Saturday, September 27, 2014

ARTernatibo 2013 #ala-ala

"Blood diamond"
"Impiyerno ng kalawang" - chemicalization of food and agriculture
Tb corn (tradisyunal na barayti) vs Bt corn (bacillus thuringiensis)
Buhay at bukid

#lara
#natadecoco
#naghihimagsiknailongnichangamy
#managerpunzalanwithhollowblocks
#managertison
#3magsasakalangnakulanganggulay
#pamosoconjuring