Saturday, January 24, 2009

KATUTUBO

/KATUTUBO/
Isang mini-eksibit ukol sa mga katutubong Pilipino
sa selebrasyon ng Linggo ng Agham Panlipunan
2-6 Pebrero / CAS / UP Manila