Wednesday, September 17, 2014

Pasulong

Seniors - Pahusay ng pahusay ang mga socio-political video-documentary #majorinDSminorinMMA
Juniors - Pahusay ng pahusay kayo sa klase #moretoxicDS121ahead
Sophies - Patibay ng patibay ang ugnayan #jojo22b #changamy #yolandadoll
Freshies - Patalas ng patalas ang pagsusuri sa lipunan #ARTernatibonglandas #devstudchorale