researcher; and
Two IT Technical Study Researchers (part-time)

The AES 2010 project is a one-year nationwide policy study
on the May 2010 first automated elections that will look into
the viability of the election technology adopted by the
Commission on Elections (Comelec) as well as its legal
and political implications. An independent study, it is
conducted in partnership with the Dean’s Office,
College of Law, University of the Philippines (UP)
and will last until mid-June 2010.

RESPONSIBILITIES & QUALIFICATIONS:

Position of IT Researcher:

Will provide the technical research of the AES 2010 study
from June 2009 to June 2010 under the Research Team;
Knowledgeable in research design and methodology,
and in writing regular reports for the study;
Preferably a graduate or graduating student of computer science;
Is willing to travel in the provinces to conduct field research,
survey, and observation

Position of IT Technical Study Researcher (2):

Will be part of the Technical Study group that will look
into the technical, infrastructure, and other features
of the Automated Election System;
Assignment will be per activity or as scheduled (part-time basis);
Competence in either computer science or computer engineering;
Is willing to travel in the provinces to conduct occasional
field research and observation starting particularly
in the 3rd quarter of 2009 up to May 2010

Please submit immediately your application
with resume and ID-size color photo to:

AES 2010 POLICY STUDY Office
3rd Floor, Espiritu Bldg. (Law Library)
UP College of Law, Diliman, Quezon City

or

Center for People Empowerment in Governance (CenPEG)
3/F CSWCD Bldg., UP Diliman, Quezon City
TelFax 929-9526; ask for Roda Manalac
Email address;
cenpeg.info@gmail.com

NSTP Advisory

Sunday, June 14, 2009

Readings

NSTP Advisory

What is transformative education?

"Transformative education is necessarily subversive
to the prevailing order of oppression.
It questions everything and trains us how to
think critically, analytically, and independently.
It should also strengthen our social responsibility
towards our community and social milieu."


-Prof. Roland G. Simbulan, MPA
Program Head, Development Studies
Faculty of Development Studies and Management
Faculty Regent (2006)

A(H1N1) Hotlines

 • A(H1N1) Hotline for UPM - 0919-7470570
 • UP Health Service – 554-8400 (local 3953)
 • PGH HICU* – 554-8400 (local 3250)
 • DOH – 711-1001, 711-1002

  _________________________
  *Hospital Infection Control Unit

Wednesday, June 10, 2009

Ang mga matagumpay na 2009 DevStud practicumers

 • Bulacan
  Fernandez, Onanad, Martinez, Gamao
  Adviser: Prof. Ponsaran

 • Cavite
  Elefan, Tan, Baquiran, Angeles, Bruselas
  Adviser: Dr. Villegas

 • Batangas
  Villanueva, Meneses, Javier
  Adviser: Dr. Villegas

 • Tarlac
  Eguico, Yasay, Honrade
  Adviser: Dr. Villegas

 • Nueva Ecija
  Politud, Cauton, Concepcion
  Adviser: Dr. Villegas

 • Binangonan, Rizal
  Rosales, Mayoca, Lopez, Caranto
  Adviser: Prof. Simbulan

 • Montalban, Rizal
  Tecson, Belgira, Advani
  Adviser: Prof. Simbulan

 • Mindoro
  Lara, Hechanova, dela Cruz
  Adviser: Prof. Ponsaran


  Pagpupugay sa inyong lahat!

Tuesday, June 09, 2009

Ponsaran's academic load (1st sem, 2009-2010)

 • NSTP I (Development and Social Change) - TF 8:30-10
 • DS 123 (Filipino Identity and Culture) - TF 10-11:30
 • DS 127 (Human Ecology and Development) - TF 1-2:30
 • Econ 151 (Public Finance and Development) - TF 2:30-4
 • Econ 115 (Philippine Economic History) - W 9-12
 • DS 126 (Politics, Governance and Development) - S 9-12

Transformative education

"Transformative education to me
refers to changing lives and making difference,
not just giving students the opportunity to earn income.
Graduates become ready for life and become contributing members
to society by first enabling positive change in outlook, attitude, etc.
It is also transforming for the teachers,
both lives are touched by the interaction."

