Monday, September 15, 2014

Babala

Huling babala
sa mga hindi nag-aambag 
ng tulong sa pagbuo ng bidyo-dokyumentaryo 
para sa Praxis Practicum Conference!

#kilalaninyokungsinokayo