Sunday, June 29, 2014

Praxis AVP titles - 4th update

- aNIAre: Ang Kawalan ng Tulong Patubig para sa mga Magsasaka ng Pampanga
- Buhay Buhay-buhay: Ang Pakikipagsapalaran ng mga Mangingisda sa Industriya ng Pagbubuhay-buhay sa Coron, Palawan
- AGBURAS: Ang Kalagayan ng mga Magsasaka ng Gulay sa Kayapa, Nueva Vizcaya sa Ilalim ng Nueva Vizcaya Agricultural Terminal
- GATUD: Ang Pakikibaka Laban sa Makabagong Monopolyo ng Tabako sa Ilocos Norte, Ilocos Sur at La Union
- BATO, BATO, PICK: Ang Tunggalian ng Maliitan at Malakihang Pagmimina sa Brgy. Runruno, Quezon, Nueva Vizcaya
- PANGGAAW: Ang Pakikibaka ng mga Magniniyog para sa Coco Levy Fund at  Pagsugpo sa Cocolisap sa Sariaya, Candelaria at Tiaong, Quezon

- "PRIBADONG DAGAT": Ang Banta ng National Reclamation Project sa mga Mangingisda sa Bayan ng Rosario, Tanza at Naic, Cavite
- ABASTO: Ang Pangkabuhayang Epekto ng Kawalan ng Irigasyon sa mga Magsasaka ng Quezon, Isabela
- BAKOD: Ang Paglabag sa Lehitimong Karapatan sa Lupang Ninuno at Kabuhayan ng mga Magsasaka ng Hacienda Dolores
- SULSULLINEK: Ang Kasalatan at Kakapusan sa mga Batayang Rekurso ng mga Mamamayan sa Kalinga at Abra
- DALUYONG: Ang Pakikibaka ng mga Magsasaka Laban sa Bigong Reporma sa Lupa sa Montalban
- TAMBIOLO: Ang Huwad na Repormang Agraryo at ang Sistematikong Rekonsentrasyon ng Lupain ng Hasyenda Luisita sa Pamilya Cojuangco-Aquino
- NINGAS: Ang Laban para sa Seguridad Pantao ng mga Mamamayan sa San Isidro, SJDM, Bulacan

#doublecheckforchanges
#tatakDS(S)