Wednesday, March 26, 2014

Highest scorers (in terms of accumulated points)

DS 100 - Tan, Deanon
DS 112 masikhay - Lumibao, Saqueton
DS 112 marubdob - Carpon
DS 199.2 - Buenaventura, Arboneda
EDM 211 - Viray, Arceta
NSTP 2 - Mojica, Cuya, Ocbina

#academicelite
#legit

Tuesday, March 25, 2014

Ponsaran academic load next semester

Development Studies 121 - Study of Philippine Underdevelopment
Development Studies 126 - Politico-administrative Institutions and Behavior
Development Studies 112 - Third World Studies
Development Studies 199.1 - Development Research
Economics 115 - Philippine Economic History
NSTP 1 - Sectoral Studies

Update

DS 100 - done
DS 112 masikhay - done
DS 112 marubdob - done
DS 199.2 - thesis binding and CD burning
EDM 211 - final project combo and ACLE (Damdamdam: Para Kanino ang Kaunlaran?)
NSTP 2 - teambuilding

Monday, March 24, 2014

DS 112

http://www.scdc.org.uk/who/what-is-community-development/

Google Images: Community Development

DS 100 and DS 112

Husayan sa pagsusulit bukas.
Mag-aral mabuti.
Huling pagkakataon ito ngayong semestre upang mamayagpag ang grado.
#bigbigpush

Sunday, March 23, 2014

DS 112

CSWCD website
DSWD website
University of Southern California School of Social Work website
UNDP website
and other relevant community development, community organizing and social work websites.

Paanyaya


DAMDAMDAM: Para Kanino ang Kaunlaran?

sa panulat ni Prop Rommel Linatoc
tampok ang mga mag-aaral ng Araling Pangkaunlaran 122

5:30 ng hapon ngayong Martes (Marso 25)
sa PGH Atrium (sa harap ng PGH Health Service)

#mabuhayangmgaartistangbayan

Tuesday grouping

Red team - Antonio*, Asuncion, Basco, Billones
Gray team - Bruel, Buan*, Buhat, Caranay
Blue team - Cobol, Cordero, Dayandante, Deanon*
Yellow team - Dela Cruz, Gray, Gutierrez*, Julio
White team - Leron, Lim, Lomibao, Lopez*
Black team - Malto, Mansal, Marcelo*, Mariano
Brown team - Mendoza, Montoya*, Mungcal, Nacpil
Green team - Novilla*, Olives, Pador, Ponciano
Orange team - Repollo, Rosales, Santiago, Tan*
Purple team - Tolentino*, Umengan, Ventura, Villarda

*Consolidate and prepare your groupmates.
Exams on Tuesday
1. Exam by elimination
2. Modified group exam (Requires individual effort to merit the grade incentive)

NO SOCIAL LOAFERS PLEASE.

Saturday, March 22, 2014

Random thoughts

- I realized that I failed again in implementing the "no assignment policy" this semester.  Worse, it even turned out to be "more assignment policy". #politicalwillnextsem #needsconstantreminderfromstudents
- I am currently writing an article about Filipino purchasing decision 101 with a Devstud perspective of course, and an accompanying teacher's guide (TG) which contains the objectives, strategies, evaluation and enrichment activity #parangBSeducmajor
- I once contemplated on changing Diwang Palaboy to Diwang Palabok.  Good thing I did not push through with that very bad idea. #firstworldproblem

Top scorers

DS 100 - Deanon, Tan (75 accumulated points)
DS 112 masikhay - Lumibao (68 accumulated points)
DS 112 marubdob - Carpon (92 accumulated points)

#academicelite

DS 112 masikhay and marubdob

Submit a critical essay about the assigned type of tourism activity.  If possible, situate it in the Third World context.
Altura - space tourism
Asprec - gambling tourism
Avenido -agricultural tourism
Banzuela - poverty tourism
Bartolata - coastal tourism
Ignacio - LGBT tourism
Perez - festival tourism
Ricaforte - culinary tourism
Serrano - film tourism
Acosta - grief tourism
Dela Cruz - romance tourism
Del Rosario - historical tourism
Franco - sex tourism
Galgo - health tourism
Janer - cultural tourism
Monzon - urban tourism 
Nacario - bankruptcy tourism
Nombrado - dive tourism
Policarpio - ecotourism
Quinto - military tourism
Senson - reproductive tourism
Sese - sports tourism
Siapo - ethnic tourism
Zubiri - dark tourism

E-mail your output this Monday morning.