-Dr. Josefina Tuazon
Dean, College of Nursing
UP Manila

Monday, June 08, 2009

Suggested general topics for DS 199.1(to be updated)

 • The Political Economy of 'Buy Pinoy'
 • A Critical Assessment of the Pulis OYSTER Program
 • Globalization of Diseases: The Case of A(H1N1)
 • The Political Economy of Nutritionism
 • The Political Economy of Golf Tourism
 • Pork Barrel Politics in the Arroyo Administration
 • The Political Economy of Filipino's Donating Behavior
 • Pawnshops and Undervelopment: The Philippine Experience
 • The Political Economy of Alternative Lawyering
 • A Critical Assessment of UP's Publish-or-Perish Policy
 • Cultural Politics of Axel Pinpin's Protest Poetry
 • The Political Economy of Film Tourism in the Philippines
 • The Political Economy of a CCTV Society
 • A Critical Assessment of Health Financing in the Philippines
 • Post-Marcos Attempts to Change the Charter:
  A Historical and Critical Perspective
 • Micro-blogging and Political Education Among
  the Department of Social Sciences Students
 • Media Literacy of UP Manila Development Studies Students
 • Legislating Budget Reform Agenda
 • A Comprehensive Evaluation of the Rural-based Practicum
  of the Development Studies Program
 • A Critical Assessment of the Impact of Retail Trade Liberalization
 • The Arroyo Dynasty in Philippine Politics
 • The Political Economy of Retirement Villages in the Philippines
 • Aeta's Indigenous and Modern Concept of Poverty
 • Mangyan's Indigenous and Modern Concept of Poverty
 • The Political Efficacy of Senior Citizens in the Municipality of X
 • The Political Efficacy of the Catholic Church Against TNC Mining
 • The Phenomenon of Hidden Unemployment in the Philippines
 • The Dialectics of Student Activists-Parents Relations

Sunday, June 07, 2009

What is transformative education?

"It is something that develops our critical thinking
to help transform the world outside.
From the Greek word skhole, meaning free time,
our scholarship rests on the temporary time --
the leisure, the freedom from economic necessity --
afforded to us by our laboring families and countrymen.
This privilege should be met by efforts to relate
academic studies to crucial subjects that matter to the
people and the nation, and the whole world generally:
poverty and social inequality in general; land reform,
industrialization, freedom from foreign domination,
government reform against corruption and graft, etc.
Transformative education seeks to fundamentally change the
meaning of education (formal, academic education specifically)
from one that merely sees the world outside as an object of study
into an education that is mired in the problems of the world.
Our study of the world outside the classroom is not neutral,
not value-free but laden with interests that we need to question
whether what we are doing are really for the people.
Transformative education struggles to transform
the world in the process of transforming itself."


-Prof. JPaul Manzanilla
Department of Arts and Communication
Former UP Student Regent

random points

 • e-hope = electronic, honest, orderly and peaceful elections
 • justice = as an ideal, it is achieved only if people
  regardless of race, gender, class, religion or
  belief are equal in the eyes of the law (Teresita Ang See)
 • ethnobody = emic local perspective of the body's
  description/meaning. Example: Aeta's perception
  about their body/body parts (Dr. Tess de Guzman)
 • emic = point of view of a cultural insider
  www.louisianavoices.org/edu_glossary.html
 • etic = point of view of a cultural insider such as
  researcher or tourist www.louisianavoices.org/edu_glossary.html
 • bidding = "aims to level the playing field such that bidders
  must bid under the same conditions; and be subject to the
  same guidelines, requirement and limitations, so that the
  best offer or lowest bid may be determined,
  all other things being equal." (Supreme Court)

What is transformative education?

 • "Education should transform heart and conscience
  to enable student to tackle society's problems."
  -Prof. Mariam Tuvera, Economics professor

 • "Transformative education involves influencing the
  students to be agents of social change by giving them
  alternative courses of actions instead of plain criticism.
  -Ms. Malou Cura, SSC Social Studies teacher

 • "Transformative education means materials and matters
  taught are not just hypothetical but are able to transform
  the individuals and that change becomes effective."
  - UP Regent Nelia Gonzalez

 • "Transformative education is an education that liberates
  learners from various forms of slavery such as poverty,
  helplessness, apathy, etc. It's an education that empowers."
  -Dr. Reynaldo Imperial, CAS Dean

 • "Critical reflection usually involves powerful emotions
  or beliefs evident in action; Transformative education
  involves dynamic contemplation on oneself that must
  effect positively in actual life situation."
  -Ms. Jercylene Velayo, English professor

 • "Transformative education is when you develop the
  motivation to apply what you learn intellectually in
  school for the good of the society. Education must not
  be a selfish endeavor just for the advancement of one's
  career but more importantly for the service of others."
  -Dr. Edberto Villegas, Political economy professor

 • "Transformative education pertains to the effective and
  efficient use of education as a means to holistically develop
  individuals and consequently the society in general."
  -Ms. Ma. Lina Eguico, DevStud practicumer '09

 • "Transformative education opens the eyes and enlightens
  the mind of the student to his/her role of contributing
  to the betterment of society. Together with this
  awareness, the development of their desire to promote
  and uphold the ideals of nationalism and independence."

