Monday, September 29, 2014

Forum on Globalization of Mining (UPDATED)


Forum on Globalization of Mining
16 October 2014 (Thursday, 10-11:30 am)
GAB 301

Pambansang Awit
Pambungad na Pananalita - Jude Saqueton
Tagapagpakilala ng Tagapagsalita - Arianne Arras
Panauhing Tagapagsalita:
Leon Dulce, Campaign Officer, Kalikasan - People's Network for the Environment
Intermisyon - Jennifer Serrano
Reaksyon mula sa Mag-aaral - Patricia Montoya
Bukas na Talakayan
Panawagan ng Pagkilos - Patricia Mungcal
Paggawad ng Sertipiko
Tagapagpadaloy - DEANON AND VILLARDA
Point Persons - Bianca Aljibe at Pauline Guiyab

#ikaapatnaarawumaga
#maroon/purple