Friday, September 05, 2014

Ecotourism

Tagpo: Klase sa RH 119 matagal na matagal na

Estudyante: Sir, a-absent po ako sa klase n'yo next meeting kasi may ecotour po kami sa isang subject.
Ako: Ok.
Estudyante: May puwede po ba ako ipasa para mapunan ang pagliban ko?
Ako: Sige.  Write a critical discourse about the perils of ecotourism to the biocultural resources of the indigenous communities.

#matutomanlanghabangnaglilibang
#dialecticsoflearning
#contradictionintheacademe