Sunday, February 01, 2009

Paanyaya sa lahat para sa ARTernatibo '09ARTernatibo '09
*
ika-3 ng Pebrero (Martes), 1-4 n.h.
CAS Little Theater

Tampok ang mga orihinal na awitin, tula at dula ng mga mag-aaral ng Development Studies._____________________________________________________
*Binuo ng mga mag-aaral ni Dr. Edberto Villegas sa kursong DS 122 (Alternatibong Istratehiya sa Pag-unlad)
TAGUBILIN: Kailangang dumalo dito ang aking klase sa DS 100, DS 112, DS 125, DS 121, Ds 126 at NSTP.