Saturday, June 28, 2014

Praxis 2014 AVP titles (partial list)

- aNIAre: Ang Kawalan ng Tulong Patubig para sa mga Magsasaka ng Pampanga
- Buhay Buhay-buhay: Ang Pakikipagsapalaran ng mga Mangingisda sa Industriya ng Pagbubuhay-buhay sa Coron, Palawan
- AGBURAS: Ang Kalagayan ng mga Magsasaka ng Gulay sa Kayapa, Nueva Vizcaya sa Ilalim ng Nueva Vizcaya Agricultural Terminal
- GATUD: Ang Pakikibaka Laban sa Makabagong Monopolyo ng Tabako sa Ilocos Norte, Ilocos Sur at La Union
- BALITOK: Ang Tunggalian ng Maliitan at Malakihang Pagmimina sa Brgy. Runruno, Quezon, Nueva Vizcaya
- PANGGAAW: Pakikibaka ng mga Magniniyog para sa Coco Levy Fund at Pagsugpo sa Cocolisap sa Sariaya, Candelaria at Tiaong, Quezon

#lupet
#legit
#tatakDS #lamna
#penaltyforthelastgrouptoseekapproval