Monday, September 29, 2014

ARTernatibo (16 October, Thursday, 1-4 pm, CAS LT)


ARTernatibo 2014
Tema: Globalisasyon ng Kahirapan
16 October (1-4 pm, CAS LT)

Pambungad na Pananalita - Jhaypee Naco
Criteria for Judging - AJ Jose
Pagpapakilala sa mga Hurado - Patricia Basco
Unang Pagtatanghal
Intermisyon - Concerned Artists of the Philippines
Ikalawang Pagtatanghal
Intermisyon - UPM Indayog
Ikatlong Pagtatanghal
Intermisyon - Jhaypee Naco
Pag-aanunsyo ng Nagwagi
Tagapagpadaloy - Cid Manalo at Neen Sapalo
Point persons: Allia Acosta at Aaron Dalisay

#ikaapatnaarawhapon
#maroon/purple