Sunday, January 28, 2007

SABI NI GMA

"IBOTO NATIN ANG MGA MALINIS AT MAKA-TAONG LIDER. MGA LIDER NA MAY PUSO AT DAMDAMIN PARA SA MGA MARALITA. MGA LIDER NA INUUNA ANG INTERES NG BAYAN BAGO ANG SARILI. MGA LIDER NA HANDANG MAGSAKRIPISYO PARA SA BAYAN. MGA LIDER NA MODELO NG ATING KABATAAN."--GLORIA-MACAPAGAL ARROYO