Friday, September 19, 2014

#hART

Mahalaga ang papel ng mga guro at organisasyon na madiskubre, malinang, maitampok at mapalaganap ang mga talento at husay ng mga mag-aaral.  Kapwa rin mahalaga na ito ay malagyan ng kritikal at mapagpalayang linya. Tandaan na ang sining ay hindi lamang dapat participatory, mahalagang empowering din ito sa mga nagtatanghal, manonood at sektor na ipinaglalaban.  Laging itanong: Kaninong interes nagsisilbi ang iyong tinatangkilik at isinusulong na sining at kultura? #ARTernatibo2014 #hindipagagapi #pilipinas,africa,daigdig,lumayaka #susanafrica