Monday, September 29, 2014

Pampolitikang Ekonomya ng Bioethanol (UPDATED)


Talakayan ukol sa Pampolitikang Ekonomya ng Bioethanol
15 Oktubre (Miyerkules, 9 - 12)

Pambansang Awit
Pambungad na Pananalita - CARLO TAN
Tagapagpakilala ng mga Tagapagsalita - ZALDY TOLENTINO
Unang Tagapagsalita:
Rosendo Ignacio (Tagapangulo, Alyansa Dagiti Mannalon Mapapaidaman Ti Daga)
Intermisyon - mga piling mag-aaral ng DS 111
Ikalawang Tagapagsalita:
Cita Managuelod (Punong Tagapagpanap, Sentro Para sa Tunay na Repormang Agraryo - Cagayan Valley)
Bukas na Talakayan
Panawagan ng Pagkilos  - Alec Ventura
Paggawad ng Sertipiko
Tagapagpadaloy - CHRIS BILLONES AT JACEL VILLARDA
Point Persons: Bianca Aljibe at Pauline Guiyab

#ikatlongarawumaga
#luntian