Monday, September 08, 2014

This is the moment

Punong-puno ng potensyal ang mga bunso ng Development Studies.
Pinatunayan nila ito sa loob at labas ng klase.
At tiyak ako maging sa nalalapit na ARTernatibo!
Seniors, hindi kayo magtatanghal sa ARTernatibo.
Malaon na ninyong napatunayan ang inyong sikhay at husay sa larangan ng aklas-sining.
Ngayon, panahon na ng mga bunso ng DS na yumabong at sumailalim din sa kaparehong pagsasanay na iniukol ko sa batch ninyo tulad ng mga kolaborasyong nabuo natin sa dalawang SocSciyaw.
Sila ang susunod na kayo!