Saturday, January 31, 2009

DS 100 (3 Feb., Tues., 8:00-11:30 AM)

Dadalo tayo ng isang ACLE na binuo ng NNARA tampok si Axel Pinpin (isang manunula, agricultural activist at dating bilanggong pulitikal na kasama sa tinaguriang Tagaytay 5) at isa pang kinatawan ng KASAMA-TK (Katipunan ng mga Samahang Magbubukid sa Timog Katagalugan). Gaganapin ito sa ating kwarto (RH 229) mula 8:00-11:30 AM, Peb. 3. Dadalo rin ang susunod na klase ni Prof. Aclan sa ACLEng ito. Nakatokang magbasa ng tula ang mga sumusunod: F. Abris (Frankenfood haiku*), G. Macasinag (Third Worldism haiku*) at ako (Paglayang hindi hiwalay sa paglaya ng sambayanan). Magdala rin ng malong (isa kada 4 na tao). 8:00 AM tayo magsisimula kaya pumasok ng mas maaga. Pakisabihan ang iba. Salamat po.

________________
*ipinasa ninyo dati sa akin