Tuesday, June 04, 2013

Grade 3 Bayabas

Ngayong pagsisimula ng pasukan, naaalala ko ang biro na kung ang section ng mga mag-aaral ay grade 3 mangga o grade 3 bayabas ito ay literal na nangangahulugang sa ilalim nga ng puno ng mangga o bayabas sila magkaklase dahil sa kakulangan ng mga silid-aralan. Kakatwa (o nakakangitngit) nga lamang malaman na ang mga kakulangang ito ay mas isinisisi ng kinauukulan sa mga natural na kalamidad tulad bagyo o lindol sa halip na iniuugat sa mga istruktural na problema sa sistema ng edukasyon at ekonomya ng bansa na pawang mga halimbawa naman ng system-induced disasters.