Sunday, August 19, 2012

Paalala (Sumangguni rin sa mga naunang blogpost)

 • Econ 115 - Aralin mabuti ang 3 babasahin at mga bank flyer na natipon. 
  Agahan ang pasok para sa pagsusulit.
 • DS 121 - Paghandaan mabuti ang 2 pagsusulit (comprehension response and picture analysis)
 • NSTP - Husayan ang pagsusulat ng 2 reaksyong papel ukol sa mga artikulo nina Marasigan at Tolentino.
 • DS 127 - Paghandaan mabuti ang agri-cosplay at sumunod sa takdang oras ng haba ng pagtalakay.
  Simulan na ring mag-usap online para maaral at mapaghandaan ang climate change initiative flip chart presentation.  Padalhan dapat ng e-copy ang ibang mga kagrupo upang masimulan na rin nila itong aralin habang walang pasok.  Magpadala rin ng kopya sa jnponsaran@yahoo.com.  Tambalan din ito sa Miyerkules ng group study para mas maging malaman ang talakayan at mas mahasa sa presentasyon.  Ipinaaalala ko na bagamat ito ay binuo bilang grupo, ang presentasyon ay isa-isang isasagawa.
 • DS 126 - Aralin mabuti ang 2 babasahin ukol sa local innovations.  Pagkakataon ito para makahabol ng puntos.  Sa kabuuan ay 140 items na ang 2 magkasunod na pagsusulit. 
  Bagamat opsyonal ang policy lobbying matrix, tiyaking huhusayan pa rin ng mga magpapasa ang pagbuo nito.
 • DS 123 - Bagamat opsyonal din ang critical content analysis ng local TV ad, tiyaking huhusayan pa rin ng mga magpapasa ang pagsusulat nito.  Paghandaan din ang pag-uulat nito sa harap ng klase.