Saturday, March 15, 2014

NSTP

Ngayong Martes ang pasahan ng sustainable toy project.  Personal na ipakita sa akin sa DSS para maaprubahan ko.  Ang mga maaprubahang laruan ay ipamamahagi natin sa pediatric cancer ward ng UP-PGH Cancer Institute.

8:00 - 8:30 am
11:30 am - 1 pm
2:30 - 5:30 pm