Friday, March 21, 2014

Paalala

- DS 100, DS 112, NSTP, Thesis: Pakilagay ang inyong mga classcard sa ibabaw ng DSS cubicle ko ngayong Lunes. Ipaalam po sa lahat.

- DS 100, DS 112, EDM 211, NSTP at Thesis: Magpasa sa pamamagitan ng e-mail (jnponsaran@yahoo.com) ng reflection at self-assessment ukol sa inyong paggampan sa kurso ngayong Linggo o Lunes ng umaga. Ipaalam po sa lahat.

- Mga mag-aaral ng DS 100 at DS 112 na hindi pa nakakapagtalumpati (Pumili ng paksa sa ibaba at bumuo ng talumpati.  Ipadala sa e-mail bago mag-alas-8 n.g. ngayong Linggo)
Statistics for the Filipino masses
Development research for the Filipino masses
Public policy for the Filipino masses
Health informatics for the Filipino masses
Development Anthropology for the Filipino masses
Psychology for the Filipino masses
Theater for the Filipino masses
Legal education for the Filipino masses
Humanidades for the Filipino masses
Biology for the Filipino masses
Biochemistry for the Filipino masses
Fiscal administration for the Filipino masses
Energy democracy for the Filipino masses
Dermatology for the Filipino masses
Psychiatry for the Filipino masses
Accounting for the Filipino masses
Financial literacy for the Filipino masses