Sunday, June 30, 2013

Reading task for Econ 115

http://www.dannyarao.com/edvil.html

Friday, June 28, 2013

Reading tasks

NSTP - women IPs, commodification of IP culture, ethnocide
Econ 115 - Freedom from Debt Coalition, development finance, Leonor Briones
DS 121 - theories on poverty, Chronic Poverty Research Center, National Anti-Poverty Commission
DS 126 - good governance, rent-seeking behavior, bureaucratic corruption
DS 123 - labas, loob at lalim ng pagkataong Pilipino ni Dr. Prospero Covar; Filipino consciousness: Philosophy of Loob

Agenda July 2 (Tues)

NSTP - long test (IP-related articles posted @ bulatlat.com and tebtebba.org)
Econ 115 - lecture about national economy and patrimony
DS 121 - panel discussion about poverty and vulnerability, poverty and capability, poverty and resiliency
DS 126 - individual speeches (Jess Robredo and good governance, Sonia Lorenzo and good governance, Teddy Baguilat and good governance)
Introductory Economics for MM- lecture-discussion about principles of economics and political economy

Wednesday, June 26, 2013

UPDATED - Reading task and study guide for Introductory Economics for MM

Study the following concepts. As a general guide, relate these concepts to the Philippine public or private sector experience and/or your work or personal experience.
Externalities
Opportunity costs
Production possibilities
Determinants of demand
Determinants of supply
Factor market
Product market
Market failure
State failure
Market fundamentalism
Marketization of society
Marketization of health
Marketization of higher education
Debureaucratization
Cola war
Milk wars
Genuine progress indicators
Utility economics
Health economics
Disaster economics
Forensic economics
Alternative and participatory economics

Agenda - Friday

NSTP - socio-political cosplay about indigenous people struggle; haiku and tanaga submission about socio-economic issues
Econ 115 - start working on your audio-visual presentations; presentation of the AVP posters (LCD reservation c/o Ms Velasco)
DS 121 - panel discussion about poverty and vulnerability, poverty and capability, poverty and resiliency
DS 126 - indiviual speeches (Philippine setting)
Division of spoils after the 2013 elections
Rent-seeking behavior in Philippine politics
How to pass in Civil Service exams?
Passing rate in the Civil Service exams
Absenteeism in the public sector
Public sector unionism 101


Sunday, June 23, 2013

Agenda (June 25)

- NSTP - research well about the assigned IP topics and prepare well for a class discussion
- Econ 115 - lecture-discussion about technocracy in development finance
- DS 121 - lecture-discussion about the use of visual information in qualitative poverty research
- DS 126 - lecture-discussion about ethics for public administrators
- Introductory Economics for MM - lecture- discussion about economic concepts and principles

Note: Prepare for quizzes between discussions.

Wednesday, June 19, 2013

Introductory Economics for MM

Optional requirement (e-mail to jnponsaran@yahoo.com on or before Monday noon)
1. Apply the rational choice theory in the context of your past or present work experience.
2. Apply the concept of economic justice in the context of the local labor condition of a particular subsector of your choice in the service sector.

Agenda (UPDATED)

NSTP - PAGSALUBONG 2013 organized by DevSoc JUNE 21
Econ 115 - final approval of the exhibit photos (LCD reservation c/o Ruth Velasco) JUNE 21
DS 121 - read about visual ethnography, visual sociology and visual anthropology JUNE 21
DS 126 - continuation of the lecture about civil service JUNE 21


Introductory Economics of MM - lecture-discussion about concepts and principles in Economics JUNE 25

Note:
Assigned reading materials
DS 123 - Read Bayan at Lipunan pp. 5-24 (speeches and articles authored by National Artist Bienvenido Lumbera)
NSTP - Read Bakwet at Hindi Magagaping Diwa

Saturday, June 15, 2013

Tasks

Study the following concepts:
NSTP - Development Studies, social development, critical social sciences
Econ 115 - technocracy, technocracy movement, rise of technocracy
DS 121 - culture of poverty, chronic poverty, poverty economics
DS 126 - corruptionary, meritocracy, spoils system
DS 123 - cultural studies, ethnography, cultural economy
Introductory Economics for MM - political economy, social economy, applied economics

Thursday, June 13, 2013

Random points

- Worried about and irked by the misplaced priorities of key people in institutions of higher learning
-Concerned about how our leaders perceive global competitiveness to mean low labor standards, low wage rate and low environmental standards to render the country attractive to foreign plunderers to the detriment of the people's livelihood and environment
- Attended a conference about DepEd's K to 12 curriculum and its impact on UP education
- Got stranded in a heavy traffic jam along Taft and Quirino


Wednesday, June 12, 2013

Introductory Economics for MM reading list


- Where did our growth come from? by Cielito Habito @ www.inquirer.net
- Private sector blamed for lack of jobs @ www.inquirer.net
- 10/16 by Peter Wallace @ www.inquirer.net
- Broad array of groups protest against Aquino government politics that worsen poverty @ www.bulatlat.com
- Passé na nga ba ang national industrialization @ www.pinoyweekly.com

Assigned readings

NSTP (Social Change and Development) - International watchdog says impunity still reigns @ www.bulatlat.com

Econ 115 (Philippine Economic History) - Economic History by Ambeth Ocampo @ www.inquirer.net

DS 121 (Poverty Studies) - Broad array of groups protest against Aquino government politics that worsen poverty @ www.bulatlat.com

