Thursday, February 05, 2009

Pasasalamat

Ipinapaabot ng DevStud Juniors (mga mag-aaral ni Dr. Ed Villegas sa kursong DS 122 o Alternatibong Estratehiya at Programa sa Pag-unlad) ang pasasalamat sa lahat ng tumulong na bumuo, dumalo at nakiisa sa ARTernatibo (isang kultural na pagtatanghal tampok ang mga orihinal na likhang-tula at awit ng mga mag-aaral ng DevStud).