Sunday, March 23, 2014

Paanyaya


DAMDAMDAM: Para Kanino ang Kaunlaran?

sa panulat ni Prop Rommel Linatoc
tampok ang mga mag-aaral ng Araling Pangkaunlaran 122

5:30 ng hapon ngayong Martes (Marso 25)
sa PGH Atrium (sa harap ng PGH Health Service)

#mabuhayangmgaartistangbayan