DS 126 (Governance and Development) - Civil Service Commission website (About Us section)

DS 123 (Filipino Identity and Culture) - Tribal folks struggle to continue indigenous agricultural production @ www.bulatlat.com

Introductory Economics for MM - Where did our growth come from? by Cielito Habito @ www.inquirer.net


Tuesday, June 11, 2013

Praxis Practicum Conference 2013


PRACTICON COMMITTEES

Overall Coordinators: Margie Sigue and Christa Dabalos
Technical Committee Head: Arkin Arboneda
Exhibit Committee Heads: Luigi Pilarta and Earle Abrenica
Food Committee Head: Albert Gavino
Program Committee Head: Margie Sigue
RTR Committee Head: Rebecca Renticruz
Reservation Committee Head: David Bunao
Invitation Committee Head: Alexandra Balingit
Registration Committee Head: Christa Dabalos
Poster Committee Head: Luigi Pilarta
Guests Committee Head: Philip Garvida
Stage Design Committee Head: Luigi Pilarta
Intermission Committee Head: Roxette Obleno
Marshals: Avengers (joke) To be announced

Emcees:
Morning: Pauline Alcaide and Emjay Raymundo
Afternoon: Kariza Orlanda and Lawrence Macalalag

Saturday, June 08, 2013

Agenda (June 11 Tuesday)

NSTP - orientation and overview
Econ 115 - orientation and overview
DS 121 - orientation and overview
DS 126 - orientation and overview
Introductory Economics (Master in Management) - orientation and overview

Note: Prepare for a possible diagnostic test.

Wednesday, June 05, 2013

Course highlights


NSTP
Peasant Situationer
Indigenous People Situationer
Fisherfolk Situationer
Industrial Worker Situationer
Women Situationer

DS 121 (Philippine Underdevelopment)
Poverty research 
Poverty across regions and sectors
Poverty and unemployment
Income, food and water poverty
Poverty reduction and eradication programs

DS 126 (Politico-administrative Institutions and Behavior)
Administrative culture
Ethics in public administration
Human resource development in the public sector
Comparative local government
Political communication and media ethics

DS 123 (Filipino Identity and Culture)
Crime and society
Religion and society
Health and society
Media and society
Advertising and society

Econ 115 (Philippine Economic History)
Consumer movement
Labor movement
Filipino inventors' movement
Sustainable local trade movement
Sustainable international trade movement

Tuesday, June 04, 2013

Grade 3 Bayabas

Ngayong pagsisimula ng pasukan, naaalala ko ang biro na kung ang section ng mga mag-aaral ay grade 3 mangga o grade 3 bayabas ito ay literal na nangangahulugang sa ilalim nga ng puno ng mangga o bayabas sila magkaklase dahil sa kakulangan ng mga silid-aralan. Kakatwa (o nakakangitngit) nga lamang malaman na ang mga kakulangang ito ay mas isinisisi ng kinauukulan sa mga natural na kalamidad tulad bagyo o lindol sa halip na iniuugat sa mga istruktural na problema sa sistema ng edukasyon at ekonomya ng bansa na pawang mga halimbawa naman ng system-induced disasters.

Monday, June 03, 2013

Random points

Tripartite - tatluhang panig
Linguist - dalubwika
Concept - dalumat
Philippine Studies - Pilipinolohiya
Mantis shrimp - alupihang dagat, hipong urong
Telephone - hatinig (hatid tinig)


...


#simplify, do not complicate
#step down

Sunday, June 02, 2013

Random points

Marami na raw ang nagbuwis ng buhay sa isang irigasyon na aking nabisita dahil "napaglaruan" o "nakursunadahan" ng mga engkanto. Binabalewala ng ganitong mga atrasadong paniniwala ang kapabayaan sa istruktura at pagbabantay sa lugar para maiwasan ang mga aksidente. Ganito rin ang baluktot na paniniwala (false consciousness) tuwing may malulunod sa mga ilog na may isinasagawang malakihan at mapaminsalang quarrying. Sa halip na mapanagot ang sabwatan ng lokal na pamahalaan at pribadong kontraktor dahil sa pinsalang pangkalikasan at ang epekto nitong biglaang paglalim ng ilog ay isinisisi ang trahedya sa mga kababalaghan.


Magiliw na sinariwa ng isang manang na aking nakapanayam (96 taong gulang) ang kanyang kabataan at ang panahon at lipunan kung saan ito uminog. Ang ating mga kasamang nakatatanda ay repositoryo ng makabuluhan at malalim na mga kaalaman at kwentong-buhay. Pinakamataas na pagpupugay sa kanila.

Mahalaga ang paglalakbay sa iba't ibang pook. Tangan ang tamang disposisyon at pananaw ay isa itong mapagpalayang karanasan. Pero iwasang maging dayuhan sa moda ng produksyon, politika at kultura ng ating sariling mga komunidad. #mag-ikot ikot, makisalamuha at makipagtalapapagan din (talakayan sa papag) pag may time  


- Sa bangketa sa poblasyon, isang manininda ng prutas sa kariton ang may epektibo at makabuluhang paraan ng paghikayat sa mga mamimili. Isinulat niya sa mga piraso ng karton ang mga sakit na nagagamot ng kanyang mga kalakal na prutas. May katwiran siya. Wika nga ng isang doktor, "Of all the medicines out of earth, food is the chief." #pharmafood