Saturday, June 28, 2014

Salamat

Salamat kina:
Bianca para sa Salimbayan 2014 poster
Josh para sa mga coffee painting na token of appreciation para sa Salimbayan 2014
Charles para sa bagong Development Studies Program brochure
Miguel para sa pagtitipon ng mga mahahalagang teksto na gagamitin sa brochure
Trysh para sa bagong Development Studies Program orientation AVP
Madam Donna para sa koordinasyon sa DevSoc bilang paghahanda sa gaganaping Salimbayan 2014

#paumanhinsaabala
#unokayosapusoko #sentisabado