DS 100 (submission via e-mail this Monday morning)

Submit an integration paper about 5 online articles authored by the assigned social activists.
Asuncion - Sonny Africa
Basco - Satur Ocampo
Buhat - Edberto Villegas
Cobol - Roland Simbulan
Dayandante - Judy Taguiwalo
Dela Cruz - Carol Araullo
Gray - Antonio Tujan
Gutierrez - Remigio Saladero
Lim - Danilo Arao
Mansal - Giovanni Tapang
Mendoza - Sarah Raymundo
Nacpil - Ramon Guillermo
Pador - Arnold Alamon
Repollo - Gerry Lanuza
Santiago - Antonio Tinio
Umengan - Rolando Tolentino

Paalala

DS 100 at DS 112, husayan sa huling pagsusulit. #hatidnitoayquantumleapsagrado

Friday, March 21, 2014

DS 199.3

Pinakamataas na pagpupugay kina Eman, Arkin, Emjay, Lissette, My at Mara para sa pagtatapos ng inyong tesis sa pangkaunlarang pananaliksik.  Patuloy ninyong subaybayan at suriin ang mga pangyayari ukol sa paksa ng inyong pag-aaral, at sikaping makapag-ambag sa kaganapan ng inyong mga binuong rekomendasyon sa labas ng pamantasan. Ito ang inyong DS 199.3.  Isang karangalan para sa akin na maging bahagi kayo ng ating grupo.  #powerhug #salamatposapakikiisa

Tuesday agenda

DS 100 - final exam (cover to cover)


DS 112 - team building (topic: community development) - modified group exam and exam by elimination
Blue team - Aclan, Aljibe, Altura, Arras*, Asprec, Malabad
Green team - Avenido, Banzuela, Bartolata, Basco*, Bobadilla, Serrano
Red team - Calpatura, Chan*, Cruz, Dalisay, Durana
Ethnic team - Francisco, Guiyab*, Hermogenes, Ignacio, Jose
Purple team - Karamihan*, Lumibao, Luna, Magsino, Naco
Black team - Perez, Ramos, Ramos, Ricaforte, Saqueton*
Invite one senior/junior Development Studies major in your team.
*Please consolidate and prepare your group members.


DS 112 - team building (topic: community organizing) - modified group exam and exam by elimination
Orange team - Acosta, Baco, Bagalayos, Bata*, Betito
Gray team - Carpon, Dador, Dela Cruz, Del Rosario, Dumalaog*
Yellow team - Esquibel, Festin*, Franco, Galgo, Guiang
Pink team - Janer, Jayag, Lumbang*, Magday, Monzon
Brown team - Nacario, Nombrado, Pajinag*, Pinoy, Policarpio, Zubiri
White team - Quinto, Ramirez*, Reyes, Senson, Sese, Siapo
Invite one senior/junior Development Studies major in your team.
*Please consolidate and prepare your group members.


EDM 211 - We will have an ACLE (alternative classroom learning experience) this Tuesday to be held at the PGH Atrium (in front of the health service office) at 5:30 pm in lieu of our regular session.  In preparation for this ACLE, read online articles about indigenous people posted at www.bulatlat.com, www.pinoyweekly.org, www.twnside.org.sg, and www.tebtebba.org.  I will also collect your final project combo in the same venue.  Please inform the rest.


Paalala

- DS 100, DS 112, NSTP, Thesis: Pakilagay ang inyong mga classcard sa ibabaw ng DSS cubicle ko ngayong Lunes. Ipaalam po sa lahat.

- DS 100, DS 112, EDM 211, NSTP at Thesis: Magpasa sa pamamagitan ng e-mail (jnponsaran@yahoo.com) ng reflection at self-assessment ukol sa inyong paggampan sa kurso ngayong Linggo o Lunes ng umaga. Ipaalam po sa lahat.

