Sunday, March 09, 2014

Sustainable toy project (NSTP)

Sa pangkalahatan, ang sustainable toy ay yari sa katutubong kagamitan, makakalikasan, ligtas, nakalilibang at nagpapalaganap ng positibong pag-uugali at dagdag kaalaman.  Magsaliksik din online ukol sa mga karagdagang impormasyon ukol sa sustainable toy.  Magpaapruba ng konsepto hanggang ngayong Martes ng tanghali.  Ang mga mabubuo at maaprubahang sustainable toy ay ipapamahagi ng klase natin sa pediatric cancer ward ng UP PGH Cancer Institute.  March 18 (Martes) ang pasahan nito.  Ipaalam po sa iba.