Thursday, September 18, 2014

Paalala, friends...

- Iwasang mag-iwan o magpasa ng rekisito sa pigeonhole sa labas ng DSS.  Para sa outgoing document lamang ito.  Sa halip ay ipasa o ipalagay ang rekisito sa pigeon hole o cubicle sa loob ng DSS depende kung ipinahintulot mismo ito ng guro.
- Ang paggagrado ko sa sociological cartoon, editorial cartoon o political comic strip ay mas nakabatay sa katuturan at mensahe, hindi lamang sa ganda ng pagkakaguhit.  Napakahalagang magsaliksik muna upang maging makabuluhan ito.
- Hasain ang kritikal na pagsusuri, konsentrasyon, pamamahala ng oras, kasanayan sa pagsusulat at pakikitungo upang matugunan ng mahusay ang mga rekisito sa klase.  Kapakipakinabang ang mga ito kinalaunan sa larangan ng empleyo sa partikular at sa buhay sa pangkalahatan.