- Mga mag-aaral ng DS 100 at DS 112 na hindi pa nakakapagtalumpati (Pumili ng paksa sa ibaba at bumuo ng talumpati.  Ipadala sa e-mail bago mag-alas-8 n.g. ngayong Linggo)
Statistics for the Filipino masses
Development research for the Filipino masses
Public policy for the Filipino masses
Health informatics for the Filipino masses
Development Anthropology for the Filipino masses
Psychology for the Filipino masses
Theater for the Filipino masses
Legal education for the Filipino masses
Humanidades for the Filipino masses
Biology for the Filipino masses
Biochemistry for the Filipino masses
Fiscal administration for the Filipino masses
Energy democracy for the Filipino masses
Dermatology for the Filipino masses
Psychiatry for the Filipino masses
Accounting for the Filipino masses
Financial literacy for the Filipino masses

Thursday, March 20, 2014

DS 112

TOXIC LONG TEST TOMORROW

DS 100 (Introduction to Development Studies)

Our final comprehensive examination this Tuesday covers all reading materials, lectures, classroom discussions, speeches, ACLEs, cosplay hand-outs, symposia, magazine project, booklet project, assignments, previous test and LPS questions, and current events.

Bring 5 sheets of yellow pad.

Start reviewing tonight.

#sorrypo
#kayan'yoito
#prerequisite

Friday agenda

DS 100 - political and economic ISMs #studentsrevoltedition #humandakayo #mashumandaako
DS 112 masikhay - long test (coverage: DTI website and Philippine current events on business and economy)
DS 112 marubdob - long test (coverage: DTI website and Philippine current events on business and economy)
NSTP 2 - sustainable toys and educational materials donation drive at the PGH pediatric cancer ward

Tuesday, March 18, 2014

Random points

- Maraming salamat sa mga nakaalala, bumati at nagregalo #grill #singkamas #bibingkinitan #pasaloadjoke
- Hangad ko ang tagumpay ng pagtatanghal ng klase ni Prop Linatoc sa DS 122. #mommy,nasaanangtaonggrasacostumeko?
- Pagpupugay sa mga mahuhusay na talumpati ng mga mag-aaral sa DS 100. #consistent
- Freshies, aalagaan din ninyo ang mga susunod na bunso ng DS. #intergenerationalethics

EDM 211 combo task

- Solodaridad book recommendation
- Checklist(s) about reform in university governance 
- Integration paper about K-12, ASEAN Integration 2015, and shift in academic calendar
- Sociogram

Saturday, March 15, 2014

NSTP

Ngayong Martes ang pasahan ng sustainable toy project.  Personal na ipakita sa akin sa DSS para maaprubahan ko.  Ang mga maaprubahang laruan ay ipamamahagi natin sa pediatric cancer ward ng UP-PGH Cancer Institute.

8:00 - 8:30 am
11:30 am - 1 pm
2:30 - 5:30 pm


DS 100 grade booster

Board game (short or long bond paper, landscape, with illustrations, 12 enabling conditions, 12 disabling conditions, observe parallelism, group output, 3 members per group, no duplication of topics, due date this Tuesday, Madam Diwata Villarda will coordinate the assignment of topics)

judicial activism
state activism
food activism
water activism
cultural activism
environmental activism
HIV-AIDS activism
digital activism
political activism
trade union activism
debt activism
peasant activism
peace activism
anti-globalization activism
labor activism
human right activism
women activism

#researchwell
#includenewideas
#formcontentcriticalinsights

Haiku (choose one topic and submit one entry only)

DS 100 - calibrated globalization, creeping privatization, regulatory capture
DS 112 masikhay - technical smuggling, anti-dumping legislations, sanitary standards
DS 112 marubdob - outright smuggling, countervailing legislations, phytosanitary standards
EDM 211- aliterate, academic-military-industrial complex, TESDA's Supermaid

Research and write well.
Due this Tuesday.

