Monday, September 29, 2014

TATAK DEVSTUD (14 October, Tuesday, 8:30-11:30 n.u., CAS LT)TATAK DEVSTUD - White shirt
14 October (Tuesday, 8:30-11:30 n.u., CAS LT)

Pambansang Awit - Jennifer Serrano
Pambungad na Pananalita - Perry Festin
Kalakaran ng Tagisan - Donnabel Magsino
Pagpapakilala sa mga Hurado - Camille Dumalaog
Pagpapakilala sa mga Kalahok (8 pangkat) - Mga tagapagpadaloy
Unang Bahagi (Quiz Bee - konsepto at larawan)
Intermisyon - "Komersyalisasyon" ni Diane Lopez
Ikalawang Bahagi - Handang talumpati ukol sa "corporate-led globalization"
Intermisyon - UPM Indayog
Ikatlong Bahagi - Impromptu speech
Development Studies AVP na binuo ni Trysh Olives
Pag-anunsyo sa Grupong Tatak DEVSTUD
Tagapagpadaloy - Bea Karamihan at Jude Saqueton
Point Persons: Bea Karamihan at Jude Saqueton

#ikalawangarawumaga
#puti