Monday, September 29, 2014

Forum on People's Culture


18 October (Saturday, 9-12)
Forum on People's Culture

Pambungad na Pananalita - Trixia Baco
Pagpapakilala sa Tagapagsalita - Monesa Carpon
Tagapagsalita - Concerned Artists of the Philippines
Intermisyon - Jennifer Serrano
Reaksyon - Prop Rommel Linatoc at Jennifer Serrano
Panawagan ng Pagkilos - Perry Festin
Tagapagpadaloy - Monesa Carpon
Point Persons - Monesa Carpon, Jen Serrano at Perry Festin

#ikaanimnaarawumaga
#itim