Agenda this Tuesday


DS 100 - speech face off about privatization
DS 112 - board game battle* (population health)
DS 112 - board game battle* (population health)

WARNING TO STUDENTS WITH EXCESSIVE ABSENCES
____________
*using the original board games developed by the DS 112 marubdob class

Thursday, March 13, 2014

Thesis titles - updated


MAKINA AT PAKIKIBAKA:
Sosyo-ekonomikong Kalagayan at Pampolitikang Kamalayan
ng mga Kababaihang Mananahi sa San Miguel, Bulacan
ni Mylin D. Buenaventura
Development Studies Program


POLICY DIAGNOSIS AND PRESCRIPTION:
A Critical Evaluation of the Universally Accessible
Cheaper and Quality Medicines Act of 2008
by Maria Lissette D. Lucas
Development Studies Program


LOCALIZING HEALTH JUSTICE:
A Political Economic Analysis of the State of Healthcare Centers
in the Contiguous Barangays of Malolos City
by Emmanuelle A. del Rosario
Development Studies Program


PEOPLE'S HEALTH IS OUR NATION'S WEALTH:
Implications of the Medical Tourism Program Industry on the Public Health System
by Marie Rosanna C. Villarin
Development Studies Program


CONFRONTING DYSFUNCTIONAL LOCAL ELITE POLITICS:

The Political Economy of Cavite Reapportionment and
the Case of the Lone Congressional District of Bacoor City
by Arkin A. Arboneda
Development Studies Program


REAPING GOLD IN THE AGE OF GRAY:

A Critical Study of the Philippine Public Pension System  
and the Learnings It Can Draw from the Cuban Experience
by Martin Joseph M. Raymundo
Development Studies Program


Thesis adviser: Prof John N. Ponsaran

Wednesday, March 12, 2014

Oh my gulay

http://professionalheckler.wordpress.com/2014/03/10/oh-my-gulay/

#pakibasapo

random points

- In order to be a good writer, one must be a good reader, listener, observer and practitioner.
- Some are better read than heard, others are better heard than read, while there are also those who are good in both fields.
- Many of my students are good writers.  They should seriously consider it as a profession/sideline or an advocacy.
- Writing workshop  = Writeshop

DS 112

Study the content of the international trade menu of the DTI website in preparation for an upcoming long test on Tuesday next week. Prepare well because this test will serve as a grade booster.

Top import suppliers of Ph (DTI, 2013)


 1. 1  China (PROC)
 2. 2  USA
 3. 3  Japan
 4. 4  Taiwan
 5. 5  Korea, Rep. of
 6. 6  Singapore
 7. 7  Thailand
 8. 8  Saudi Arabia
 9. 9  Malaysia
 10. 10  Germany

Top export markets of Ph (DTI, 2013) 1. 1  Japan
 2. 2  USA
 3. 3  China (PROC)
 4. 4  Hong Kong
 5. 5  Singapore
 6. 6  Korea, Rep. of
 7. 7  Germany
 8. 8  Thailand
 9. 9  Taiwan
 10. 10  Netherlands


Friday agenda

DS 100 - speech face off about privatization, sociological cartoon about postmodern development
DS 112 - board game battle* (population health), sociological cartoon about the trade relations of the Philippines with another country of your choice
DS 112 - board game battle* (population health), sociological cartoon about the trade relations of the Philippines with another country of your choice

WARNING TO STUDENTS WITH EXCESSIVE ABSENCES
____________
*using the original board games developed by the DS 112 marubdob class

Sunday, March 09, 2014

DS 112 migration glossary

http://publications.iom.int/bookstore/free/Glossary%202nd%20ed%20web.pdf

DS 112 reading requirement (Migration studies)

https://www.iom.int/cms/en/sites/iom/home/about-migration/key-migration-terms-1.html

Sustainable toy project (NSTP)

Sa pangkalahatan, ang sustainable toy ay yari sa katutubong kagamitan, makakalikasan, ligtas, nakalilibang at nagpapalaganap ng positibong pag-uugali at dagdag kaalaman.  Magsaliksik din online ukol sa mga karagdagang impormasyon ukol sa sustainable toy.  Magpaapruba ng konsepto hanggang ngayong Martes ng tanghali.  Ang mga mabubuo at maaprubahang sustainable toy ay ipapamahagi ng klase natin sa pediatric cancer ward ng UP PGH Cancer Institute.  March 18 (Martes) ang pasahan nito.  Ipaalam po sa iba.

Komersyalisasyon ng thesis

May mga pampubliko at pampribadong pamantasan na kailangang magbayad ng mga mag-aaral para sa serbisyo ng mga sumusunod bilang pagtugon sa rekisitong thesis:
- pamantasan
- thesis adviser
- technical/content expert
- statistician
- language editor
- panelists

May mga kaso ring pinakikinabangan ang mga orihinal na pananaliksik na binuo ng mga mag-aaral para sa personal na pananaliksik at interes ng mismong tagapayo nila.

