Thursday, February 03, 2011

Imbitasyon para sa DSS Week

  • Haiku at Dialektika (ikalawang bahagi) - isang eksibit ukol sa mga isyung panlipunan na inihanda ng mga mag-aaral sa DevStud NSTP sa LT Walk na tatagal mula Pebrero 7-11
  • Binhing Gulay Donation Drive - Ang pondong malilikom ay ipambibili ng mga binhing gulay na ipapamahagi sa mga katutubong Dumagat, Aeta at mga nasalantang pamilya sa Isabela at Cagayan. Matatagpuan ang Binhing Gulay Donation booth sa LT Walk mula Pebrero 7-11.
  • Pamamahagi ng mga bookmark na may sipi mula sa akda ng mga piling nationalist historian, political economist at development economist.
  • Political Cosplay - Binuo ng mga mag-aaral ng DevStud NSTP at isa sa mga tampok na palabas sa SocSciyawan 2011 sa Pebrero 11, LT, 1-5 pm
  • Public Forum: The Inside Story: Consensus-Building and Horse-trading in the Philippine Legislature organized by Prof. Allan Mesina and his Econ 151 class (Feb. 7, LT, 1-4 pm)
  • Faculty Lecture: The Rise and Decline of the U.S. Empire featuring Prof. Roland Simbulan (February 8, 2-4 pm)
  • Lecture: Political Economy of the WHO featuring Prof. Paul Kadetz organized by Prof. Chester Arcilla (Feb. 10, LT 10 am -12 nn)
  • Hepatitis P: Ang Naninilaw na Katotohanan (A Musical Play) na binuo ng mga mag-aaral ng DS 122 (Alternative Development Strategies) sa patnubay ni Dr. Edberto Villegas (Peb. 10, LT, 1-4 pm)