Saturday, March 22, 2014

Paalala

DS 100 at DS 112, husayan sa huling pagsusulit. #hatidnitoayquantumleapsagrado