  -Ms. Anna Manarang, DevStud major

 • "Transformative education involves awareness geared
  towards genuine and sustainable development."
  -Mr. Angelo Murillo, Manila Collegian

 • "Transformative education develops
  critical thinking among the students."
  -Dr. Tess de Guzman, DLSU Anthropology professor

 • "Transformative education is learning through serving."
  -Atty. Ismael Khan, Supreme Court

 • "Transformative education effects changes in
  life philosophies ergo decision-making and behaviors
  that validate these changes."
  -Dr. Lilet Galban, Community Dentistry professor

 • Given the present bourgeois miseducation that
  leads to false consciousness, transformative
  education should only mean a mass-oriented,
  nationalist and scientific education.
  It should transcend personal transformation
  and reach ideological and political level.
  It should also accentuate the importance of societal
  transformation through collective action."
  -UP Manila NNARA Youth Chair Enrique Tejada

Thursday, June 04, 2009

NSTP CWTS I (DevStud Reminders)

 • Our NSTP I is scheduled every TF 8:30-10 AM
 • Room assignment is yet to be finalized.
 • NSTP I for this semester centers on Development and Social Change
 • Contemplate about the advantages and disadvantages of social change.
  Observe the patterns of social change in your community and
  analyze if they are contributory to human development.
  Be ready for a discussion about it on our first NSTP session.
 • In case you missed this post:
  http://jk22b.blogspot.com/2009/05/nstp-cwts-i-reminders.html

Intergenerational terrorism

"Kung papahintulutan natin ngayon ang
PINAKAMABABANG Kapulungan
na isulong ang kanilang pansariling interes at ng amo nilang si Gloria,

tiyak na uulit-ulitin ito maging ng kanilang mga kahaliling anak
sa hinaharap sa ating mga magiging anak."

-Poldo Pasangkrus

Play of words in protest to the Cha-Cha Express via Senateless Con-Ass

 • Con-ASS-HOLE
 • Con-Asswang
 • Partido Lakas-Kampi (Palaka) - insulto sa palaka!
 • Lower (low, lower, lowest?) House
 • House of Representathieves
 • CONgress = opposite of PROgress
 • Conniving Asses (ConAss)

Wednesday, June 03, 2009

Myth of invincibility

Inaakala natin na iba lang at hindi kailanman tayo
mabibiktima ng sunog, pagnanakaw, sagasa, cancer,
A(H1N1) at iba pang hindi inaasahang aberya.
Ang katotohanan ay bulnerable tayong lahat.
Ibayong pag-iingat.

Oversubscribed courses resulting in oversupply of graduates

 1. Medical and allied medical fields
 2. Business administration and related fields
 3. Teacher education
 4. Engineering and information technology (IT)

Tuesday, June 02, 2009

random points

 • transactional politics =
  euphemism for buying people for political reasons (De Quiros)
 • peso and popularity = 2 principal factors that will
  prune the number of presidential wannabes (Banayo)
 • innovate, create jobs, and grow the economy =
  3 things that private sector does best (Obama)
 • pop culture = modern opium of the masses (Villegas)

PaanyayaDALUYONG
Pakikibaka ng Masa sa Gitna ng Krisis
2009 Development Studies Practicum Conference

Featuring the audio-visual presentation
of the research outputs of 8
groups of practicumers who immersed
in the provinces of Rizal, Cavite, Batangas,
Tarlac, Nueva Ecija, Bulacan,
and Mindoro during the summer break
plus
protest songs
tanghal-tula
and a lot more


June 26, Friday
CAS Little Theater
University of the Philippines Manila

What do you think is the main feature of a typical Filipino family?

 • Filial piety & cohesiveness - Sharon Caringal, history professor

 • Strong sense of tradition and values i.e. superstitious belief
  and respect for the elderly
  - Bea Rigodon, researcher

 • Mama is the chairperson, treasurer.
  Papa is the director, provider, and deputy of Mama.
  Lolo and lola, extended family are very
  important in the social wellness of the family
  .
  A typical Filipino family is a bit disciplinarian in
  rearing kids. Food must be in the table at all times.
  Pinoys love to eat, pray together, go to church together,
  visit to relatives every now and then, photo together,
  also photo conscious
  - Sociologist Erle Argonza

 • Closely knit - Malou Cura, Social Studies teacher

 • Togetherness - Economist Mariam Tuvera

random points

Monday, June 01, 2009

My UPM teaching chronicle

 • Nov 2002 to May 2005 - part-time contractual lecturer
 • June 2005 to May 2009 - full-time non-tenured
 • June 2009 - permanent full-time

Salamat po

Noong ika-29 ng Mayo ay iginawad ng UP Board of Regents
ang aking tenureship. Salamat sa lahat ng mga nagbigay
sa akin ng kasanayan, lakas ng loob at gabay para makamit ito.