Wednesday, November 12, 2008

"Ataul"

Paumanhin. "Ataul" ang tawag ko sa GAB 301-A. Masyadong kasing masikip ito para sa isang klaseng may 32 o higit pang mag-aaral. Ito ang naging karanasan namin sa DS 123 noong nakaraang semestre (33 katao kasama ang guro). Alam ko marami pang "ataul" tulad nito.