Tuesday, March 18, 2014

Random points

- Maraming salamat sa mga nakaalala, bumati at nagregalo #grill #singkamas #bibingkinitan #pasaloadjoke
- Hangad ko ang tagumpay ng pagtatanghal ng klase ni Prop Linatoc sa DS 122. #mommy,nasaanangtaonggrasacostumeko?
- Pagpupugay sa mga mahuhusay na talumpati ng mga mag-aaral sa DS 100. #consistent
- Freshies, aalagaan din ninyo ang mga susunod na bunso ng DS. #intergenerationalethics