Wednesday, March 09, 2011

URGENT

 • Dulaang-iglap on HIV-AIDS activism - Ipakita muna sa akin sa Biyernes ng 10 AM sa DSS ang inyong pagtatanghal bago itanghal sa labas
 • AVP on Philippine-Vietnam economic relations - Ipasa na ngayong Biyernes o Martes sa susunod na linggo ang inyong AVP
 • Magsasaka at Siyentipiko tungo sa Pag-unlad ng Agrikultura or MASIPAG forum/booth - Sa March 18 ang araw ng inyong forum sa klase mismo natin sa DS 112
 • Healthy Canteen advocacy - Ipasa na ngayong Biyernes ang matrix at resulta ng sarbey ngayong Biyernes o Martes sa susunod na linggo
 • Seminar on alternative financial literacy for students - Magtatanghal kayo sa Econ 116 class ko sa March 15 (11:30-1 PM) GAB 103
 • Editorial cartoon exhibit on corruption in the military and judiciary - Kailangan ko na makita ang kumpleto ninyong koleksyon sa lalong madaling panahon
 • Adoption of CAS library's Gender Corner - Makipag-ugnayan sa akin sa lalong madaling panahon. Ipaalam sa akin kung ano na ang inyong mga kongkretong nagawa.
 • CAS Herbal Garden - Dalhin na sa CAS ang mga halaman at kaukulang label ng mga ito
 • Flipchart on higher education situationer in S.E. Asia - Intayin ang kinoreksyunan kong ipinasa ninyo
 • AVP on nutrition for the masses - Ipasa na ngayong Biyernes o Martes sa susunod na linggo ang inyong AVP.
 • Alternative board games on lactivism and consumer activism - Ipasa ngayong Biyernes ang enabling at disabling conditions
 • Globalization 101 for elementary students - Magpasa na ngayong Biyernes ng unang borador.