#oportunista
#hay
#hanuba!
#structuralviolence
#symbolicviolence
Saturday, March 08, 2014

Reading between the law

Laws (superstructure) merely reflect the self-serving interest of the dominant economic elite (substructure) in the society.  This reminds me of a people's lawyer who constantly tell her students in labor studies to critically "read between the laws" in order to expose this powerful underlying influence in the dialectics of policymaking and policy implementation. Take, for instance, the existing mining, environment, agrarian reform, labor and investment legislations in the Philippines as testaments to the unholy alliance of the foreign and domestic bourgeois forces. I therefore agree with this activist lawyer that a critical and analytical preparatory to law studies and practice (#alamnyoyanDSSstudents) is an imperative in understanding the law in its various dimensions (beyond legality) and in contributing to the transformation of the legal system in both its substantial and procedural aspects.  A critical foundation and anchorage in the study of society is crucial in keeping the students of mainstream law grounded in the Philippine socio-economic and socio-political realities. And most fundamentally, the emergence of a pro-people judicial system is only possible in the context of a pro-people politico-economic system. #attykarol #attyponsi hihi #alternativelawyering

Warning


TOXICDAYSAHEAD

Development Studies 100 March 14 Face Off (Merits vs Demerits)

Marcelo* vs Julio (privatization of POC)
Deanon*vs Tan (privatization of prisons)
Ventura* vs Gray (privatization of tax collection)
Villarda* vs Tolentino (privatization of LRT)
Santiago* vs X (privatization of water districts)

________
*merits
Jurors will be invited.
#katakot

Deliverables

DS 100 - globalization booklet
DS 112 masikhay - life chances reflection and development indicator matrix (Asia and global)
DS 112 marubdob -  life chances reflection and population health board game
NSTP - sustainable toy proposal and water democracy project
DS 199.2 - final thesis draft
EDM 211 - study current events and issues in the Philippine setting in preparation for a team building session this Tuesday


Friday, March 07, 2014

DS 112 marubdob board game

Travel health (Baco, Reyes)
LGBT health (Bagalayos, Betito)
Health of the security sector (Festin, Franco)
Population health (Bata, Zubiri)
Adolescent health (Pajinag, Dumalaog)
Infant health (Ramirez, Pinoy)
Elderly health (Dador, Monzon)
Patient care (Lumbang, Esquivel)
Migrant's health (Del Rosario, Nacario)
Prison health (Sese, Senson)
Health of the immunocompromised (Jayag, Carpon)
Sports medicine (Dela Cruz)
Health psychology (Janer, Acosta)
Health of the farm workers (Siapo, Quinto)
Health of the care workers (Policarpio, Galgo)
Health of the nuclear workers (Guiang, Magday)

NOTE: Third world context, start to finish, 12 enabling conditions, 12 disabling conditions, research well, layout/draw well, observe parallelism (start with a verb or noun), use a combination of text and logo/symbol, short or long bond paper, landscape, submission: This Tuesday

DS 112 speech (masikhay) - Migration (March 11 Tuesday)

Aclan - predeparture orientation semimar (PDOS)
Asprec - on site protection
Avenido - migrant return
Banzuela - migrant reintegration
Cruz - financial literacy for OFWs
Ignacio - remittance economy
Perez - Migrante International
Ricaforte - feminization of migration
Serrano - migration studies

Note: 6 minutes each, Filipino or English, research and rehearse well, tag along a cosplayer (to be portrayed by one of your classmates), wear black, use codigo sparingly

Random points

- I lost my DBP ATM.  I think I misplaced it somewhere at the CAS campus. #help
- Assert the redemocratization of UP institutions and processes. #enough
- Complicating simple concepts is a sign of weakness and insecurity. #wasteofbraincells
- Teaching is converting complex ideas to simple ones, not the other way around and not to the point of oversimplification. #wasteofeffort
- I admire the very strong bond fostered by the DS majors across all year levels. #feels #tambayangmaysaysay
- The remaining days of the semester is very crucial in determining the academic standing of students in my classes.  #bigpush
- I will surely miss the graduating batch of DS. Hangad ko ang inyong tagumpay sa lahat ng larangan ng buhay. #claimit


