Sunday, December 12, 2010

DS 112 (optional)

Magpasa ng maikling persuasive essay ukol sa alinman sa mga sumusunod na paksa. May dagdag na puntos kung maiuugnay rin sa mga isyu at problema sa Ikatlong Daigdig. Isulat sa 1/2 crosswise yellow pad. Ipasa bukas o sa Miyerkules. Magsaliksik mabuti.

 • hyperconsumption
 • "ghost malls"
 • holiday depression
 • currency war
 • Liu Xiaobo
 • I, Rigoberta Menchu
 • slow movement
 • HIV/AIDS stigma
 • www.thebeverageinstitute.com
 • writ of kalikasan
 • bazaar economy
 • sympathy fasting
 • academic factory