Monday, March 24, 2014

DS 100 and DS 112

Husayan sa pagsusulit bukas.
Mag-aral mabuti.
Huling pagkakataon ito ngayong semestre upang mamayagpag ang grado.
#bigbigpush