Thursday, March 06, 2014

Food activism - updated

Bumusa ang militanteng chicharon,
fish fillet at liempo.
Tumilamsik ang nanghihimagsik na juice ng manga,
four seasons at guyabano.
Bumuhos ang mainit na sabaw,
mantika't sarsa.
Gumulong ang naninindigang donut,
brownies at ensaymada.
Namaga ang nagngangalit na spaghetti, pansit canton at longganisang Lukban.
Kasabay ng nag-aalab na damdamin at bagong hasang kamalayan.
Lahat ng ito sa iisang direksyon
Tungo sa rebolusyon ng sikmura.

#gutomsapagbabagoTuesday speeches

Malto - political lobbying 101
Mansal - electoral campaign 101
Marcelo - debating 101
Mariano - political communication 101
Mendoza - political mobilization 101
Montoya - community organizing 101
Mungcal - political blogging 101
Nacpil - political marketing 101

with hand-outs (1/4 bond paper), wear black, 6 minutes only, research and rehearse well, Filipino or English #tuladngmganaunasainyoayhusayanninyorinpo


Wednesday, March 05, 2014

Mobile photo booth (LILA-tratuhan kita)

Suportahan ang "LILA-tratuhan Kita" mobile photobooth sa pangunguna ng DevStud NSTP bilang pakikiisa sa Buwan ng mga Kababaihan.  Magaganap ito mula Marso 7-8.  May dagdag na puntos ang DS 100, DS 112 at DS 199.2 na makakapagpadala sa e-mail ko ng solidarity photo nila bilang pakikibahagi sa gawaing ito.

Friday agenda

DS 100 - development indicators matrix submission; 2nd part of the long test (coverage: social bulletins and current events)
DS 112 masikhay - long test about basic concepts in demography (google demography glossary); optional essay submission (topic: your life chances based on Max Weber's definition of the term)
DS 112 marubdob - long test about basic concepts in demography (google demography glossary); optional essay submission (topic: your life chances based on Max Weber's definition of the term)Monday, March 03, 2014

NSTP Wednesday agenda

Armchair exhibit presentation (poverty issues)
Cosplay rehearsal (women and social justice) - with write up and costume
5 one-liner call to actions about women empowerment (research well, for approval)
Sustainable toy tasking (in lieu of the Cancer Institute presentation)
Water democracy group project (checking of outputs)

#toxickungtoxic
#don'tbeabsent!!!!!!!!!!!
#don'tbelate!!!!!!!!!!!!!!


Random thoughts #medyoantag

- May mga taong dysfunctionally obstructive. #ignorethemtilltheyselfdestructharhar
- Kung galit ka sa isang tao, ipakilala mo siya sa mga masasamang impluwensya. #sirangbuhay
- Trauma ba kamo? Tuition and other fee increases are forms of structural trauma and structural violence against the Filipino students and their parents. Same is true when food justice is violated. #shet
- Wika ng isang kritikal na iskolar, corporate agenda ang nasa likod ng media agenda na pinalalabas namang public agenda sa pamamagitan ng mental manipulation/thought control. #don'tbeapassiveviewer #telebisyo
- Legacy ba kamo? We can only think of your dark and toxic legacies. #verybadgovernance! #infamous #resign! #ILLEGACY!

Saturday, March 01, 2014

Salamat po

- Salamat sa Sakura tea, Sir Arnold.
- Salamat sa pagpapahiram ng Chit Estella Reader, Sir Roland.
- Salamat sa Human Rights module, Ma'am Nymia.
- Salamat, Ate Becca ng Nutri. #friendsince1997

Things to do

- Prepare for a lecture about environmental health for a multipurpose cooperative. #ds127mode
- Write articles about Filipino buying behaviors and GPS-enabled jeepney for an academic magazine. #lapitnadeadline
- Prepare for a lecture about the social anthropology of poverty and insurance for an insurance company. #broadeningactivism
- Finish checking the thesis of my advisees. #picc
- Condemn the violation of food rights/food democracy of CAS constituents. #shet!

