Monday, January 26, 2009

5 paraan ng pagpuproseso ng gulay *

  1. pinatuyo (dried)
  2. de-lata (canned)
  3. atsara (pickled)
  4. ilado (frozen)
  5. binuro (fermented)

    *halaw mula sa Panimulang Aklat sa Paggugulayan (Villareal, et. al.)