Friday, September 19, 2014

Econ 115, DS 121, NSTP at Sophies

Magpasa bawat mag-aaral ng 10 kritikal at malikhaing panawagan ng pagkakaisa (call to action/slogan) ukol sa mga napapanahong pandaigdigang isyu na tampok sa www.globalissues.org at www.twnside.org.sg.  Isulat sa 1/8 sheet bawat panawagan at ipasa ngayong Martes.  Maaaring sa wikang Filipino o Ingles.
Tagakolekta:
Econ 115 - Bb Carpon
DS 121 - Bb Mungcal
NSTP - Bb Guerrero
Sophies - G. Ocbina

May dagdag na puntos sa klase kapag napili ang inyong panawagan. Itatampok ang mga ito sa mobile political selfie at groupie sa Development Studies Week 2014.

Note:
Sa DS 100 ikakarga ang para sa sophies.