Abangan ang mga cosplayer sa Buwan ng mga Kababaihan


Vandana Shiva - Kyla Olmo
Ka Oryang - Roma Pineda
Ka Mameng - Angeline Valdez
Lola Maria Rosa Henson - Reena Dela Cruz
Angela Davis - Marilou Celestino
Maita Gomez - Madam Pagan
Barbie - Lara Bernardo
Lorena Barros - Mary Caranay
Fe del Mundo - Rheyn Dayrit
Gabriela Silang - Denise Martinez

Development Studies Program's Public Service Commitment


Consistent with the UP's thrust of being a public service university, the Development Studies Program provides various forms of development-oriented public service and volunteer work to communities, people's organizations, cooperatives, unions and research institutes by serving as organizers, resource persons, writer-researchers, board of directors, and consultants, among others. The program affirms the University's role as a social conscience and social critic by assessing and reviewing the state of the nation in relation to the country's development agenda in the primary areas of agrarian reform, environmental management, urban development, and foreign policy, and based on it, formulate alternative policy options. Anchored on the University's long tradition of academic excellence and social relevance, the program is committed in pursuing nationalist and mass-based development through critical and transformative pedagogy, relevant and community-oriented research, and development-oriented and sustainable extension work.

As a degree program dedicated to community-based and rights-based education, BA Development Studies aims to equip its students with the necessary and appropriate theoretical foundation and analytical tools in Philippine and Third World political economy, and prepare them in the fields of development work, social research, and project management.

The Development Studies Program is comprised of faculty members with multidisciplinary  and community-oriented background which is instrumental in providing its students with a holistic perspective in theorizing and practicing development work. The Development Studies Program currently has five full-time and five part-time faculty members in its roster.

Prof Roland Simbulan (Master in Public Administration major in Development Administration)
Prof Chester Antonio Arcilla (Master in Development Economics; PhD in Sociology - on-going)
Prof Allan Joseph Mesina (Master in Environment Management and Development)
Prof John Ponsaran (Master in Public Management major in Local Government and Regional Administration)
Prof Ruth Shane Legaspi (BA Development Studies, Master in Business Administration - on-going)
Dr Leothiny Clavel (PhD in Philippine Studies major in Philippine Bureaucracy)
Prof Silverio Sevilla (BA Political Science, masteral units in Economics)
Atty Karol Sarah Baguilat (Bachelor of Laws)
Atty Zorayda Mia Wacnang (Jurisdoctor)
Dr Rommel Linatoc (PhD in Community Theater candidate)

Among the key research areas of its faculty are foreign policy, urban poor, environmental management, sustainable agriculture, sustainable electrification, natural economics, social movements, health political economy, judicial reform, gender and career development, local cultural development, and community theater.

The Development Studies Practicum Program is guided by the paradigm that the dialectical interaction between the academe and the rural communities is critical to pro-people, nationalist and scientific development work and scholarship.

The graduates of the degree program are involved in the fields of legislative research,  development policy research, agrarian research, health research, media, academe, academic publication, social welfare, advocacy work, community development, local government,  international humanitarian work, people's lawyering, foreign service, market research, and financial development, among others.  Alumni who pursue graduate studies specialize in the fields of Development Economics, Environmental Management, Human Ecology, Community Development, Public Administration, Public Policy,  Development Policy, Comparative Local Government, Statistics, and Business Administration, among others.Dagli

Nasusulat sa wikang Filipino o Tagalog
Maikli
Hitik sa kaalaman
Malikhain
Kritikal at mapanuri
Mapamukaw-kamalayan/diwa


Tuesday agenda

DS 100 - long exam (coverage: 1-pager social bulletins and commentaries, cosplay hand-outs)
DS 112 masikhay (output by pair) - submit a dagli about a concept, theory or issue related to population studies, avoid duplication of topics, refer to online samples of dagli authored by Rolando Tolentino, kindly inform the rest
DS 112 marubdob (output by pair) - submit a dagli about a concept, theory or issue related to population studies, avoid duplication of topics, refer to online samples of dagli authored by Rolando Tolentino, kindly inform the rest
EDM 211 - primer submission, recitation about the previous set of speech presentation

The semester is about to end.  Students with numerous academic deficiencies should double their effort to pass the course.